Légzésmonitorozás a PulmoVista 500 készülékkel - Légzésmonitorozás a PulmoVista 500 készülékkel

Légzésmonitorozás a PulmoVista 500 készülékkel

Kapcsolatfelvétel

A PulmoVista 500, a Dräger elektromos impedanciatomográfiás rendszere közvetlenül a betegágy mellett jeleníti meg a pulmonális funkciókat, folyamatos információt nyújtva a lélegeztetés regionális eloszlásáról a tüdőben. Ez teljesen új lélegeztetési stratégiákat nyit meg az intenzívterápiás szakemberek előtt. Az EIT pulmonális monitor segítségével egyénileg tudja módosítani a lélegeztetési paramétereket és a terápiás intézkedéseket a beteg szükségleteinek megfelelően, ami még inkább tüdőprotektív lélegeztetést eredményez. Ilyen módon a PulmoVista 500 hozzájárulhat a lélegeztetéssel összefüggő tüdősérülés jelentős csökkenéséhez.

PulmoVista 500 alapinformációk

Hogyan hozhat létre élő képet a tüdőről

Hogyan láthatja meg a VILI jeleit valós időben, és hogyan kerülheti el esetleg az ARDS-t? Tekintse meg a videót, és ismerje meg, hogyan segíthet a PulmoVista 500 a legjobb lélegeztetési terápia megtalálásában betege számára.

Tanuljon a tüdőmonitorozásról 150 másodperc alatt

Betegágy melletti légzésmonitorozás: PulmoVista 500

A PulmoVista áttekintése

Összefoglaló letöltése

Constantin JM et al., 2019


„A gépi lélegeztetés személyre szabása ARDS-es betegekben nem csökkentette a mortalitást, valószínűleg a betegek 21%-ának téves besorolása miatt. A tüdő morfológiájához nem illeszkedő lélegeztetési stratégia jelentősen növeli a mortalitást.” ¹

Bellani G, Teggia-Droghi M, 2020


„A pendelluft jelenség és bizonyos aszinkronitások kimutatásához olyan fejlett monitorozóeszközökre van szükség, mint amilyen az elektromos impedanciatomográfia, a nyelőcső-manometria és a rekeszizom elektromos aktivitása” ²

Bellani G et al., 2016


„A betegek hason fektetése jelentősen csökkentette az alveolusok túltágulását és összeesését, és növelte a toborozható tüdőtérfogatot” ³

A PulmoVista 500 a lélegeztetési terápiához kapcsolódó számos klinikai alkalmazásban támogatja Önt. A terápiás döntéshozatal a tüdőben a légzés regionális eloszlására vonatkozó valós idejű információknak köszönhetően megbízható és mindig naprakész alapokon nyugszik. Általános információkból levont következtetések helyett most az EIT segítségével azonnal és folyamatosan értékelheti, hogy egy terápiás beavatkozás a kívánt hatást eredményezi-e, majd ennek megfelelően egyénileg módosíthatja a lépéseket. Ilyen módon a PulmoVista 500 a lélegeztetési terápia bármely fázisában a döntéshozatalt támogató értékes eszközként működik, például:

Intubáció támogatása

A PulmoVista 500 endotracheális intubálás során segít felismerni és korrigálni a tubus helytelen pozícióját. A monitoron egyértelműen felismerheti, ha csak a tüdő egyik oldala van lélegeztetve a tubus túl mélyre helyezése miatt.

Toborzási lehetőségek felismerése

A PulmoVista 500 minden eddiginél jobban megkönnyíti annak felmérését, hogy a beteg reagál-e, és ha igen, milyen mértékben a toborzási manőverre. Például az EIT-felvételek összehasonlítása a toborzás előtt és közben megmutathatja, hogy a korábban nagyrészt elzáródott dorzális régiók sikeresen kinyíltak a toborzás után. Ezt az értelmezést segítik a légzési felvételek, illetve a differenciális felvételek.

PEEP-titrálás: az alveolusok összeesésének megelőzése

A tüdőprotektív lélegeztetéshez kulcsfontosságú a helyes pozitív kilégzésvégi nyomás (PEEP) beállítása. Ha a nyomás túl alacsony, a tüdő összeeséséhez vezethet. A túl magas nyomás az alveolusok túltágítását okozhatja. A PulmoVista 500 segít meghatározni az optimális PEEP-szintet minden egyes beteghez.

PEEP-titrálás: Túltágulás

Egy emelkedő PEEP a ventiláció csökkenéséhez vezethet a tüdő független, ventrális régiójában, ami a differenciális felvételen látható lesz. Ez a túl magas PEEP-szint által okozott potenciális alveolus-túltágulásra utal, ami a légzési felvételen látható. Az eredmény a regionális compliance csökkenése.

A beteg pozicionálása

A PulmoVista 500 annak értékelésében is nélkülözhetetlen eszköz, hogy a beteg pozicionálása hogyan hat a lélegeztetésre. Ha a beteg jól reagál például a hason fekvő testhelyzetre, az EIT-felvétel a tüdő lélegeztetett régióinak egyértelmű növekedését mutatja. Az így kapott információ segít eldönteni, hogy a beteg újrapozicionálása elérte-e a kívánt hatást, és hogy ezt kell-e folytatni.

Bronchoszkópia és tüdőleszívás

Bronchoszkópia során - „egy pillantás a tüdőbe” - fontos információkat nyújt. Ennek segítségével azonnal felismeri, hogy a nyák eltávolításával a tüdő területei kinyíltak-e. Ezenkívül az eszköz lehetővé teszi a leszívás okozta toborzás megszűnésének jobb észlelését, és a visszaállított tüdőtérfogatok folyamatos monitorozását.

A röntgen- és CT-felvételek számának esetleges csökkenése

A kezelés során különböző időpontokban a kórház protokolljától függően CT- és/vagy röntgenfelvételek készülnek a mellkasról. Ha a beteg állapota megengedi, előfordulhat, hogy ehelyett funkcionális EIT-felvételekkel végezzék az időszakos előrehaladás ellenőrzését. Ez a röntgen- és CT-felvételek számának csökkenéséhez vezethet, így a beteget kevesebb sugárzás éri. Emellett megelőzhető vagy csökkenthető lehet a kritikus állapotú intenzíves betegek szállítása is.

További tájékoztatást talál a PulmoVista 500 készülék kezdeti lépéseiről és a klinikai alkalmazási lehetőségekről Mini kézikönyvünkben.

Elektromos impedanciatomográfia (EIT)

Elektromos impedanciatomográfia (EIT)

Az eszköz kezelése, alkalmazási ötletek és példák

Letöltés

Ventiláció fő és teljes képernyős nézet

Az EIT-technológia segítségével a PulmoVista 500 dinamikus, regionális és nem invazív tüdőmonitorozást tesz lehetővé közvetlenül a betegágy mellett. Keresztmetszeti vetületben a légzéstérfogat eloszlása a mellkasban valós időben látható. Ez az illusztráció a tüdő lélegeztetett és nem lélegeztetett területeit, valamint ezek időbeli változását mutatja. 

A tüdőimpedancia méréséhez beteginterfész szükséges. Tizenhat integrált elektródával ellátott, rugalmas szilikonszíjból áll, amelyet a beteg mellkasa köré helyeznek. Újrahasználható szíj kapható kilenc méretben felnőtt és gyermekbetegek részére.

A PulmoVista 500 másodpercenként akár ötven felvételt is biztosít, amelyek a légzést animált filmként mutatják. A lélegeztetés regionális eloszlását színkódolás teszi egyértelművé: a feketétől (nincs ventiláció) a sötétkéken át (minimális ventiláció) a fehérig (maximális ventiláció).

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Láthatóvá teszi a lélegeztetést. Használja ki az elektromos impedancia tomográfiában (EIT) rejlő erőt, és alkalmazza betegeinél a munkája során. A PulmoVista® 500 segítségével megfigyelheti a regionális ventilláció eloszlását a tüdőben, nem invazívan, valós időben és közvetlenül a betegágynál.

Termékadatok

A PulmoVista 500 „diagnosztikai nézete”

Hogyan működik?

Tekintse meg a videót a diagnosztikai nézet által biztosított PEEP-próbaelemzés előkészítéséről, működtetéséről és eredményeiről szóló rövid bevezetőként.

A PulmoVista 500 diagnosztikai nézete

A PEEP-próbák értékelése másodperceken belül

A Diagnosztikai nézet kényelmesen, a betegágy mellett alkalmazható, amely mindössze egy gombnyomásra automatikusan kiértékeli a PEEP-próbákat. Érzékeli a PEEP-próbákat a trendadatokban, valamint közvetlenül megjeleníti és mennyiségileg meghatározza az alveolus-összeesés, az alveolus-túltágulás és a tüdőtoborzás mutatóit egy nézeten belül.

A PEEP-próba elemzése mellett a Toborozhatósági elemzés lehetővé teszi a tüdő toborozhatóságának értékelését a toborzási manőverek előtt, a Személyre szabott elemzés pedig lehetővé teszi bármely más terápiás beavatkozás értékelését.

A PulmoVista 500 kijelzi a compliance elvesztést és a regionális ventilációs késést

Compliance elvesztés és regionális ventilációs késés

A Diagnosztikai nézet új paramétereket biztosít, amelyek alkalmasak az alveolusok túltágulásának és összeesésének becslésére. A regionális compliance elvesztése magasabb PEEP-szintek felé „C elvesztése HP“ (narancssárga) túltágítást jelez. Ezzel ellentétben a compliance elvesztését alacsonyabb PEEP-szintek felé „C elvesztése LP” (fehér) jellemzően a tüdő összeesése okozza.

A regionális ventilációs késés (RVD) olyan mutató, amely a belégzés alatt egy tüdőrégió nem homogén töltődését jelzi. Az átlagos értékkel szemben a késleltetett belégzést mutató pixelek sárga színnel vannak jelölve. 

A PulmoVista 500 lehetővé teszi a regionális ventilációs késés elemzését

Regionális ventilációs késés

A Diagnosztikai nézetben a Légzési felvétel megérintésével megnyílik egy új ablak egy RVD-térképpel, ahol a sárga szín a késleltetett régiókat, a zöld szín pedig azokat a régiókat jelöli, amelyek az átlaghoz viszonyítva gyorsabban telnek meg. Az RVD ciklikus nyitást és zárást, illetve regionálisan változó időállandókat jelezhet.

A ciklikus nyitás és zárás jelei: 

 • A késleltetett régiók viszonylag kicsik
 • A késleltetett régiók a jól lélegeztetett és a nem lélegeztetett területek között helyezkednek el
 • A regionális görbe (sárga) a globális görbéhez (fehér) képest késői nyitást és korai zárást (E) mutat

A nagy időállandók jelei: 

 • A késleltetett régiók viszonylag nagyok
 • A késleltetett régiók nem az összeesés melletti dorsalis részen találhatók
 • A regionális belégzés és kilégzés EGYARÁNT késik

A nyelőcsőnyomás mérése és transzpulmonális monitorozás

A legjobb egyéni lélegeztetési stratégia érdekében hozzá kell férnie a teljes klinikai képhez, amely különböző információforrásokból áll.

Tekintse meg a videót, és ismerje meg, hogyan kerülhet egy lépéssel közelebb ehhez a képhez a Dräger PressurePod segítségével és a transzpulmonális nyomás monitorozásával.

A legjobb egyéni lélegeztetési terápia fontos része a tüdőrugalmasság helyes becslése és így a tüdő és a mellkasfal mechanikájának megkülönböztetése.

A légúti és a nyelőcsőnyomás mérésével a transzpulmonális nyomás kiszámítható. A lélegeztetett beteg spontán légzéstevékenységétől függően lehetővé válik a különböző klinikai kihívások értékelésének a javítása is, például:

PTP-nézet fejléc

Spontán légzési próbálkozást nem mutató betegek:

 • légzési mechanikus terhelés
 • alveolusok összeesése
 • az összes mechanikai terhelés, amelynek a tüdőszövet ki van téve

A spontán lélegző betegeknél a nyelőcsőnyomás görbéje lehetővé teszi a következők észlelését:

 • fordított triggerelés
 • légzési erőfeszítés
 • aszinkronitások
 • extubálásra kész állapot

Szeretne többet megtudni a klinikai alkalmazáshoz kapcsolódó publikációkról?

Töltse le a nyelőcső- és transzpulmonális nyomásra vonatkozó szakirodalmi listát innen:

Szakirodalom-lista 2020: Nyelőcső- és transzpulmonális nyomás (Pes / Ptp)

Szakirodalom-lista 2020

Nyelőcső- és transzpulmonális nyomás (Pes / Ptp)

Letöltés

A transzpulmonális nyomás monitorozása

A PressurePod PulmoVista készülékhez csatlakoztatásával megmérheti és megjelenítheti a következőket:

 • légúti nyomás (Paw),
 • nyelőcsőnyomás (Pes),
 • transzpulmonális nyomás (Ptp) – amelyet a Paw és a Pes közti különbség,
 • gyomornyomás (Pga).

A tüdő mechanikájának értékeléséhez elemezheti a kapott paramétereket, például a transzpulmonális hajtónyomást.

Tapasztalatok és hivatkozások

A PulmoVista 500 által nyújtott elektromos impedancia technológia (EIT) világszerte számos vezető intenzív osztály mindennapi klinikai munkájának részévé vált. Nézze meg, hogy a felhasználók miért választották ezt az innovatív technológiát, és ismerje meg tapasztalataikat. Mikor használja a PulmoVista 500-at? Milyen klinikai helyzetben a legelőnyösebb az eszköz? Milyen betegek, tüdőbetegség vagy szövődmények esetén alkalmazható az EIT? Az EIT alkalmazása valóban akkora különbséget jelent? Tudja meg az összes kérdésre a választ az alábbiakban olyanoktól, akik napi szinten dolgoznak a PulmoVista 500 készülékkel.

A döntést vezérlő tényezők a PulmoVista 500 használatakor

Ismerje meg, hogy a kanadai lélegeztetési szakember miért a PulmoVista 500 készüléket választotta:

A PulmoVista 500 használata – St. Joseph’s Healthcare

A PulmoVista 500 segítségével közvetlen regionális információkhoz jutunk. Ez segít a döntésben, hogyan kezeljük a beteget az optimális eredmény elérése érdekében – mondja Thomas Piraino légzésterapeuta. További információ az EIT-vel végzett napi klinikai rutinjukról:

a PulmoVista 500 használatának oktatása

A lélegeztetés eloszlására vonatkozó információ valós időben rendelkezésre állása nagyon jó képzési és oktatási lehetőségeket is kínál. Ismerje meg, hogyan használja ki ezt a kanadai csapat:

A döntést vezérlő tényezők a PulmoVista 500 használatakor

Minél jobb a légzőrendszer monitorozása, annál jobb a betegek kimenetele.” Sergio Pintaudi professzor szerint ez az egyik ok, amiért az EIT mellett döntöttek. Ismerje meg a döntésüket vezérlő tényezőket:

A PulmoVista 500 használata

A PulmoVista 500 készülékkel végzett regionális pulmonális monitorozás állandó eszközzé vált a Garibaldi kórház terápiás stratégiájában. Ismerje meg, mikor és hogyan:

Bronchoszkópia a PulmoVista 500 készülékkel

Kíváncsi arra, hogyan tud segíteni a PulmoVista bronchoszkópia során? Tekintse meg a Garibaldi kórház (Olaszország, Catania) videóját:

A Garibaldi kórház regionális tüdőfunkció monitorozásának alkalmazásával kapcsolatos teljes riport letöltése:

Ügyfélreferencia: A PulmoVista® 500 a mindennapi klinikai rutinban

A PulmoVista® 500 a mindennapi klinikai rutinban

Letöltés

Serge J.H. Heines

Serge J.H. Heines

Lélegeztető szakember a
Maastrichti Egyetemi Orvosi Centrum+-ban

Serge Heines 2013 óta alkalmaz EIT-t a klinikai gyakorlatban, és kiterjedt tapasztalatokat gyűjtött erről a technológiáról, valamint a felvételek, paraméterek és elemzések közvetlenül a betegágy mellett történő értelmezéséről. Tudjon meg többet a következő rövid interjúból:

Mi volt a fő oka annak, hogy egy olyan innovatív technológiát integrált mindennapi munkájába, amilyen az EIT?

Serge Heines: Az intenzív osztályunkon összesen 27 ágy található, illetve hat további ágy a megfigyelőállomáson. Az ágyszám miatt nem csoda, hogy gyakran látunk súlyos légzési elégtelen betegeket az állomáson. Megtalálni a megfelelő lélegeztetési beállításokat minden egyes beteg számára még mindig az egyik legnehezebb része ennek a területnek. Hiszünk abban, hogy az EIT segíthet a helyes paraméterek megtalálásában, hogy elkerüljük a tüdősérüléseket (VALI). Emellett az EIT alkalmazásával esetleg arra is képesek leszünk, hogy csökkentsük a lélegeztetés időtartamát, vagy javítsuk a kezelési kimeneteleket.

Jelenleg milyen betegeknél alkalmazzák a PulmoVista 500-at?

Korábban elsősorban akut respirációs distressz szindrómás (ARDS) betegeknél használtuk a PulmoVista 500-at, illetve egyoldali tüdőproblémák esetén, például lobáris pneumoniánál, valamint tüdőzúzódásnál. De használtuk olyan eseteknél is, amikor egyszerűen nem tudtuk, mi zajlik a tüdőben. Nemrégiben valamennyien elkezdtük alkalmazni az EIT-t kevesebb szövődményt mutató, illetve posztoperatív betegeknél.

Milyen benyomásokat szerzett az EIT alkalmazása során a korábbi monitorozóeszközökkel összehasonlítva, és ez hogyan befolyásolta terápiás stratégiáját?

A legfontosabb és legérdekesebb információ, amelyet a PulmoVista 500 nyújt, a lélegeztetés regionális eloszlása a tüdőben, légvételtől légvételig. Közvetlenül monitorozható a lélegeztetési beállítások módosításának hatása is. Mielőtt elkezdtük alkalmazni az EIT-t, lélegeztetési terápiánkat olyan általános információkra alapoztuk, amelyeket vagy közvetlenül a respirátorból, vagy az artériás vérgáz analízisből szereztünk. Most valóban láthatjuk, hogy elértük-e, amit szerettünk volna, illetve hogy lélegeztetési beállításaink elérték-e a kívánt hatást. Például voltak olyan esetek, amikor azt gondoltuk, hogy elérjük a toborzást, de valójában még a tüdő specifikus régióit sem értük el. Vagy a PEEP-ről kiderült, hogy túl magas vagy túl alacsony. Most azonban egyértelmű információink vannak ezekről a régiókról.

Megváltoztatta a PulmoVista 500 a lélegeztetési terápiáját?

Most hagyjuk, hogy az EIT irányítson, amikor módosítjuk a respirátor beállításait. Természetesen csak idővel fog kiderülni, hogy ez jobb kezelési kimeneteleket eredményez-e; például jobb minőségű ellátást, a kezelés időtartamának csökkenését vagy alacsonyabb mortalitási rátát.

Ha el kellene magyaráznia egy kollégájának e módszer előnyeit, hogyan írná le saját szavaival?

A PulmoVista 500 megjeleníti a lélegeztetést és a lélegeztetési beállítások betegre gyakorolt hatását. Nagyon hasznos eszköz, nem csupán a megfelelő PEEP-beállítások kiválasztásához, de a tüdő túltágításának megelőzéséhez is. Emellett a PulmoVista 500 tökéletes a betegágy melletti tanításhoz is, segít elmagyarázni a lélegeztetés mechanikáját és a tüdőben fellépő változásokat.

Irányadó referenciaklinikák, amelyek klinikai rutinjukban évek óta alkalmazzák a PulmoVista készüléket és az EIT-t:

St. Thomas‘ Hospital, London

Egyesült Királyság

Universal Hospital Maastricht

Hollandia

Garibaldi Hospital, Catania, Szicília

Olaszország

A.O. Universitaria di Napoli, Seconda Università di Napoli, Nápoly

Olaszország

Hospital Universitario del Henares, Madrid

Spanyolország

St. Josephs Healthcare, Hamilton (Ontario)

Kanada

Zhongda Hospital, Southeast University, Nanking

Kína

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus, Bochum

Németország

Klinikai bizonyítékok

Számos tudományos vizsgálat és esettanulmány bizonyítja, hogy az elektromos impedanciatomográfia (EIT) hatékonyan járul hozzá az intenzív osztályon ápolt betegek személyre szabottabb és protektív lélegeztetéséhez. Világszerte egyre több légzésspecialista alkalmazza ezt az innovatív technológiát nagy hatékonysággal, és osztja meg tapasztalatait a növekvő EIT-közösséggel.

Javuló kimenetelek PulmoVistával

Dalla Corte F et al., 2020


„Az EIT lehetővé teszi a hason fekvő helyzet fiziológiás hatásainak betegágy melletti dinamikus értékelését, és támogathatja azon ARDS-es betegek korai felismerését, akiknek nagyobb valószínűséggel válik előnyére a hason fekvés.” ⁴

Liu K et al., 2019


„Az EIT-vel meghatározott PEEP-értékek hatékonyan javították az oxigenizációt és a tüdő mechanikáját.“ ⁵

Zhao Z et al., 2019


„…az EIT vezérelte PEEP-titrálás jobb oxigenizációval, compliance-szal, légzési hajtónyomással és nagyobb arányban sikeres leszoktatással járhat.“ ⁶

Kotani T et al., 2016


A PulmoVista 500 segít a VILI mérséklésében. ⁷

Elektromos impedanciatomográfia: Útban a "gold standard" felé?

Elektromos impedanciatomográfia: Útban a "gold standard" felé?

Letöltés

 1. Constantin JM et al.; Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low positive end-expiratory pressure for patients with acute respiratory distress syndrome in France (the LIVE study): a multicentre, single-blind, randomised controlled trial; Lancet Respir Med. 2019 Oct;7(10):870-880.
 2. Bellani G., Teggia-Droghi M.; Assessment of VILI Risk During Spontaneous Breathing and Assisted Mechanical Ventilation. In: Vincent JL. (eds) Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2020. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. Springer, Cham
 3. Bellani et al., ‘Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries’, JAMA, vol. 315, Feb. 2016.
 4. Dalla Corte et al.; Dynamic bedside assessment of the physiologic effects of prone position in acute respiratory distress syndrome patients by electrical impedance tomography; Minerva Anestesiol. 2020; 10.23736/S0375-9393.20.14130-0
 5. Liu et al.; PEEP guided by electrical impedance tomography during one-lung ventilation in elderly patients undergoing thoracoscopic surgery; Ann Transl Med 2019;7(23):757
 6. Zhao et al.; Positive end expiratory pressure titration with electrical impedance tomography and pressure–volume curve in severe acute respiratory distress syndrome; Ann. Intensive Care (2019) 9:7
 7. Kotani et al., ‘Electrical impedance tomography-guided prone positioning in a patient with acute cor pulmonale associated with severe acute respiratory distress syndrome’, J. Anesth., vol. 30, Feb. 2016.

Az EIT-vel kapcsolatos tudományos publikációk

Melyek a legújabb tudományos kutatási hírek az elektromos impedanciatomográfiával kapcsolatban a publikációkban és vizsgálatokban? Folyamatosan figyelemmel követünk számos tudományos forrást, és bemutatjuk a legutóbbi EIT-kutatásokat.

EIT-szakirodalom-lista 2022
Szakirodalom lista 2022
PDF 545 KB

Letöltés

EIT-szakirodalom-lista 2021
Szakirodalom lista 2021
PDF 409 KB

Letöltés

EIT-szakirodalom-lista 2020
Szakirodalom lista 2020
PDF 161 KB

Letöltés

EIT-szakirodalom-lista 2019
Szakirodalom-lista 2019
PDF, 456KB

Letöltés

EIT-brosúra
EIT-brosúra
PDF 5,57 MB

Letöltés

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Láthatóvá teszi a lélegeztetést. Használja ki az elektromos impedancia tomográfiában (EIT) rejlő erőt, és alkalmazza betegeinél a munkája során. A PulmoVista® 500 segítségével megfigyelheti a regionális ventilláció eloszlását a tüdőben, nem invazívan, valós időben és közvetlenül a betegágynál.

Termékadatok

Kérőlap ikon

Próbálja ki most a PulmoVistát

Készséggel ajánljuk fel Önnek a PulmoVista 500-at egy meghatározott próbaidőszakra, így első kézből tapasztalhatja meg az EIT-pulmonális monitorozás klinikai előnyeit.

Próbálja ki a PulmoVista 500-at még ma!

Szeretné kipróbálni a PulmoVista 500 készüléket saját kórházi környezetében? Keressen meg minket az alábbi űrlap kitöltésével:

Ápoló ellenőrzi a beteg respirátorát az ITO-n

Lélegeztetőgépek és tüdőmonitorozás

A gépi lélegeztetés hatásainak megjelenítése az Evita® V800 és a PulmoVista® 500 készülékekkel

Képvezérelt tüdőprotekció

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

contact-us-hospital-16-9-DL-11195-2018_914979826.jpg

Dräger Medical Magyarország Kft.

Szent László út 95.
1135 Budapest, Magyarország

+36 1 288 5000