2021-os változat


A Dräger webhelyein feltüntetett információkra az alábbi használati feltételek érvényesek. Egyes esetekben ezek módosíthatók vagy további feltételekkel vagy nyilatkozatokkal helyettesíthetők. A bejelentkezéssel – vagy abban az esetben, ha nincs szükség egyéni bejelentkezésre, a Dräger webhelyeinek megnyitásával és használatával – Ön elfogadja a használat idején érvényes összes jogi nyilatkozatot.


Szerzői jog és tulajdonjog
A Dräger webhelyei, valamint a Dräger hírlevelei, ezek kialakítása, megszövegezése, képei, grafikus elemei, adatbázisai, animációs fájljai és bármilyen fajta letöltései (a továbbiakban: „Dräger Tartalmak”) szerzői jogvédelem alatt állnak. A Dräger Tartalmakat vagy azok részeit tilos másolni, módosítani, letölteni vagy bármely más internetes oldalon használni. A Dräger minden jogot fenntart, különösen a Dräger Tartalmak vagy azok részeinek, illetve a bejegyzett védjegyek illetéktelen használatából eredő szerzői jogi, versenyjogi és tulajdonjogi igények tekintetébent.


Tartalom
A Dräger Tartalmak csak tájékoztatás céljára szolgálnak. Minden nyilatkozat, javaslat és más tartalom csak tájékoztatás vagy reklámozás céljára szolgál, és semmilyen módon nem jelent kötelezettséget. A termékek leírása semmilyen módon nem helyettesítheti a használati utasítások figyelmes elolvasását. Semmilyen információ, különösen használati utasítások nem jelentenek kötelezettséget. A közzétett anyagokban található ismeretek folyamatosan változnak a kutatás és fejlesztés következtében. Az anyagok szerzői gondosan figyelnek arra, hogy a megadott információk, különösen azok, amelyek az alkalmazásra és funkciókra vonatkoznak, a közzététel időpontjában elérhető legfrissebb ismereteken alapuljanak. Ez semmilyen módon nem menti fel Önt a saját döntései miatt vállalt felelősség alól.


A Dräger nem vállal felelősséget a Dräger Tartalmakban található információk teljességért és helyességért, kivéve, ha egyértelműen kinyilvánítja, hogy kezeskedik az adott tartalmakért. A Dräger fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa vagy frissítse a Dräger Tartalmakban megadott információkat. Ez a termékleírások javítására és/vagy módosításra is érvényes.


A Dräger Tartalmak nem garantálják a leírt tulajdonságokat, és nem biztosítanak semmilyen más szavatosságot sem.


A Dräger a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően vállal felelősséget a harmadik féltől származó tartalomért Amennyiben egy hivatkozás egy harmadik fél webhelyéhez nyújt hozzáférést, a Dräger felhívja a figyelmét arra, hogy a Drägernek semmilyen befolyása nincs a harmadik felek által üzemeltetett webhelyek tartalmára vagy felépítésére, nem vállal ezekért felelősséget, és nem érvényesít tulajdonjogot velük kapcsolatban. Ez érvényes a harmadik felek webhelyeinek adatvédelmi irányelveire is.


Biztonság és hozzáférés

Az Ön felelőssége biztosítani, hogy azok az alkalmazások, amelyek segítségével hozzáfér a Dräger Tartalmakhoz, vírusoktól mentesek legyenek. A Dräger Tartalmakhoz és bármely hivatkozott webhelyhez való hozzáféréssel tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják a tartalmakat. A Dräger nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek ilyen kockázatok megvalósulása miatt következnek be a Dräger Tartalmak és bármely hivatkozott webhely használatakor, kivéve, ha a Dräger közvetlenül felelős e kockázatokért és azok megvalósulásáért. Ennek megfelelően a Dräger nem vállal felelősséget az Ön információs rendszereinek leállásáért, illetve a programok vagy adatok elvesztéséért.


A Dräger arra törekszik, hogy biztosítsa a Dräger webhelyek folyamatos rendelkezésre állását és használhatóságát. Azonban a Dräger nem vállal felelősséget a webhelyek korlátozott rendelkezésre állásáért vagy hozzáférhetetlenségéért, bármilyen ok miatt következik ez be, és bármennyi ideig tart. Ennek megfelelően a Dräger fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül lekapcsolja a Dräger webhelyeket.


Irányadó jog és vegyes rendelkezések
A Dräger Tartalmak használatával kapcsolatos minden jogi kérdésre a német törvények vonatkoznak.

Alapvetően a Dräger vállalat csak belföldön kínál ügyfeleinek szállítást vagy elhozatalt.

A jelen jogi nyilatkozatokkal kapcsolatos kérdéseit e-mailben küldje el a következő címre: info@draeger.com. Örömmel válaszolunk bármely kérdésére.