AkrilnitrilC3H3N

CAS-szám:
107-13-1
UN-szám:
1093
EC-szám:
203-466-5
Veszélyazonosító szám:
336
Figyelmeztető jelzés:
 • 336
 • 1093
Veszélyjelzés
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09
Foglalkozási expozíciós határérték
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 2
 • TWA (mg/m3) 4,3
 • H: 225
  Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 315
  Bőrirritáló hatású.
 • H: 317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H: 318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H: 330
  Belélegezve halálos.
 • H: 335
  Légúti irritációt okozhat
 • H: 350
  Rákot okozhat.
 • H: 361fd
  Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • Olvadáspont:
  -82 °C
 • Forráspont:
  77 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,8 g/cm3
 • Ionizáció:
  10.91 ± 0.01 eV
 • Lobbanáspont:
  -5 °C
 • Gyulladási hőmérséklet:
  480 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  117 hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  2.8 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  28 Vol.-%
 • Veszélyes hatások:
  C, Ss

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Akrilnitril C3H3N

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Hordozható gázérzékelők és érzékelők

Védőöltözetek

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat