Sztirol (monomer)C8H8

CAS-szám:
100-42-5
UN-szám:
2055
EC-szám:
202-851-5
Veszélyazonosító szám:
39
Veszélyjelzés
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (ppm) 100
 • TWA (mg/m3) 213
 • STEL (mg/m3) 426
 • H: 226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H: 315
  Bőrirritáló hatású.
 • H: 319
  Súlyos szemirritációt okoz
 • H: 332
  Belélegezve ártalmas
 • H: 335
  Légúti irritációt okozhat
 • H: 361 d
  Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 372
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
  meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) károsítja a szerveket
  (vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek).
 • H: 412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -31 °C
 • Forráspont:
  145 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,91 g/cm3
 • Ionizáció:
  8.464 ± 0.001 eV
 • Lobbanáspont:
  32 °C
 • Gyulladási hőmérséklet:
  490 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  7,14 hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  0.97 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  7.7 Vol.-%
 • Veszélyes hatások:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Sztirol (monomer) C8H8

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Hordozható gázérzékelők és érzékelők

Helyhez kötött gázérzékelők és érzékelők

Maszkok & Szűrők

Védőöltözetek

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat