OktánC8H18

CAS-szám:
111-65-9
UN-szám:
1262
EC-szám:
203-892-1
Veszélyazonosító szám:
33
Veszélyjelzés
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 300
 • STEL (ppm) 375
 • TWA (mg/m3) 1400
 • STEL (mg/m3) 1750
 • H: 225
  Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H: 315
  Bőrirritáló hatású.
 • H: 336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • H: 410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -57 °C
 • Forráspont:
  126 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,7 g/cm3
 • Ionizáció:
  9.80 ± 0.15 eV
 • Lobbanáspont:
  12 °C
 • Gyulladási hőmérséklet:
  205 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  14,0 hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  0.8 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  6.5 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Oktán C8H18

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Hordozható gázérzékelők és érzékelők

Helyhez kötött gázérzékelők és érzékelők

Maszkok & Szűrők

Védőöltözetek

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat