PentánC5H12

CAS-szám:
109-66-0
UN-szám:
1265
EC-szám:
203-692-4
Veszélyazonosító szám:
33
Veszélyjelzés
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 600
 • STEL (ppm) 750
 • TWA (mg/m3) 1770
 • STEL (mg/m3) 2210
 • H: 225
  Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H: 336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • H: 411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -130 °C
 • Forráspont:
  36 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,63 g/cm3
 • Ionizáció:
  10.28 ± 0.10 eV
 • Lobbanáspont:
  -48 °C
 • Gyulladási hőmérséklet:
  260 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  562 hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  1.1 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  8.7 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Pentán C5H12

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Hordozható gázérzékelők és érzékelők

Helyhez kötött gázérzékelők és érzékelők

Védőöltözetek

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat