Gazolin, természetes

CAS-szám:
8006-61-9
UN-szám:
1203
EC-szám:
232-349-1
Veszélyazonosító szám:
33
Veszélyjelzés
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
Workplace exposure limits (UK)
 • TWA (mg/m3) 900
 • H: 224
  Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H: 315
  Bőrirritáló hatású.
 • H: 336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • H: 340
  Genetikai károsodást okozhat (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően
  bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt).
 • H: 350
  Rákot okozhat.
 • H: 361
  Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket (ha ismert, meg kell
  adni a konkrét hatást) (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy
  más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt).
 • H: 411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -90.5 °C - 95.4 °C
 • Forráspont:
  30 °C - 215 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,78 g/cm3
 • Gyulladási hőmérséklet:
  220 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  700 (50°C) hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  0.6 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  8 Vol.-%
 • Veszélyes hatások:
  C, M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Gazolin, természetes

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Hordozható gázérzékelők és érzékelők

Maszkok & Szűrők

Védőöltözetek

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat