Ethylidene norborneneC9H12

Részletek
CAS-szám:16219-75-3
UN-szám:1993
EC-szám:240-347-7
Veszélyazonosító szám:30
Figyelmeztető jelzés
 • 30
 • 1993
Veszélyjelzés
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Foglalkozási expozíciós határérték
 • TWA (mg/m3) 25 Peak limitation
 • TWA (ppm) 5 Peak limitation
 • H: 226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H: 315
  Bőrirritáló hatású.
 • H: 317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H: 332
  Belélegezve ártalmas
 • H: 373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
  meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) károsíthatja a
  szerveket (vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek).
 • H: 411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Olvadáspont:-79.99 °C
Forráspont:146 °C
Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):0,89 g/cm3
Lobbanáspont:28.5 °C
Gyulladási hőmérséklet:226 °C
Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):5,6 hPa
Alsó robbanási határérték:0,8 Vol.-%
Veszélyes hatások:Ss
diamond12 2

Details

Diamond-Red1Gyúlékonyság: Hevítés hatására gyúlékonnyá válik 
Diamond-Yellow2Instabilitás: Erőteljes kémiai reakciók 
Diamond-Blue2Egészség: Veszélyes 
DG-EA:
más néven:
 • (5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
 • 5-Ethylidenbicyclo(2, 2, 1) hep-2-en
 • 5-ethylidene bicyclo(2.2.1)hept-2-ene ENB Ethylidene norbornene
 • 5-Ethylidene-2-norbornene
 • 5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene
 • 5-Ethylidenebicyclo(2.2.1)-hept-2-ene
 • 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
 • ENB
 • Ethylidene norbornene
 • Ethylidennorbornen
 • Ethylidennorbornene (ENB) Ethylidentrinorbornene (ENB)

Megfelelő termékek a következőhöz: Ethylidene norbornene C9H12

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Gázérzékelő csövek

null

Dräger csövek rövid időtartamú mérésekhez

null

Dräger X-act® 5000 Basic

null

Dräger accuro

Filters

null

Dräger X-plore® Rd90 szűrők

null

Dräger X-plore® Rd40

null

Dräger X-plore® Bayoneta

Maszkok

null

Dräger X-plore® 6300

null

Dräger X-plore® 4700

null

Dräger Panorama Nova®

null

Dräger X-plore® 3300/3500

Levegőrásegítéses szűrős légzőkészülékek (PAPR) és szűrők

Szűrők a levegőrásegítéses szűrési elvű légzőkészülékhez

Dräger X-plore® 8000 szűrők

 • Szűrők a levegőrásegítéses szűrési elvű légzőkészülékhez
 • Részecske-, gáz- és kombinált szűrők rendelhetők
 • X-plore® 8500 vagy 8700 (EX) típusú levegőrásegítéses szűrési elvű légzőkészülékkel együtt történő ...
Levegőrásegítéses szűrési elvű légzőkészülék

Dräger X-plore® 8000

 • Levegőrásegítéses szűrési elvű légzőkészülék
 • Légzési ellenállás nélküli védelem
 • Különböző szűrők és fejvédők/álarcok rendelhetők
 • IP65 védelmi osztály
 • 1-es, 2-es, 21-es és 22-es robbanékonysági ...

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat