Petróleum,oldószer nafta, erősen aromás

CAS-szám:
64742-94-5
UN-szám:
EC-szám:
265-198-5
Veszélyazonosító szám:
Veszélyjelzés
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
Фед. регистр потенциально опасных хим. и биол. веществ. (RU)
 • ПДК м.р. (МГ/М3) 300
 • ПДК с.с. (МГ/М3) 100
 • H: 302
  Lenyelve ártalmas.
 • H: 304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H: 319
  Súlyos szemirritációt okoz
 • H: 336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • H: 351
  Feltehetően rákot okoz.
 • H: 360 F
  Károsíthatja a termékenységet.
 • H: 373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
  meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) károsíthatja a
  szerveket (vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek).
 • H: 410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -100 °C - -53 °C
 • Forráspont:
  25 °C - 421.5 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0.77 -0.85 (15°C) g/cm3
 • Lobbanáspont:
  -145 °C - -30 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  1,5 hPa
 • Veszélyes hatások:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Petróleum,oldószer nafta, erősen aromás

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Maszkok & Szűrők

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat