FuránC4H4O

CAS-szám:
110-00-9
UN-szám:
2389
EC-szám:
203-727-3
Veszélyazonosító szám:
33
Veszélyjelzés
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
NIOSH (US)
 • IDLH (ppm) 13
 • IDLH (mg/m3) 35.1
WEEL (US)
 • TWA (ppm) (W)
 • H: 224
  Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 302
  Lenyelve ártalmas.
 • H: 315
  Bőrirritáló hatású.
 • H: 332
  Belélegezve ártalmas
 • H: 341
  Feltehetően genetikai károsodást okoz.
 • H: 350
  Rákot okozhat.
 • H: 373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
  meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) károsíthatja a
  szerveket (vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek).
 • H: 412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -86 °C
 • Forráspont:
  32 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,94 g/cm3
 • Ionizáció:
  8.88 ± 0.01 eV
 • Lobbanáspont:
  -36 °C
 • Gyulladási hőmérséklet:
  390 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  658 hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  2.3 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  14.3 Vol.-%
 • Veszélyes hatások:
  C,M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Furán C4H4O

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat