AkroleinC3H4O

CAS-szám:
107-02-8
UN-szám:
1092
EC-szám:
203-453-4
Veszélyazonosító szám:
663
Veszélyjelzés
GHS02
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0,1
 • TWA (mg/m3) 0,23
 • STEL (ppm) 0,3
 • STEL (mg/m3) 0,69
 • H: 225
  Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 300 + 330
  Lenyelve halálos.
  Belélegezve halálos.
 • H: 311
  Bőrrel érintkezve mérgező.
 • H: 314
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • H: 410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -88 °C
 • Forráspont:
  52 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,84 g/cm3
 • Ionizáció:
  10.11 ± 0.01 eV
 • Lobbanáspont:
  -26 °C
 • Gyulladási hőmérséklet:
  215 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  295 hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  2.8 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  31 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Akrolein C3H4O

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat