XilolC8H10

CAS-szám:
95-47-6
UN-szám:
1307
EC-szám:
202-422-2
Veszélyazonosító szám:
30
Veszélyjelzés
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Foglalkozási expozíciós határérték
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 50
 • TMW-MAK (mg/m3) 221
 • KZW-MAK (ppm) 100 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 442 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H: 304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H: 312 + 332
  Harmful in contact with skin.
  Harmful if inhaled.
 • H: 315
  Bőrirritáló hatású.
 • H: 319
  Súlyos szemirritációt okoz
 • H: 335
  Légúti irritációt okozhat
 • H: 412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Olvadáspont:
  -25 °C
 • Forráspont:
  144 °C
 • Sűrűség (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  0,88 g/cm3
 • Ionizáció:
  8.56 ± 0.04 eV
 • Lobbanáspont:
  30 °C
 • Gyulladási hőmérséklet:
  465 °C
 • Gőznyomás (20 °C-on, amennyiben nincs máshogyan jelezve):
  6,69 (20°C) hPa
 • Alsó robbanási határérték:
  0.97 Vol.-%
 • Felső robbanási határérték:
  7.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Megfelelő termékek a következőhöz: Xilol C8H10

Legyen szó hordozható gázérzékelőkről, gázérzékelő csövekről vagy egyéni védőfelszerelésről – a Dräger széles termékpalettával rendelkezik, amely védelmet biztosít a veszélyes anyagok kezelése során.

Hordozható gázérzékelők és érzékelők

Helyhez kötött gázérzékelők és érzékelők

Maszkok & Szűrők

Védőöltözetek

Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Amennyiben további tanácsra van szüksége a termék kiválasztásával kapcsolatban, vagy ha még nem sikerült megtalálnia a kívánt terméket, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk Önnek.

Bővebb információ: Dräger VOICE – A veszélyes anyagokon alapuló biztonsági termékkereső

Ön tudja, hogy mit – Mi tudjuk, hogyan! Adabázisunk több mint 1500 veszélyes anyagról tartalmazza az alapvető információkat, és a keresett anyag alapján elvezeti Önt a megfelelő gázérzékelőkhöz és védőfelszerelésekhez. Próbálja ki!

VOICE Hazmat