Compliance - Compliance

Compliance

Contact

Hier bij Dräger zetten wij ons in voor Technology for Life. Een dergelijk engagement is alleen geloofwaardig als het management alle werknemers en zakenpartners in elk land waar wij actief zijn, aan de wetten houdt. Maar dat is nog niet alles: alleen als wij allen en onze zakenpartners ook onze Bedrijfs- en gedragsprincipes naleven en voldoen aan de hoogst mogelijke normen van integriteit en professionalisme, kunnen onze producten en diensten waarmaken wat ze beloven.

Stefan Dräger, voorzitter van de raad van bestuur

"Mijn collega's van de Raad van Bestuur en ik willen graag het goede voorbeeld geven van hoe we compliance kunnen opvatten als een voortdurende verantwoordelijkheid met een open einde. Het is belangrijk dat wij met onze klanten, collega's, leveranciers en verkooppartners omgaan met de hoogste graad van professionalisme en betrouwbaarheid - dag in dag uit. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het behoud en de verbetering van het imago van Dräger over de hele wereld. Wij verwachten van onze medewerkers en zakenpartners dat zij met absolute integriteit handelen en de mensen en wetten respecteren van alle landen waarin wij actief zijn, en dat iedereen voelt dat Dräger staat voor kwaliteit en waarde, in het verleden, vandaag en in de toekomst."

Stefan Dräger

voorzitter van de raad van bestuur

Compliance Management

Dräger heeft een compliance management system (CMS) ingevoerd dat voortdurend verder wordt ontwikkeld. De interne compliance-structuren zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke normen voor compliance-managementsystemen en berusten op de drie pijlers "preventie", "detectie" en "reactie". Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van iedereen, directie en medewerkers. Het doel van ons compliance management systeem is om risico's met betrekking tot corruptie, antitrustwetgeving, commercieel strafrecht (fraude) en mogelijke belangenconflicten snel te identificeren en aan te pakken. Wij willen de medewerkers van Dräger wereldwijd bij dit streven ondersteunen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Meer informatie over ons Compliance Management System is te vinden in zowel het duurzaamheidsverslag als het rapport. Andere compliance-kwesties zoals douane- en exportcontroles, belastingen, het voorkomen van witwaspraktijken of gegevensbescherming worden behandeld door andere functies binnen het concern.

Spreek je uit! Wij geven er om. Hier bij Dräger is één ding in dit verband belangrijk voor ons: Door openlijk met zwakheden en fouten om te gaan, kunnen we vroegtijdig vaststellen waar we gepaste stappen kunnen ondernemen en waar we interne bedrijfsprocessen eventueel op de proef moeten stellen.

"Wij kijken niet weg - wij zetten ons in om problemen aan te pakken en oplossingen te vinden!" Zo verwoordt Stefan Dräger het. Help ons mogelijke schade aan de reputatie en het vermogen van Dräger vroegtijdig op te sporen en met uw tip te voorkomen.

Wij behandelen alle aanwijzingen vertrouwelijk. Bovendien tolereren wij geen represailles tegen klokkenluiders die ons op verantwoorde wijze en te goeder trouw mogelijke inbreuken op de compliance-regels melden. Wanneer wij een tip onderzoeken, beschermen wij ook de belangen van degenen die erdoor worden getroffen.

Onze bedrijfs- en gedragsprincipes

Tipgevers en advies

Veilige en betrouwbare communicatiekanalen voor werknemers en zakenpartners, alsook voor alle andere belanghebbenden, zijn essentieel voor een doeltreffende naleving. Iedereen moet zich bewust zijn van zijn individuele verantwoordelijkheid om integer te handelen, wil zelfs het beste compliance-systeem werken.

Onze bedrijfs- en gedragsprincipes

In onze Gedragscode (Bedrijfs- en gedragsprincipes) beschrijven wij onze waarden en verantwoordelijkheden als leden van de samenleving, als zakenpartners en op de werkplek. Wij hebben deze waarden in onze handleidingen voor werknemers en managers vastgelegd in de vorm van een gedragscode. Iedereen bij Dräger - van werknemer tot manager tot lid van de Raad van Bestuur - moet vertrouwd zijn met onze principes voor bedrijfsvoering en gedrag en deze gebruiken tijdens zijn handelen en om beslissingen te nemen.

Lees meer

Onze uitspreek-cultuur (Speak Up)

Onze postercampagne over het thema "Speak Up" en "Tips melden bij Dräger": u bent van harte welkom om onze posters te downloaden.

integrity-plakat-1-en.png

Praten over mogelijke fouten en zwakheden is niet altijd gemakkelijk en kost veel energie. Heb de moed om te wijzen op mogelijke schendingen van de Dräger-beginselen voor bedrijfsvoering en gedrag of van de geldende wetten.

integrity-plakat-2-en.png

Uw omgeving is de beste plaats om uit te vinden wat er echt aan de hand is. Dat is precies waarom Dräger u nodig heeft. Alleen omdat het altijd op die manier is gedaan, betekent niet dat het vandaag de dag nog steeds de juiste manier is.

integrity-plakat-3-en.png

Het ligt in uw handen! Het maakt niet uit hoe vervelend een situatie al lijkt. Meld elke mogelijke overtreding van de Dräger-beginselen voor bedrijfsvoering en gedrag of van de toepasselijke wetgeving.

integrity-plakat-4-en.png

Dräger wil van zijn fouten leren. Want dat is ook een onderdeel van goede naleving. Om ervoor te zorgen dat uw informatie op de juiste plaats terechtkomt, biedt Dräger veilige en betrouwbare rapportagemogelijkheden.

integrity-plakat-5-en.png

Wij zullen u niet alleen laten met uw zorgen. Als u zich bewust wordt van mogelijke schendingen van de Dräger Bedrijfs- en gedragsprincipes of van de plaatselijke wetgeving, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen. Kies hiervoor de manier die het beste bij u past.

Dräger Integriteitskanaal

Het Dräger Integrity Channel is een webgebaseerd klokkenluidersysteem en is 24 uur per dag beschikbaar voor medewerkers van Dräger, onze zakelijke partners en alle andere personen, ongeacht waar zij zich bevinden. Het kan worden gebruikt om tips te geven over mogelijke inbreuken op de Dräger Bedrijfs- en gedragsprincipes, interne bedrijfsrichtlijnen of toepasselijke wetten, of om advies in te winnen over dergelijke zaken.

Om het onmogelijk te maken pogingen tot toegang tot het klokkenluidersysteem te traceren, vindt u hier geen klikbare link naar de pagina, maar alleen het website-adres.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Kopieer deze link volledig in de adresbalk van uw browser.

Op de homepage vindt u informatie over hoe wij omgaan met ontvangen tipgevers.

Voor meer informatie over het basisprincipe en de werking van het klokkenluidersysteem verwijzen wij u naar de homepage van Business Keeper GmbH, Duitsland.

We willen graag persoonlijk contact.

Als werknemer van Dräger dient uw eerste aanspreekpunt altijd uw leidinggevende te zijn.

Als klant, verkooppartner, leverancier of andere belanghebbende van Dräger dient u contact op te nemen met uw betreffende Dräger-vertegenwoordiger. Als u geen directe contactpersoon bij Dräger heeft: U kunt uw vragen en zorgen ook rechtstreeks delen met het Corporate Compliance Office. Stuur een e-mail naar: compliance@draeger.com.

Wij zijn ons ervan bewust dat er situaties kunnen zijn waarin een directe, open dialoog ongepast lijkt of waarin u in het algemeen anoniem wenst te blijven. In dergelijke gevallen biedt het Dräger Integrity Channel u een andere manier om mogelijke overtredingen van de compliance-regels te melden - hetzij anoniem, hetzij met naam en toenaam.

Andere onderwerpen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Contacteer Dräger

Envelop

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Duitsland

+49 451 882 0

We zijn hier voor jou, 24/7