Conformiteit - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

Conformiteit

Vertrouwen - Transparantie - Integriteit - Bescherming - Betrouwbaarheid

Dräger is 'Techniek voor het leven'. Dit is onze belofte: Wij respecteren de mensen en wetgeving van alle landen, behandelen elkaar eerlijk en leven de hoogst mogelijke normen van integriteit en professionaliteit na. Ons voornaamste doel is alles te doen wat we kunnen om risico's te voorkomen die het vertrouwen kunnen schaden dat onze klanten, aandeelhouders, zakelijke partners en het algemeen publiek in ons stellen. Alleen als wij allen (onze medewerkers, maar ook onze zakelijke partners) aan onze gedragscode voldoen, kunnen onze producten en diensten deze belofte waarmaken.

Compliancemanagementsysteem

Compliance betekent veel meer dan het gewoon opvolgen van de regels. Compliance is de basis voor alles wat we doen. Ons compliancemanagementsysteem (CMS) voor anticorruptie, antitrustwetgeving, fraudebestrijding en het omgaan met potentiële belangenconflicten heeft drie pijlers.

✋ Preventie

bijv. compliancerisicomanagement, onze gedragscode en het trainen en adviseren van medewerkers.  

🕵 Detectie

bijv. communicatiekanalen zoals het Dräger Integrity Channel, waardoor schendingen eenvoudiger veilig en anoniem kunnen worden gemeld.

👉 Respons

bijv. interne onderzoeken naar mogelijk wangedrag, gevolgd door duidelijke consequenties. Objectief, eerlijk en transparant.

Wij zijn compliance.

Compliance is een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur, waar ons management, onze leidinggevenden en onze medewerkers naar leven. We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid en handelen daar ook naar. Het is onze plicht het juiste te doen, of dit nu achter gesloten deuren of in het openbaar is.

Conformiteit - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand, hoofd van het Corporate Compliance Office in Lübeck, Duitsland:

Compliance gaat hand in hand met transparant en consistent handelen, en dat vereist vaak moed. Langetermijndenken dat meerdere generaties omspant, is kenmerkend voor familiebedrijven zoals het onze. Dit soort denken is ook een waardevolle 'bondgenoot' die ons helpt conform de regels en in overeenstemming met onze waarden te werken. Dat is voor mij een krachtige motivatie. Ons leidend principe 'Techniek voor het leven' verbindt ons allen, op welke afdeling en in welk land we ook werken.

Conformiteit - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletz, Regional Compliance Manager voor de regio Afrika, Azië, Australië:

Voor mij betekent compliance een partner zijn voor mijn collega's op het gebied van compliancekwesties of -vragen. Dit partnerschap is gebaseerd op een sfeer van vertrouwen, ondersteuning en een begrip dat compliance het werk is van iedereen, ongeacht iemands functie of het land waarin wordt gewerkt. We dragen allemaal bij aan compliance en maken deel uit van het succes.

Conformiteit - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, Legal, Compliance & Data Privacy Manager in Mexico:

Voor mij draait compliance om integriteit. Je kunt integriteit interpreteren als eerlijkheid, respect voor anderen, correct gedrag, verantwoordelijkheid, emotionele controle, zelfrespect, loyaliteit, discipline, consistentie en rechtvaardig handelen. Een integer persoon is iemand die je kunt vertrouwen.

Conformiteit - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani, Regional Compliance Expert voor de regio Afrika, Azië, Australië:

Als we het over compliance hebben, is bescherming hetgeen dat bij mij het meest in het oog springt. Die bescherming neemt drie verschillende vormen aan - bescherming van de merkwaarde van Dräger, bescherming van onze medewerkers en bescherming van onze klanten. Preventie en vroegtijdige detectie zijn belangrijk. Het beschermen van de belangen van onze stakeholders en de merkwaarde van Dräger is onze topprioriteit, en daarvoor is het complianceteam er. Bescherming betekent ook verstandig in onze hulpmiddelen investeren, om de belangen van onze stakeholders te beschermen. Dit helpt ons om het vertrouwen van mensen in ons bedrijf en onze integriteit te verdienen en te behouden, wat van onschatbare waarde is.

Conformiteit - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabados, Country Finance Manager en Compliance Appointee in Hongarije:

Voor mij betekent compliance vertrouwen dat gebaseerd is op mijn waarden. Vertrouwen speelt een belangrijke rol op alle gebieden in ons leven. Het is ook essentieel voor het opbouwen en behouden van goede klantrelaties. Wanneer wij ons aan de regels houden, wekt dat bij iedereen vertrouwen. Het belang van vertrouwen kan daarom niet overschat worden.

Conformiteit - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi, Legal, Compliance, Data Privacy and Regulatory Manager in Brazilië:

Voor mij betekent compliance het juiste doen, ook als er niemand kijkt. Daarom koos ik het woord 'integriteit'.

Conformiteit - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigul, Quality & Regulatory Affairs Manager, Compliance Appointee, Data Privacy Office in Thailand:

Voor mij betekent compliance eerst het juiste doen. Dat wekt vertrouwen. En daarom staat compliance voor mij gelijk aan betrouwbaarheid.

Conformiteit - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Niet wegkijken, maar problemen aanpakken en oplossen. Dat is waar we naar streven.

Veilige, betrouwbare communicatiekanalen

Open zijn over hoe we met tekortkomingen en fouten omgaan, is heel belangrijk voor ons. Dat is de enige manier waarop we de juiste stappen kunnen zetten en de processen van ons bedrijf kunnen testen. Effectieve compliance vereist veilige, betrouwbare communicatiekanalen – voor medewerkers en zakelijke partners, maar ook voor alle stakeholders. Zelfs het beste compliancebeleid werkt alleen als iedereen zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid om integer te handelen.  

Alle medewerkers kunnen hun vragen richten aan hun managers en de teams die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op compliance, zoals het Corporate Compliance Office en andere contactpersonen in ons bedrijfsbrede compliancenetwerk. Hetzelfde geldt als iemand van ons een zwak punt of een situatie die tot onwettig gedrag kan leiden ontdekt.

Meld vermoedens

Dräger Integrity Channel

We zijn ons ervan bewust dat zich situaties kunnen voordoen waarin een directe, open dialoog misschien niet de juiste handelswijze is, of iemand liever anoniem wenst te blijven. In dergelijke gevallen biedt het Dräger Integrity Channel de mogelijkheid eventuele complianceschendingen te melden – al dan niet anoniem. Het Dräger Integrity Channel is een webgebaseerd meldingskanaal dat wereldwijd rond de klok beschikbaar is. Hier kunnen mogelijke schendingen van de gedragscode van Dräger, interne bedrijfsrichtlijnen of geldende wetgeving worden gemeld, of kan advies worden gevraagd over wat te doen.

Dräger Integrity Channel

Per e-mail contact opnemen met het Corporate Compliance Office

Wilt u contact opnemen met ons Corporate Compliance Office? U kunt vragen stellen en eventuele zorgen direct met ons delen. Stuur een e-mail naar: compliance(at)draeger.com.

Contactpunt voor Dräger-medewerkers

Wanneer u een medewerker van Dräger bent en mogelijke complianceschending vermoedt, adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw directe manager. Mocht dit in uw situatie geen geschikte optie zijn, dan bent u echter altijd welkom om de kwestie aan te kaarten via een van onze meldingskanalen.

Laat van u horen! Wij nemen u serieus.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Verantwoordelijkheid vereist karakter.

Het is niet altijd gemakkelijk om over potentiële fouten en tekortkomingen te praten, en dit is iets dat we moeten overwinnen. Heb de moed om potentiële schendingen van de zakelijke gedragscode van Dräger of de geldende wetgeving te melden. Dit maakt deel uit van uw verantwoordelijkheid om integer te handelen. Praat erover met uw manager of compliancemanager. Of maak anders gebruik van het Dräger Integrity Channel. U kunt hier vanaf elke plek toegang toe krijgen (desgewenst anoniem).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Observeer. Stel vragen. Laat van u horen.

Niemand weet beter dan u wat er in uw werkomgeving gebeurt. Precies daarom heeft Dräger u nodig. Alleen omdat het "altijd zo gedaan is", betekent dit nog niet dat het de juiste manier is. Is er iets wat mogelijk in strijd is met de zakelijke gedragscode van Dräger of de geldende wetgeving? Wanneer u iets opvalt, ga dan in gesprek met uw manager of compliancemanager. Of maak anders gebruik van het Dräger Integrity Channel. U kunt hier vanaf elke plek toegang toe krijgen (desgewenst anoniem).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Het is nooit te laat.

De bal ligt bij u. Hoe ernstig een situatie misschien lijkt, u moet elke vermoede schending van de zakelijke gedragscode van Dräger of de geldende wetgeving melden. Zo kunt u potentiële schade aan de reputatie en integriteit van Dräger helpen ontdekken en waar mogelijk voorkomen, voordat het te laat is. Ga onmiddellijk naar uw manager of compliancemanager indien u schendingen vermoedt. Of maak anders gebruik van het Dräger Integrity Channel. U kunt hier vanaf elke plek toegang toe krijgen (desgewenst anoniem). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Altijd en overal beschikbaar.

Dräger streeft ernaar om te leren van fouten, omdat ook dat deel uitmaakt van correcte compliance. Dräger biedt veilige, betrouwbare meldingsopties om ervoor te zorgen dat uw meldingen op de juiste plek belanden. Indien u potentiële schendingen waarneemt van de zakelijke gedragscode van Dräger of de geldende wetgeving, kunt u zich altijd wenden tot uw manager of uw contactpersoon bij Dräger. Het Dräger Integrity Channel, het webgebaseerde meldingskanaal, is de plek waar iedereen - of u nu een medewerker, klant, verkoopkanaalpartner of leverancier van Dräger bent - rondom de klok verdachte activiteiten kan melden. Waar u zich ook bevindt, u kunt altijd toegang krijgen tot een veilige postbus en met de compliancedeskundigen communiceren, anoniem of met gebruik van uw naam. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Een reële optie.

Indien u wangedrag vermoedt, zijn wij er om u te ondersteunen. Laat het ons weten indien u geconfronteerd wordt met potentiële schending van de zakelijke gedragscode van Dräger of de geldende wetgeving. Kies de route die het beste is voor u. Dräger wil u allereerst in staat stellen om openlijk met uw manager of contactpersoon bij Dräger te spreken. Wanneer u zich ongemakkelijk voelt bij een dergelijk gesprek, maak dan gebruik van ons webgebaseerde meldingskanaal, het Dräger Integrity Channel. Deze route staat op elk moment van de dag open voor iedereen, of u nu een medewerker, klant, verkoopkanaalpartner of leverancier van Dräger bent. Waar u zich ook bevindt, u kunt altijd toegang krijgen tot een veilige postbus en met de compliancedeskundigen communiceren, anoniem of met gebruik van uw naam.  

Veel gestelde vragen

1. Hoe meld ik een mogelijke complianceschending? Welke meldingskanalen zijn beschikbaar?

U kunt zelf het gewenste meldingskanaal kiezen, wat uw relatie met Dräger ook is. Wanneer u een medewerker van Dräger bent en mogelijke complianceschending vermoedt, adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw directe manager of compliancemanager om dit te melden.

2. Welke compliancekwesties kan ik melden?

U kunt informatie verstrekken over mogelijke schendingen van de zakelijke gedragscode van Dräger, interne bedrijfsrichtlijnen of geldende wetgeving.

3. Kan ik voor vragen contact opnemen met Compliance?

Wij nodigen u graag uit om advies te zoeken indien u ergens onzeker over bent, omdat dit Dräger en haar medewerkers beschermt en misstanden, inconsistenties of schendingen helpt te beperken. Heeft u vragen, dan kunt u deze sturen naar compliance(at)draeger.com.

4. Welke informatie moet ik geven wanneer ik een mogelijke compliancekwestie meld?

Hoe meer informatie u ons kunt verstrekken, des te beter we kunnen reageren en opvolgen. De vijf W-vragen zijn een goed uitgangspunt (vooral bij het melden van schendingen of vermoedens van incidenten): Wie? Wat? Wanneer? Waarom is dat zo? Waar? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, ook wanneer u niet alle details kunt geven.

5. Wat is de procedure voor het doen van een melding op het Dräger Integrity Channel?

De procedure wordt meer in detail beschreven op de Dräger Integrity Channel-website onder FAQ #4: Dräger Integrity Channel

6. Ik wil graag anoniem blijven en toch feedback ontvangen over de melding die ik doe. Hoe werkt dat?

Gebruik ons Dräger Integrity Channel en stel na het doen van uw melding een beschermd elektronisch postvak in. Zo kan de verantwoordelijke onderzoeker u feedback geven en mogelijke vervolgvragen stellen die eventueel tijdens het onderzoek naar voren komen.

7. Waarom moet ik bij een anonieme melding een postvak instellen en hoe doe ik dat?

We willen graag met u in gesprek blijven voor eventuele vragen ter verduidelijking van de door u gemelde kwestie. Indien u anoniem wenst te blijven, verloopt deze beveiligde communicatie via het beschermde postvak. We zijn er sterk van overtuigd dat dit ook in uw belang is, en we adviseren u het postvak te gebruiken. Anders kan het zijn dat het ons aan bepaalde informatie ontbreekt en we de melding niet kunnen verwerken als we niet voor verdere vragen contact met u op kunnen nemen. 

U stelt uw eigen beschermde elektronische postvak in wanneer u alle informatie voor de melding heeft ingediend. Indien u al een beschermd elektronisch postvak heeft, krijgt u daartoe toegang via de 'Login'-toets. Om in te loggen, moet u eerst uw veiligheidsvraag beantwoorden. 

Zolang u geen gegevens invoert die uw identiteit kunnen onthullen, is uw anonimiteit in het Integrity Channel beschermd door het BKMS®-systeem. Het BKMS®-systeem is een internetgebaseerd meldingskanaal dat zowel door vele grote bedrijven en organisaties als rechtshandhavingsinstanties is getest en gebruikt en over de hoogste veiligheidsnormen beschikt. Dit maakt het onmogelijk om de identiteit van een melder of de herkomst van een anonieme melding te traceren. Ga voor meer informatie over de werking van het BKMS®-systeem naar: https://www.business-keeper.com/en/

8. Ik maak me zorgen over vergeldingsacties of een bestraffing als ik een melding doe. Hoe word ik hiertegen beschermd?

Elke melding wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. We tolereren ook geen represailles tegen personen die verantwoord en te goeder trouw mogelijke complianceschendingen aan ons melden. Wanneer we een melding onderzoeken, beschermen we ook de wettelijke belangen van de betreffende persoon/personen.

'Te goeder trouw' betekent dat de melder zijn/haar verslag van de situatie waar of zeer waarschijnlijk acht, ongeacht het feit of het vermoeden later bevestigd wordt of niet. Het is ten strengste verboden het Dräger Integrity Channel te gebruiken om bewust onjuiste of lasterlijke tips of informatie te verstrekken.

9. Wie verwerkt berichten die ik naar compliance(at)draeger.com of via het Dräger Integrity Channel zend?

De compliancemanager van het Corporate Compliance Office (CCO) in Duitsland evalueert uw melding om de situatie te begrijpen en de relevantie ervan te beoordelen. Indien uw kennisgeving betrekking heeft op een zaak die buiten de bevoegdheid van het CCO in Duitsland of de compliancemanagers in de regio's valt, stuurt het CCO de kennisgeving door naar de juiste afdeling (bijvoorbeeld Human Resources of Customs & Export).

Indien uw kennisgeving betrekking heeft op een zaak die slechts relevant is op lokaal niveau, wordt deze lokaal verwerkt of door de verantwoordelijke regionale deskundigen, voor zover dit de meest geschikte gang van zaken wordt geacht. Directe verwerking door het CCO is bijvoorbeeld geschikt in het geval van een mogelijk belangenconflict.

Het CCO verwerkt de kennisgeving rechtstreeks in het geval van meldingen die betrekking hebben op de Duitse Dräger-bedrijven en meldingen die volgens interne normen geclassificeerd zijn als groepsrelevant.

Indien u uw melding heeft ingediend via het Dräger Integrity Channel zal deze door ons team van deskundigen worden verwerkt. Alleen een lid van het team van deskundigen neemt contact met u op via het Integrity Channel. In gevallen waar het nodig is uw melding voor verdere verwerking (zie hierboven) door te sturen, wordt dit - indien mogelijk - in samenspraak met u gedaan. Is dit niet mogelijk, dan wordt de melding voor zover toegestaan doorgezonden. Dit natuurlijk onder de voorwaarde dat informatie met betrekking tot uw identiteit als strikt vertrouwelijk wordt behandeld. 

Onze principes

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Onze gedragscode

In onze zakelijke gedragscode (Principles of Business and Conduct) beschrijven wij onze waarden en verantwoordelijkheden als lid van de maatschappij, als zakenpartner en op de werkplek. Iedereen bij Dräger - van medewerker via manager tot lid van de Raad van bestuur - moet bekend zijn met onze zakelijke gedragscode (Principles of Business and Conduct) en hier zijn of haar handelen op baseren, zodat de juiste beslissingen worden genomen.

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Onze gedragscode voor zakelijke partners

Het is voor ons van groot belang dat wij en onze zakenpartners dezelfde principes en waarden delen en dienovereenkomstig handelen. Onze gedragscode voor zakelijke partners beschrijft wat wij van onze zakenpartners verwachten.

compliance-3-2-D-23262-2017

Principeverklaring over respect voor mensenrechten

In onze "Principeverklaring over respect voor mensenrechten" leggen we uit wat we van onze werknemers en zakenpartners verwachten. We willen niet alleen onze waarden formuleren, maar ook de implementatie ervan in ons dagelijks werk waarborgen. We beschrijven hoe we risico's identificeren en welke maatregelen we nemen om mensenrechtenschendingen in de eerste plaats te voorkomen."

Verwante onderwerpen

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

Onze duurzaamheidsvisie

Ons leidend principe 'Techniek voor het leven' betekent voor ons het nemen van verantwoordelijkheid. Onze producten leveren op vele manieren een positieve bijdrage aan mens en milieu, en met onze systemen en processen behouden we hulpbronnen en beperken wij de eventuele negatieve invloeden van onze bedrijfsactiviteiten. Bij Dräger geloven wij dat duurzaamheid een randvoorwaarde is voor het succes van ons bedrijf.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Onze geschiedenis

Elk leven is uniek. Het te beschermen, te ondersteunen en te redden: vanuit deze gedachte schrijven wij bij Dräger geschiedenis. Een geschiedenis, waarvan het eerste hoofdstuk in 1889 geschreven is door Johann Heinrich Dräger. Ook in de toekomst leidt ons de gedachte om van techniek “techniek voor het leven” te maken.

draeger-corporate-company-profile-3-2

Bedrijfsprofiel

Dräger produceert medische en veiligheidstechnologische producten. Op die manier beschermen, ondersteunen en redden wij de levens van mensen in ziekenhuizen, brandweerkorpsen, reddingsdiensten, overheidsinstellingen, de mijnbouw en de industrie over de hele wereld.

Contact opnemen met Dräger

Envelop

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Duitsland

+49 451 882 0

24/7 voor u bereikbaar.