Ons begrip van duurzaamheid

Duurzaamheid en de continue ontwikkeling van Dräger zijn een belangrijk onderdeel van het DNA en de bedrijfsgeschiedenis van onze onderneming. Onze leidende filosofie, "Technology for Life", betekent verantwoordelijkheid nemen. Onze producten leveren op vele manieren een positieve bijdrage aan mens en milieu. Bij de ontwikkeling van onze systemen en processen letten wij erop dat wij zuinig omgaan met hulpbronnen en dat wij potentiële risico's als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten voorkomen. Bij Dräger zien wij duurzaamheid als essentieel voor ons economisch succes. Als wij willen overleven, moeten wij op al onze internationale locaties en in onze toeleveringsketen verantwoordelijk handelen. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van wettelijke en reglementaire vereisten, evenals vrije en eerlijke concurrentie, de basis moeten vormen voor alle bedrijfsactiviteiten - en dat wij corruptie moeten bestrijden en de mensenrechten moeten beschermen.

Aandachtspunten voor duurzaam handelen

Het doel van al ons werk is het succesvolle voortbestaan van de onderneming. Dit kan alleen worden bereikt door duurzaam handelen en duurzaam economisch succes, met blijvend tevreden klanten, leveranciers, financiers en buren in de gemeenschappen en landen waarin wij leven. Dit is de basis waarop wij vier aandachtspunten voor duurzame actie hebben vastgesteld. Wij hebben zowel strategische als specifieke doelstellingen bepaald, die wij in de komende jaren verder willen ontwikkelen. Wij hebben niet alleen belang gehecht aan verbeteringen binnen de onderneming, maar ook aan ons vermogen om een meetbare bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke uitdagingen:

1. Wij verbeteren de gezondheidszorg voor mensen over de hele wereld.

Intensive care scène

Zowel het aantal als de gemiddelde leeftijd van intensive care-patiënten zal de komende decennia blijven stijgen, wat de kritische zorg in ziekenhuizen voor nog meer uitdagingen stelt. Wij hebben ons tot doel gesteld de fysieke en psychologische belasting van artsen en verplegend personeel in de intensive care te verminderen door routinematige werkzaamheden en therapieprocessen te automatiseren en ondersteuning te bieden bij klinische beslissingen. We bereiken dit met behulp van oplossingen die gebaseerd zijn op de netwerkvorming en intelligente interactie van medische technologie in de spoedeisende zorg.

Doelstelling: Tegen 2030 moeten alle relevante medische toestellen in onze portefeuille uitgerust zijn met de netwerkinterface voor de nieuwe ISO/IEEE 11073 SDC-interoperabiliteitsnorm.

Tegelijkertijd zijn er zo'n 15.000 werknemers bij Dräger wiens gezondheid en welzijn ons nauw aan het hart liggen. Daarom hebben we verdere doelstellingen gedefinieerd die in 2021 met passende maatregelen moeten worden nagestreefd. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen en behouden van de gezondheid van onze werknemers en het garanderen van gezonde arbeidsomstandigheden en organisatievormen.

Doelstelling: Wij verlagen het ziektecijfer van onze medewerkers in Duitsland, met als permanente doelstelling 1 procent onder de benchmark van de werkgeversvereniging Nordmetall.

2. Wij streven naar een toekomst waarin iedereen verzekerd is van veiligheid en gezondheid op het werk.

Toekomst

Elke dag beschermen onze producten en diensten honderdduizenden mensen op het werk. Dankzij Smart Safety - het in een netwerk samenbrengen van onze gasdetectie- en adembeschermingsapparatuur en de daaruit afgeleide gegevensanalyse - zullen we onze klanten in staat stellen om onveilige situaties vroeger op te sporen en ze efficiënter te beheren. Dat is precies de reden waarom we nu al non-stop werken aan de netwerkoplossingen van morgen.

Doelstelling: Het doel is om in 2025 meer dan 80 procent van onze portfolio gaswaarschuwings- en adembeschermingsapparatuur een slimme, op data gebaseerde toegevoegde waarde te laten bieden.

De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers ligt ons na aan het hart. Wij geloven dat elk arbeidsongeval te voorkomen is. We breiden onze veiligheidscultuur voortdurend uit om ons doel Vision Zero - een wereld zonder arbeidsongevallen - te bereiken.

Doelstelling: Wij willen het percentage incidenten met verzuim (LTIR3) bij de Dräger Groep verlagen van 5,6 in 2019 tot minder dan 4,0 in 2025.

3. Wij beschermen niet alleen het milieu, maar helpen ook onze klanten om dat van hen te beschermen.

Milieu

Met onze producten en diensten op het gebied van veiligheidstechnologie helpen wij de uitstoot van schadelijke stoffen en schadelijke gebeurtenissen te voorkomen. In de toekomst willen wij ons ook positioneren als een competente partner als het gaat om de bescherming van het klimaat. Om dit mogelijk te maken, zullen wij ons portfolio uitbreiden met producten en diensten voor het meten van bijvoorbeeld methaanemissies, die zeer schadelijk zijn voor het klimaat. In de toekomst zien wij ook nog andere werkterreinen in een toekomstige waterstofeconomie.

Er zijn ook belangrijke ontwikkelingen gaande om in ziekenhuizen op een milieuvriendelijke manier te werken. Wij willen onze klanten ondersteunen bij de implementatie van een Green Hospital®-strategie. Daartoe ontwikkelen wij producten en digitale oplossingen die bijvoorbeeld de uitstoot van klimaatschadelijke anesthesiegassen tot een minimum beperken. We werken ook aan partnerschappen die ons in staat stellen dit strategische doel te bereiken. Klimaatbescherming staat bovenaan de lijst van interne strategische doelstellingen van de Groep op het gebied van milieubeheer. Dräger neemt de taak van decarbonisatie op lange termijn op zich, in overeenstemming met de klimaatbeschermingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met de volgende doelstelling:

Doelstelling: Vermindering van de CO2-uitstoot met 33 procent tegen 2025 in vergelijking met het basisjaar 2015. Dit doel moet worden bereikt zonder de aankoop van certificaten.

4. Wij selecteren onze leveranciers zorgvuldig en werken met hen samen om onze visie in de hele toeleveringsketen te implementeren

Leveranciers

Wij werken met meer dan 2.500 leveranciers en selecteren hen zorgvuldig om een waardevolle bijdrage te leveren aan duurzaam ondernemen. Daarbij hechten wij groot belang aan hoge kwaliteitsnormen als het gaat om Technology for Life. In de toekomst zullen de selectie van nieuwe leveranciers en de toekenning van nieuwe orders geschieden onder meer toetsing aan de diverse duurzaamheidscriteria.

Doelstelling: Vanaf 2022 zullen wij alle nieuwe leveranciers aan een duurzaamheidsbeoordeling onderwerpen voordat zij worden goedgekeurd.

Onze toeleveringsketen speelt een belangrijke rol in het productieproces van onze producten. Daarom zorgen wij ervoor dat onze leveranciers ook rekening houden met de duurzaamheidscriteria.

Doelstelling: Ons doel voor 2022 is om onze dekkingsgraad van direct ingekochte materialen met de gedragscode voor leveranciers te verhogen van 81 procent naar 83 procent.

Externe erkenning van onze duurzaamheidsprestaties

Dräger wordt gecontroleerd door gerenommeerde ratingbureaus. Op die manier kunnen wij ons “Prime”-label in de ISS ESG Corporate Rating behouden. Door deze rating bekleden wij de toppositie in de sector “Health Care Equipment & Supplies”. In 2023 ontving Dräger een A-rating van de MSCI ESG Rating. De rating is gebaseerd op een schaal van AAA (leaders) tot CCC (achterblijvers), afhankelijk van de blootstelling aan branchespecifieke ESG-risico's en het vermogen om deze risico's te beheersen in vergelijking met andere. MSCI ESG Research biedt beoordelingen voor mondiale publieke en enkele weinige particuliere bedrijven aan. In 2023 plaatste het EcoVadis Institute ons in zijn MVO-beoordeling in de top 1% van de sector met de ‘Gold’-status, wat ons onderscheidt als duurzame leverancier.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
sustainability-report.jpg

Duurzaamheidsverslag 2023

Duurzaamheidsverslag downloaden

sustainability-report.jpg

Duurzaamheidsverslag 2022

Duurzaamheidsverslag downloaden

sustainability-report-2021-mb4AW8QnP8-4-3.png

Duurzaamheidsverslag 2021

Duurzaamheidsverslag downloaden

Duurzaamheidsverslag Dräger 2020

Duurzaamheidsverslag 2020

Duurzaamheidsverslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2019

Duurzaamheidsverslag 2019

Duurzaamheidsverslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2018

Duurzaamheidsverslag 2018

Duurzaamheidsverslag downloaden

Duurzaamheidsverslag 2017

Duurzaamheidsverslag 2017

Duurzaamheidsverslag downloaden

Certificaten

Onze kernwaarden omvatten een uitstekende productkwaliteit en een gezond milieu. Daarom zorgen wij ervoor dat we onze processen continu blijven verbeteren door middel van onze kwaliteits- en milieubeheersystemen. De onderstaande certificaten getuigen van ons succes:

Argentinië

Australië

België

Brazilië

Bulgarije

Finland

Frankrijk

Griekenland

Indonesië

Ierland

Colombia

Zuid-Korea

Kroatië

Maleisië

Nederland

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Oostenrijk

Filippijnen

Portugal

Slovenië

Roemenië

Rusland

Saoedi-Arabië

Zwitserland

Servië

Singapore

Slowakije

Zuid-Afrika

Thailand

Tsjechische Republiek

Turkije

Hongarije

Verenigde Staten van Amerika

Verenigd Koninkrijk

Vietnam

Verwante onderwerpen

Verwante onderwerpen

Geschiedenis van Dräger

Onze geschiedenis

corporate-compliance-olga-3-2

Conformiteit

draeger-corporate-company-profile-3-2

Bedrijfsprofiel

Contacteer Dräger

Envelop

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Duitsland

+49 451 882 0

We zijn hier voor jou, 24/7