Beleid gegevensbescherming

Dräger zet zich in voor de bescherming van de privacy rechten van iedereen wiens persoonlijke gegevens door Dräger worden verwerkt. Daarom beantwoorden wij in deze privacyverklaring de belangrijkste vragen over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens.

Dit beleid is van toepassing op de websites van Dräger en op de websites van alle aan Dräger gelieerde ondernemingen die op hun websites naar dit beleid verwijzen. Het is niet van toepassing op websites, aanbiedingen en functionaliteiten van Dräger die verwijzen naar hun eigen Privacy Policy. 

Voor informatie over de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ("Dräger" of "wij"), zoals gedefinieerd onder de wet op de gegevensbescherming, verwijzen wij u naar onze Provider Identification (voor gebruikers uit de Europese Unie: Artikel 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Niettegenstaande het bovenstaande is de onderneming van Dräger die verantwoordelijk is voor de levering van goederen of diensten de Dräger-vennootschap die uw contractuele partner is voor de levering van de goederen of diensten in de zin van de wet op de gegevensbescherming. Informatie over de betreffende onderneming van Dräger kunt u vinden in de voorwaarden voor de leveringsvoorwaarden van de betreffende goederen of diensten. 

Met wie kan ik contact opnemen bij Dräger als ik vragen heb over gegevensbescherming?

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris beantwoordt graag uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en handelt uw verzoeken om informatie, wijzigingen of verwijdering af. 

Per e-mail: 

dataprivacy@draeger.com 

Per post: 

Drägerwerk AG & Co. KGaA 

Datenschutzbeauftragter 

Moislinger Allee 53-55 

23558 Lübeck 

Duitsland

Welke gegevens verwerkt Dräger van mij?

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze gegevens (zogenaamde logbestanden) zijn technisch noodzakelijk om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. 

In logbestanden worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • IP-adres 
 • Datum en tijd van het verzoek 
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina) 
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode 
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk afzonderlijk geval 
 • Webpagina waar het verzoek vandaan komt 
 • Browser 
 • Besturingssysteem en de interface ervan 
 • Taal en versie van de browsersoftware

Voor gebruikers uit de Europese Unie: De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f) AVG om ons legitieme belang in de goede werking van onze website te beschermen. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 30 dagen en daarna automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Wij verwerken ook persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt als onderdeel van een contract, een enquête, bij de verwerking van uw verzoek, of uw registratie, of wanneer u inlogt.

We verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend voor vooraf bepaalde doeleinden. Deze kunnen voortvloeien uit technische noodzaak, contractuele eisen of uitdrukkelijke gebruikersverzoeken. Bovendien gebruiken wij uw gegevens alleen als u ons vooraf toestemming hiertoe hebt verleend. Sommige van onze internetaanbiedingen bevinden zich in gesloten gebruikersgebieden waarvoor ter registratie ingelogd moet worden, bijv. voor het vacatureportaal. Uw toegang en autorisaties voor de betreffende functies worden via een dergelijke login gecontroleerd. Wij vragen om persoonsgegevens die verzameld en opgeslagen worden wanneer u inlogt als onderdeel van de betreffende internetaanbieding. 

Meer informatie over de opslag, de verwerking en het doel van de betreffende verzameling staat hieronder vermeld en, waar van toepassing, ook in de gebruiksaanwijzing van de afzonderlijke internetaanbiedingen.

Wanneer verwerkt Dräger mijn persoonlijke gegevens?

Registratie

Sommige van onze internetaanbiedingen bevinden zich in gesloten gebruikersgebieden, waarvoor registratie en inloggen vereist is ('gebruikersaccount'). De gebruiker wordt via een dergelijke login geverifieerd. Aan de gebruikersaccount kunnen autorisaties worden toegekend. Zo wordt bijvoorbeeld toegang tot de diverse functies beheerd.

Om een gebruikersaccount in onze online gebruikersgegevensadministratie te kunnen aanmaken is bepaalde verplichte informatie nodig, die wordt aangegeven in het registratieformulier voor de betreffende applicatie. Daarnaast kan vrijwillig aanvullende informatie worden verstrekt. Welke informatie in elk afzonderlijk geval verplicht is, blijkt uit de aangegeven verplichte velden. Wanneer u ons het ingevulde registratieformulier zendt, ontvangt u een e-mail van ons om het gebruikte e-mailadres te verifiëren. Dan kunnen wij de registratie afronden en uw gebruikersaccount aanmaken. 

Voor gebruikers uit de Europese Unie: We verwerken uw persoonsgegevens in verband met uw gebruikersaccount om onze diensten te leveren en onze gerechtvaardigde belangen te beschermen conform Art. 6 (1) (b) en (f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het kunnen aanbieden van de dienst aan onze gebruikers en het voorkomen van verstoringen en fraudepogingen. 

U kunt uw gegevens in uw gebruikersaccount te allen tijde wijzigen of verwijderen. Indien u uw gebruikersaccount verwijdert, verwijderen wij onherroepelijk ook alle toestemmingen die zijn gekoppeld aan de account en de in verband met uw gebruikersaccount verzamelde persoonsgegevens, tenzij wij juridisch of contractueel verplicht zijn deze te bewaren. In het geval van een dergelijke bewaarplicht zullen wij het verwerken zoveel mogelijk beperken. Voor gebruikers uit de Europese Unie: In dit geval is de rechtsgrond voor de verwerking Art. 6 (1) (b) en (c) AVG.

Wij voeren de registratie en gebruikersadministratie uit met behulp van de onderstaande serviceproviders:

 • Microsoft Ireland Operations Limited ('Microsoft Azure B2C'), gevestigd in Ierland.
 • Okta Inc ('Okta ID'), gevestigd in de VS.

Levering van goederen en diensten

Wanneer u goederen of diensten bestelt bij Dräger, gebruiken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt om uw bestelling te verwerken of de gevraagde goederen te leveren. We kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens eveneens gebruiken om de noodzakelijke stappen te nemen voordat het contract wordt afgesloten, uw gerelateerde vragen te beantwoorden, verzend- en factureringsinformatie te versturen en klantenfeedback en klantenservice te verwerken of te verlenen.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de uitvoering van een overeenkomst of de geplande sluiting van een overeenkomst in de zin van Artikel 6, lid 1 onder b) AVG. 

Om uw persoonsgegevens technisch te verwerken, gebruikt Dräger externe dienstverleners en contractverwerkers om goederen of diensten te leveren. Hieronder vallen bijvoorbeeld exploitanten van e-learningplatforms en webshops. U vindt meer gedetailleerde informatie hierover in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden. 

Afhankelijk van de leverancier van de betalingsdienst die u in het bestellingsproces selecteert, zullen we de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens doorgeven aan de voor ons werkende leverancier van de betalingsdienst of aan de geselecteerde betalingsdienst voor de verwerking van betalingen. In bepaalde gevallen kunnen de geselecteerde leveranciers van betalingsdiensten deze gegevens ook van u verzamelen als u een account opent. In dat geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de leverancier van de betalingsdienst met uw toegangsgegevens. Daarop is het gegevensbeschermingsbeleid van de betreffende leverancier van de betalingsdienst van toepassing. 

E-mailmarketing 

Hebt u een van onze contactformulieren gebruikt om informatie aan te vragen over producten en diensten van Dräger? Over het algemeen gebruiken we de gegevens die u in het formulier vermeldt om uw verzoek te verwerken. U kunt ons tevens uw afzonderlijke toestemming geven voordat u uw contactaanvraag zendt indien u ook geïnteresseerd bent in aanvullende informatie, zoals uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie: "

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder b) AVG: 

Sweepstakes

Doet u mee aan een van onze sweepstakes? In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres, adres) om deel te kunnen nemen aan de sweepstakes. De gegevensverwerking is voor zover nodig voor de uitvoering en naleving van de contractuele relatie. 

Voor gebruikers uit de Europese Unie: De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering of naleving van het contract in het kader van Art. 6 (1) (b) AVG:

Optimalisering website 

Het is ons doel onze website verder voor u te verbeteren. Hiervoor gebruiken we verschillende soorten webanalysetools die ons antwoorden geven op bepaalde vragen, zoals: Welke van onze pagina's hebt u bezocht? Op welke links hebt u geklikt? Een lijst van deze tools vindt u op: 'Welke diensten gebruikt Draeger op de website?'. 

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang voor gebruikers uit de Europese Unie en conform Art. 6 (1) (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang komt voort uit de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het waarborgen van een probleemloze verbinding, het comfortabele gebruik van onze website en/of applicatie en de analyse van systeembeveiliging en -stabiliteit. 

Application Insights

We hebben een geautomatiseerde analysedienst. Hiervoor maken we gebruik van Application Insights, een dienst die wordt geleverd door Microsoft Ireland Operations Limited in South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Ierland ('Application Insights'). Deze cloud-dienst, gehost door Microsoft Azure, analyseert gebruikersgedrag op onze website. Hiervoor verzamelen wij diverse technische gebruikersinformatie die verzonden wordt wanneer de website wordt opgeroepen. Dit betreft met name datum, tijd en adres (URL) van het verzoek. Bovendien wordt het IP-adres ter lokalisering geregistreerd en vervolgens geanonimiseerd.

Ga voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens gerelateerd aan Application Insights naar https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview?tabs=net and https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy

Digital Advisor 

Op onze website kunt u gebruik maken van een interactieve Digital Advisor om de meest geschikte producten en diensten voor uw toepassing te vinden. Wij bieden deze functionaliteit onder uw eigen beheer aan. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. 

Hiervoor verwerken wij de onderstaande categorieën gegevens: 

- Gebruiksgegevens 

- Gebruikt(e) browser / besturingssysteem / apparaat 

- Bron van de verwijzing 

De verzamelde gebruiksgegevens (gebruikmakend van een cookie-ID) worden gebruikt om de ervaring van de Digital Product Advisor te verbeteren, voor technische doeleinden en om de service te verbeteren. Het is niet mogelijk om de gebruikersidentiteit af te leiden uit de door ons gebruikte ID. De in dit kader verzamelde cookies en de persoonsgegevens worden na de sessie verwijderd of geanonimiseerd.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Hebt u kort geleden een Dräger product gekocht of laten repareren? Wij willen graag weten of u tevreden was met de service die wij verleenden en of wij in de toekomst iets anders kunnen doen. We gebruiken daarvoor de in dit kader gedeelde contactgegevens om na onze interactie contact op te nemen met een willekeurig geselecteerde groep klanten. Om contact op te nemen met klanten, maakt Dräger soms gebruik van externe dienstverleners waarmee overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten zijn gesloten.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens ons gerechtvaardigd belang in de zin van Artikel 6, lid 1 onder f) AVG: Ons gerechtvaardigd belang is ontleend aan de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het bepalen van de tevredenheid van bestaande Dräger klanten na de aanschaf of reparatie van een Dräger product. Omdat u op dat moment al klant van Dräger bent, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat we contact met u opnemen om te vragen of u tevreden bent met ons.

Hoe gaat Dräger om met de gegevens van sollicitanten?

Sollicitantenbeheer 

De volgende paragraaf is van toepassing op de verwerking van uw sollicitatiegegevens op onze vacaturewebsite.

Wilt u zich als sollicitant registreren op de vacaturewebsite van Dräger? Dan moet u eerst een gebruikersaccount maken. Een gebruikersaccount bevat ten minste de volgende informatie: 

 • voornaam 
 • achternaam 
 • e-mailadres en telefoonnummer 
 • gebruikersnaam 
 • wachtwoord

We zijn verplicht om de gegevens van uw gebruikersaccount te bewaren. We bewaren deze gegevens gedurende een periode van zes maanden waarna u opnieuw wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking. Zodra u uw toestemming hebt verleend wordt uw account vervolgens gedurende een extra zes maanden bewaard. Indien de bewaartermijn van uw account binnenkort verloopt en u zich nog middenin een sollicitatie voor een vacature bij Dräger bevindt, wordt de periode verlengd totdat uw sollicitatieproces is afgerond. 

Applicatiegerelateerde gegevens 

De informatie die u ons via de vacaturewebsite als onderdeel van uw sollicitatie samen met uw naam verstrekt bewaren wij maximaal drie maanden nadat het sollicitatieproces is afgerond. Hierna worden de resultaten slechts in geanonimiseerde vorm opgeslagen voor statistische evaluatie. Het is niet mogelijk om op basis van deze statistische gegevens conclusies over uw persoon te trekken.

Identificatie van afgewezen sollicitanten 

Bent u na uw sollicitatie bij Dräger afgewezen? In dit geval bewaren wij een gegevensset om u te identificeren als u opnieuw bij Dräger solliciteert naar dezelfde functie. Deze gegevensset bevat echter niet uw volledige professionele kwalificaties. 

 • De gegevensset ter identificatie bevat de volgende informatie: 
 • achternaam 
 • voornaam 
 • geboortedatum 
 • e-mailadres 
 • sollicitatienummer

De identificatiegegevens worden niet langer dan drie maanden nadat het sollicitatieproces is afgerond definitief verwijderd. 

Gelijktijdige sollicitaties bij meerdere bedrijven uit de Dräger Group 

Hebt u gelijktijdig bij verschillende bedrijven uit de Dräger Group op diverse functies gesolliciteerd? In dat geval zullen de betreffende personeelsafdelingen waar u uw sollicitatie direct hebt ingediend geïnformeerd worden over het feit dat u meerdere sollicitaties tegelijk hebt lopen.

Toegankelijkheid van de gegevens van de sollicitant 

Hebt u gesolliciteerd voor een specifieke functie (directe sollicitatie)? Dan worden uw gegevens toegankelijk gemaakt voor de afdeling die de functie adverteert en voor de betrokken HR-afdeling.

Talentenpool 

Met uw toestemming nemen wij uw sollicitatiegegevens gedurende 12 maanden op in een talentenpool.  In deze talentenpool slaan we uw contact- en sollicitatiegegevens op om mogelijk geschikte kandidaten voor vrijkomende functies te vinden. Indien nodig vergelijkt Dräger vacatures met uw sollicitatiegegevens om u een functie aan te kunnen bieden die aansluit op uw persoonlijke profiel. Wanneer wij, gebaseerd op uw sollicitatiegegevens, de functie potentieel geschikt voor u vinden, nemen wij contact met u op. Voor gebruikers uit de Europese Unie: De rechtsgrond voor de verwerking van uw instemming is Art. 6 (1) (a) DSGVO.

Veiligheid bij de behandeling van persoonsgegevens

Uw gegevens worden tijdens de overdracht automatisch versleuteld. Onze voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te allen tijde te beveiligen zijn altijd in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Online-test voor stagiaires (Duitsland) 

Om als onderdeel van uw sollicitatieproces voor stagiaires uw geschiktheid te beoordelen, verwerkt Dräger de volgende persoonlijke gegevens van de sollicitant als onderdeel van een onlinetest: 

 • basispersoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, adres, geboortedatum) 
 • communicatiegegevens (bijv. e-mailadres en telefoonnummer) 
 • gegevens over persoonlijkheidsstructuur en cognitieve vaardigheden, gebaseerd op antwoorden die tijdens de onlinetest zijn gegeven

Deze gegevens worden verwijderd zodra het sollicitatieproces is afgerond. Desalniettemin gelden de eerder genoemde tijdslimieten voor de verwijdering van gegevens ook voor de gebruikersaccount van de sollicitant. 

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de volgende verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder a) AVG: Verwerking van persoonsgegevens: Ja, ik ga ermee akkoord dat Dräger mijn persoonsgegevens voor het verwerken van mijn sollicitatie in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaring verwerkt. 

Gebruikt Dräger cookies?

Om ons aanbod zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maken ook wij, net als veel andere bedrijven, gebruik van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën. 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die op uw eindapparaat (bijv. laptop) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens verband houdt met het gebruikte specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u voortdurend aangenamer en geschikter te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld afzonderlijke producten die u op onze website vindt, in uw winkelmandje leggen zonder dat u een klantenaccount hoeft aan te maken of ingelogd hoeft te zijn. De sessiecookies worden automatisch gewist nadat u onze website hebt verlaten. Daarnaast gebruiken wij ook zogenaamde tijdelijke cookies ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke keuzes voor cookies gemaakt zijn, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Normaal gesproken worden de tijdelijke cookies na 30 dagen gewist. Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van derde aanbieders (zogenaamde third-party-cookies) om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren, alsmede om specifiek op u afgestemde informatie en reclame te tonen. Deze cookies stellen ons ook in staat om te herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. De afzonderlijke cookies van externe aanbieders die wij gebruiken, lichten wij in de volgende punten nader toe.

Cookie-instellingen

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Bovendien hebt u de mogelijkheid om via de link Cookie-instellingen in de voettekst zelf te bepalen welke niet ""Technisch verplichte"" cookies u wilt accepteren en welke u niet wilt accepteren.

U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen en ook reeds geactiveerde cookies deactiveren door de afzonderlijke cookie-groepen, bijv. "Functioneel" "Statistiek" of "Marketing", te selecteren en deselecteren en zo uw eventueel gegeven toestemming herroepen. Op deze manier wordt het gebruik van cookies transparant voor u. Wij wijzen u er echter op dat het deactiveren van bepaalde cookie-groepen of het volledig deactiveren van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet onbeperkt gebruik kunt maken van alle functies van onze website. 

De verwerking van persoonsgegevens die door middel van cookies zijn verzameld en die technisch noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze aanbiedingen, vindt plaats op basis van Art. 6 (1) f) GDPR ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang bij de probleemloze verstrekking van onze aanbiedingen op onze website. Voor het overige verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met cookies (in het bijzonder voor het aanbieden van bepaalde functionaliteiten, voor analyse- en reclamedoeleinden en in verband met de hieronder beschreven externe aanbieders) alleen als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a) GDPR. De verwerking is ten behoeve van reclame, marktonderzoek en het ontwerp van onze website om aan uw behoeften te voldoen. 

Welke diensten gebruikt Dräger op de website?

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie over het gebruik ervan verzameld. Deze informatie is belangrijk voor Dräger, omdat het voor ons de enige manier is om te weten te komen welke inhoud op onze websites interessant voor u is en hoe wij onze diensten voor u in de toekomst kunnen blijven verbeteren. Daartoe gebruiken wij het volgende: 

Adobe Analytics  

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Adobe Analytics om de toegang van gebruikers tot deze website te evalueren. Voor de analyse worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen en wordt informatie over uw eindapparaat verzameld, die ook wordt opgeslagen op servers van onze contractverwerker Adobe Systems Software Ireland Limited, gevestigd te 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Ierland ("Adobe").

De informatie die op Adobe-servers wordt opgeslagen, kan niet rechtstreeks aan een specifieke persoon worden gekoppeld omdat Adobe Analytics wordt gebruikt met de instellingen "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" en "Obfuscate IP-Removed". De instelling "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" zorgt ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het laatste octet van het IP-adres te vervangen door nullen vóór deze zogenaamde geolocatie. De geschatte locatie van de gebruiker wordt toegevoegd aan het tracking packet dat nog steeds het volledige IP-adres bevat voor statistische analyse. Voordat het trackingpakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door één vast IP-adres - dit wordt een generiek IP-adres genoemd - als de instelling "Obfuscate IP -Removed" is geconfigureerd. Dit betekent dat het IP-adres niet langer wordt opgenomen in een opgeslagen record. 

Wij gebruiken Adobe Analytics in verband met uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor van tevoren uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw toestemming is ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van Adobe Analytics op grond van Art. 6 (1) a) GDPR. U kunt zelf beslissen over de instelling van cookies zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen [RC1] op onze website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en daarmee uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u de instelling van cookies ook volledig uitschakelen in uw browserinstellingen. Uw in verband met Adobe verzamelde persoonsgegevens worden na 24 maanden gewist of geanonimiseerd.

Op de gegevensverwerking door Adobe Analytics is het privacybeleid van Adobe van toepassing. Meer informatie over het privacybeleid van Adobe Analytics vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

HubSpot 

Voor onze online marketingactiviteiten maken wij gebruik van HubSpot, een geïntegreerde softwareoplossing van HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA of HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ierland ("HupSpot") waarmee wij een breed scala aan aspecten kunnen afdekken, waaronder: 

 • E-mailmarketing (nieuwsbrief, banner en geautomatiseerde e-mails, bv. om downloads te verstrekken). 
 • Berichtgeving en publicatie in de sociale media. 
 • Message board (bijvoorbeeld bezoekersbronnen, hits, enz.). 
 • Contactbeheer (bijvoorbeeld gebruikerssegmentering en klantenbeheer). 
 • Homepages, blogs en contactformulieren. 
 • Diensten (live chat, chatbots, ticketsystemen, enquêtes, kennisbanken).

Daarnaast maken wij met uw toestemming gebruik van de tracking tool van HubSpot voor onze online marketing activiteiten op onze website. HubSpot gebruikt cookies om een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk te maken. HubSpot evalueert de verzamelde informatie (bijv. IP-adres, tijdstempel, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en bekeken pagina's) namens ons, zodat wij rapporten over het bezoek en de bezochte pagina's kunnen genereren. De door HubSpot verzamelde informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op servers van de dienstverleners van HubSpot.

Bovendien gebruiken wij de vergaderfunctie van HubSpot om effectief en eenvoudig afspraken met u te maken. Hiertoe krijgt u te zien wanneer onze betrokken medewerkers beschikbaar zijn. U kunt uw voorkeur voor de afspraaktijd kiezen en de afspraak met een staflid maken via 'Vergadering bevestigen'. We verwerken hiertoe eerst uw voor- en achternaam en uw zakelijke e-mailadres. Zodra u in 'Vergadering bevestigen' op de toets 'Doorgaan' drukt, krijgt u van ons ter bevestiging een e-mail toegestuurd. Voor gebruikers in de Europese Unie is de rechtsgrond de implementatie van pre-contractuele maatregelen conform Art. 6 (1) (b) en ons gerechtvaardigde belang conform Art. 6 (1) (f) AVG in efficiënt plannen.     

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van Art. 6 (1) a) GDPR, die u te allen tijde kunt intrekken door de cookiegroep "Statistieken" te deselecteren met effect voor de toekomst. De cookies en de persoonsgegevens die in het kader van de HubSpot tracking tool zijn verzameld, worden uiterlijk na 13 maanden gewist of geanonimiseerd. Voor zover de gegevens in individuele gevallen aan HubSpot Inc. worden doorgegeven, gebeurt dit op basis van de EU-modelclausules volgens Art. 46 (2) lit. d) GDPR, waaraan HubSpot Inc. zich onderwerpt.

Bovendien gebruiken wij de vergaderfunctie van HubSpot om effectief en eenvoudig afspraken met u te maken. Hiertoe krijgt u te zien wanneer onze betrokken medewerkers beschikbaar zijn. U kunt uw voorkeur voor de afspraaktijd kiezen en de afspraak met een staflid maken via 'Vergadering bevestigen'. We verwerken hiertoe eerst uw voor- en achternaam en uw zakelijke e-mailadres. Zodra u in 'Vergadering bevestigen' op de toets 'Doorgaan' drukt, krijgt u van ons ter bevestiging een e-mail toegestuurd. Voor gebruikers in de Europese Unie is de rechtsgrond de implementatie van pre-contractuele maatregelen conform Art. 6 (1) (b) en ons gerechtvaardigde belang conform Art. 6 (1) (f) AVG in efficiënt plannen.   

Voor meer informatie over privacy, zie HubSpot's Data Privacy Policy op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, Cookie Policy op https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy, en HubSpot's Kennis pagina's op https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems

Goolge Ads

We gebruiken ook het online advertentieprogramma Google Ads van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland ("Google Ads").  

In dit kader gebruiken wij met uw instemming de remarketingfunctie van Google. Hiermee kunnen wij u op verschillende apparaten gerichte advertenties laten zien die afgestemd zijn op uw interesses. U krijgt producten te zien op websites waarvoor via uw navigatie- en gebruiksgedrag belangstelling is vastgesteld - ook op verschillende apparaten - op andere websites in het Google netwerk. "

Voor deze functie wordt technische informatie (bijv. informatie over IP-adres, tijd van bezoek, apparaat en browser) gelezen en worden cookies ingesteld. Overige gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats indien u de instelling 'gepersonaliseerde advertenties' in uw Google-account hebt geactiveerd. In dit geval gebruikt Google, wanneer u bij uw Google-account bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, uw gegevens om doelgroeplijsten aan te maken voor cross-device remarketing.  

Bovendien gebruiken wij de functie 'conversie bijhouden' om de effectiviteit van individuele advertenties, aanbieden en functionaliteiten te meten. Het bijhouden van conversie wordt ondersteund door de Google-functie van de zogenaamde conversion linker. De conversion linker-tags worden gebruikt om tags te helpen bij het meten van klikgegevens, zodat conversies effectief gemeten kunnen worden. Ga voor meer informatie naar: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en-AU.   

Om conversie te meten worden op uw eindapparaat cookies ingesteld zodra u op een Google-advertentie klikt. Deze cookies identificeren u niet persoonlijk, maar ze stellen ons in staat vast te stellen of u binnen de 30 dagen waarin de cookies geldig zijn terugkeert naar de website met de specifieke aanbieding.  

Wanneer u als bezoeker van de website op onze website klikt, bevat de URL van de conversiepagina op uw website normaal gesproken informatie over de klik. Wanneer een website-bezoeker een actie uitvoert die u als conversie hebt aangegeven (bijvoorbeeld wanneer een Google Ads-conversietag wordt geactiveerd), wordt de klikinformatie gebruikt om die conversie te koppelen aan de link die de bezoeker naar uw website bracht.  

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We kennen zo het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en naar een website werd doorverwezen die over een tag voor het bijhouden van conversies beschikt De op deze wijze verzamelde gegevens worden in geanonimiseerde vorm naar Google-servers in de Verenigde Staten gezonden en daar opgeslagen. 

We gebruiken Google Ads uitsluitend in combinatie met uw persoonsgegevens, indien u ons daartoe vooraf toestemming hebt verleend. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de rechtsgrond voor het gebruik van Google Ads Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt zoals boven beschreven het instellen van cookies zelf bepalen in uw cookie-instellingen op uw website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en dus uw toestemming intrekken. U kunt bovendien de instelling van cookies in uw browserinstellingen geheel uitschakelen. De in samenhang met Google Ads verzamelde persoonsgegevens worden na één maand verwijderd of geanonimiseerd (met betrekking tot het IP-adres) of drie maanden (met betrekking tot cookie-informatie).   

Informatie die Google gebruikt om advertenties weer te geven kan door Google op de volgende link worden ingesteld: https://adssettings.google.com/. Ook kunt u cookies deactiveren op de Digital Advertising Alliance-website op de volgende link https://optout.aboutads.info/ of op de Your Online Choices-website op https://www.youronlinechoices.com/de/. Meer informatie over uw rechten als datasubject met betrekking tot Draeger, inclusief het recht op intrekking, staat hieronder in deze gegevensbeschermingsinformatie. Bovendien vindt u nadere informatie over instellings- en intrekkingsopties in de gegevensbeschermingsverklaring van Google voor adverteren op https://policies.google.com/technologies/ads en op gegevensbescherming bij Google als geheel in de algemene gegevensbeschermingsverklaring op https://policies.google.com/privacy.  

Meta Features

We maken op onze website met uw toestemming ook gebruik van de Meta-pixel. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Meta') is de beheerder van uw persoonsgegevens bij Meta. 

Met behulp van de Meta-pixel worden de activiteiten van een websitebezoeker bijgehouden. Hiervoor wordt via deze pixel een verbinding met de Meta-servers tot stand gebracht die bij bezoek aan onze website uw IP-adres gebruikt. We gebruiken de Meta-pixel om de gebruiker ten behoeve van remarketingdoeleinden aan doelgroepen ('aangepaste doelgroepen') toe te wijzen en de advertenties dienovereenkomstig af te stemmen op Meta-advertentieblokken ('Facebook-advertenties' en 'Instagram-advertenties', hierna 'Meta-advertenties' genoemd). Dienovereenkomstig gebruiken we Meta-pixels om door ons ingestelde advertenties slechts weer te geven aan gebruikers die interesse hebben in onze websites of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites) die we naar Meta zenden. Met behulp van de Meta-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Meta-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet hinderlijk zijn. 

Bovendien worden de verzamelde gegevens statistisch verwerkt om de effectiviteit van Meta-advertenties te meten, evalueren en optimaliseren door ernaar te kijken of gebruikers na het klikken op een Meta-advertentie naar onze website zijn doorverwezen en welke acties zij daar hebben uitgevoerd (bijv. downloads) ('conversie'). We ontvangen de rapporten van Meta in geanonimiseerde vorm. Meta zendt deze informatie gecodeerd naar uw Meta-account, mocht u hierover beschikken.  

Meta is ten behoeve van targetingdoeleinden op Meta op dezelfde manier als wij dat zijn beheerder van het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij een Joint Controller Agreement met Meta Platforms Ireland Ltd., waartoe u hier toegang kunt krijgen: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

In deze overeenkomst hebben wij de gegevensbeschermingsverplichtingen als volgt verdeeld:  

 • We zijn volgens artikelen 13 en 14 van de AVG verantwoordelijk voor het aan u verstrekken van alle informatie inzake de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens. 
 • Meta Platforms Ireland Ltd. is verantwoordelijk voor het aan u toekennen van de rechten uiteengezet in Art. 15-20 AVG met betrekking tot persoonsgegevens die door Meta na gezamenlijke verwerking zijn opgeslagen. 

Meta is als enige aansprakelijk voor de verdere verwerking van de overgedragen gegevens.  

Via de Meta-pixel kunnen cookies op het eindapparaat worden ingesteld. De verwerking van de eerder genoemde informatie door de Meta-pixel en de instelling en het lezen van de Meta-cookie vindt slechts plaats met uw toestemming. Voor gebruikers uit de Europese Unie is uw toestemming ook de rechtsgrond voor het gebruik van de Meta-pixel conform Art. 6 (1) (a) AVG.  

U kunt zoals boven beschreven het verzamelen door de Meta-pixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van Meta-advertenties zelf bepalen in uw cookie-instellingen op uw website, en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en dus uw toestemming intrekken. U kunt ook zoals boven beschreven de instelling van cookies in uw browserinstellingen geheel uitschakelen. Bovendien kunt u de volgende pagina die door Meta is opgezet bezoeken en de aanwijzingen volgen voor de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties ('Uw advertentievoorkeuren') om in te stellen welk soort advertenties u binnen Meta gaat zien: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn alle doorgevoerd op een platformonafhankelijke manier, d.w.z. dat ze op alle apparaten zijn toegepast, zoals desktops of mobiele toestellen. Uw met behulp van de Meta-pixel verzamelde persoonsgegevens worden na 420 dagen verwijderd of geanonimiseerd. 

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming - vooral de contactgegevens en de gegevensbeschermingsfunctionaris van Meta - en uw rechten en instelopties de Gebruiksvoorwaarden voor Meta Business Tools, inclusief het addendum inzake Verantwoordelijke Partijen en het Gegevens- en Cookiebeleid van Meta op https://www.facebook.com/policy en https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn ("Insights Tag") 

Verder maken wij op onze website gebruik van de zogenaamde conversietracking met LinkedIn Insights Tag, een tool van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, ("LinkedIn"). Daartoe wordt de LinkedIn Insight Tag op onze pagina's geïntegreerd en wordt door LinkedIn een cookie op uw eindapparaat geplaatst. Hierdoor weet LinkedIn dat u onze webpagina's hebt bezocht, waarbij ook uw IP-adres wordt verzameld. Daarnaast worden tijdstempels en gebeurtenissen zoals paginabezoeken opgeslagen. Zo kunnen wij het gebruik van onze website statistisch evalueren om deze voortdurend te optimaliseren. Wij leren bijvoorbeeld via welke LinkedIn-advertentie of interactie op LinkedIn u op onze website terecht bent gekomen. Zo kunnen we de weergave van onze advertenties beter sturen.

We gebruiken tevens 'insight tags' van LinkedIn om 'websitegroepen' te vormen om zo advertenties voor onze website te tonen aan LinkedIn-leden die onze website hebben bezocht. Hierbij wordt cookie-informatie gekoppeld aan LinkedIn-ledengegevens om de groep te kunnen vormen. Directe identificatoren worden binnen zeven dagen uit deze gegevens verwijderd en de overgebleven gegevens worden uiterlijk na 180 dagen verwijderd.  

We gebruiken tevens 'insight tags' van LinkedIn om 'websitegroepen' te vormen om zo advertenties voor onze website te tonen aan LinkedIn-leden die onze website hebben bezocht. Hierbij wordt cookie-informatie gekoppeld aan LinkedIn-ledengegevens om de groep te kunnen vormen. Directe identificatoren worden binnen zeven dagen uit deze gegevens verwijderd en de overgebleven gegevens worden uiterlijk na 180 dagen verwijderd.  

Meer informatie over conversietracking vindt u op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht. Houd er rekening mee dat de gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt door LinkedIn zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en LinkedIn de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt de analyse van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen voorkomen.

We hebben video’s van de videodienst YouTube van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS, op onze website ingesloten, waarbij de videodiensten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland worden geleverd door het Europese bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('YouTube'). 

YouTube

We hebben video’s van de videodienst YouTube van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS, op onze website ingesloten, waarbij de videodiensten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland worden geleverd door het Europese bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('YouTube'). 

Wij gebruiken de ingesloten YouTube-video’s alleen in de zogenaamde uitgebreide gegevensbeschermingsmodus.

Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor gebruikers die alleen de website met de ingesloten YouTube-video bezoeken en niet op de video klikken om het afspelen van de YouTube-video te starten. Als u klikt op de ingesloten YouTube-videospeler op onze website, kan YouTube cookies in bepaalde gevallen opslaan op uw eindapparaat en persoonsgegevens van u ontvangen. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, kan YouTube eventueel verzamelde gegevens toewijzen aan uw YouTube-account.

Als u dat niet wilt, verzoeken wij u om deze functie niet te gebruiken resp. de YouTube-video's niet te starten. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van YouTube zijn verzameld, vindt plaats krachtens art. 6 lid 1 sub a) van de AVG, op grond van de door u gegeven toestemmingsverklaring om de betreffende video af te spelen. Uw toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken (zie punt VII.5 van deze gegevensbeschermingsinformatie). Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door YouTube is te vinden in de algemene privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Instagram

Wij gebruiken een feed van de dienst Instagram op onze website. Instagram is een audiovisueel socialmediaplatform waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens op andere sociale netwerken kunnen verspreiden ('Instagram'). De onderneming die de Instagram-diensten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte exploiteert is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. 

De Instagram-feed is geïntegreerd in onze website via een iFrame en zorgt ervoor dat wij u onze Instagram content (zoals foto’s en video’s) kunnen tonen op onze website. De feed is standaard uitgeschakeld (grijs). Pas wanneer u op de knop “Ik ga akkoord” klikt, doet uw browser een verzoek aan de mediaserver van Instagram, die ook uw IP-adres doorgeeft, zodat het iFrame met onze Instagram-inhoud aan u kan worden getoond. Dit is technisch noodzakelijk voor de transmissie. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1 onder a), AVG. 

Overigens bevatten onze websites ook links naar ons Instagram-account, zodat u ons kunt volgen op Instagram. 

Meer informatie over gegevensbescherming en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband zijn beschikbaar in het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/155833707900388/

Twilio SendGrid

De website en individuele producten maken gebruik van de Twilio SendGrid e-maildiensten ('Twilio SendGrid') van de provider Twilio Inc, 101 Spear St FL 5 San Francisco, CA, 94105-1554 Verenigde Staten, om met u te communiceren in de context van de levering van onze diensten. Hiervoor verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de communicatie (zoals adres van de ontvanger, onderwerp, datum en wijze van communicatie). 

Voor gebruikers uit de Europese Unie: de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van een contract in het kader van Art. 6 (1) (b) AVG.

Ga voor meer informatie over gegevensverwerking bij Twilio SendGrid naar: https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

Hoe verwerkt Dräger mijn gegevens op social media bedrijfssites?

Naast zijn website is Dräger ook online aanwezig op sociale netwerken en platforms.  

Het bezoeken van de social media bedrijfspagina

Via onze bedrijfspagina's communiceren we met onze actieve klanten, belanghebbenden en onlinebezoekers ('gebruikers'). In dit kader kunnen gebruikersgegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Er kunnen risico's zijn voor gebruikers vanwege de moeilijkere handhaving van uw rechten. Vaak worden gebruikersgegevens verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden en kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Op basis van deze gebruikersprofielen kunnen advertenties binnen en buiten de platforms worden geplaatst met als doel in te spelen op de interesses van de gebruikers. Gegevens worden ook opgeslagen in de gebruikersprofielen van de door de gebruikers gebruikte apparatuur. 

Interactie op de social media bedrijfspagina

Via uw interactie met onze social media bedrijfspagina onthult u ons persoonlijke informatie. Dergelijke informatie bevat bijvoorbeeld uw contactgegevens, uw gebruikersnaam of de inhoud van een bericht dat u ons hebt gezonden. We verwerken deze informatie gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om contact met u op te nemen. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 (1) (f) AVG. Bovendien kan de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers uit de Europese Unie gebaseerd zijn op Art. 6 (1) (a) AVG, mits hij ons hiertoe de betreffende toestemming heeft verleend. Met name als wij inhoud van de betreffende providers van de platforms in onze websites integreren (bijv. via een iFrame of plug-in), is hiervoor toestemming nodig.

Wanneer wij een wettelijke/contractuele relatie met u hebben of een dergelijke relatie imminent is, is Art. 6 (1) (b) AVG de rechtsgrond voor gegevensverwerking voor gebruikers uit de Europese Unie. Dit is in het bijzonder van toepassing op deelname in sweepstakes. In het geval van een sweepstake verwerken wij slechts de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen en de prijs naar u te kunnen sturen. Na aflevering van de prijs of indien u niet gewonnen hebt, verwijderen wij uw gegevens. 

Gegevensverwerking op Facebook en Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Meta') verstrekt aan ons geanonimiseerde statistieken en inzichten over interactie van gebruikers met onze social media bedrijfspagina op Facebook en Instagram ('pagina-inzichten'). De pagina-inzichten kunnen echter niet aan individuele gebruikersprofielen worden toegewezen. De verwerking volgt onze gerechtvaardigde belangen om het soort interacties te evalueren en daarmee onze bedrijfspagina te optimaliseren. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 (1) (f) AVG. 

De verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn om de pagina-inzichten op te stellen wordt door Meta en ons als gezamenlijke beheerders uitgevoerd. Daarom hebben we een contract afgesloten met Meta Platforms Ireland Ltd om als gezamenlijke beheerders te verwerken, wat de gegevensbeschermingsplichten die tussen ons en Meta zijn verdeeld reguleert. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

Houd er rekening mee dat volgens het gegevensbeschermingsbeleid van Meta op basis van processor-to-processor standaard contractuele clausules of andere geschikte rechtsgronden ook metagegevens naar de VS of andere derde landen worden gezonden. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

In deze overeenkomst hebben wij de verplichtingen volgens het recht op gegevensbescherming als volgt verdeeld: 

We zijn verantwoordelijk voor het aan u leveren van alle informatie uit hoofde van Art. 13 en 14 AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens; 

Meta Platforms Ireland Ltd. is verantwoordelijk voor het aan u toekennen van de rechten uiteengezet in Art. 15-20 AVG met betrekking tot persoonsgegevens die door Meta na gezamenlijke verwerking zijn opgeslagen. 

Meta is na de overdracht de enige beheerder van de verwerking van de overgedragen gegevens.  

Houd er rekening mee dat volgens het gegevensbeschermingsbeleid van Meta op basis van processor-to-processor standaard contractuele clausules of andere geschikte rechtsgronden ook metagegevens naar de VS of andere derde landen worden gezonden. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Gegevensverwerking op LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ('LinkedIn') is over het algemeen de beheerder van persoonsgegevens wanneer u onze LinkedIn bedrijfspagina bezoekt. Wanneer u echter met onze LinkedIn bedrijfspagina communiceert, evalueert LinkedIn deze interacties om ons van statistieken in geanonimiseerde vorm ('pagina-inzichten') te voorzien. Dit betreft vooral interacties met volgers, bezoekers, werknemers en concurrenten. In het bijzonder informatie zoals functie, land, industrie, anciënniteit, bedrijfsgrootte en arbeidssituatie wordt geëvalueerd. We ontvangen de pagina-inzichten slechts in geanonimiseerde vorm. Het is niet mogelijk uit de informatie uit de pagina-inzichten conclusies te trekken over individuele gebruikers. Meer informatie over gegevensanalyse vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077/linkedin-page-analytics-overview?lang=de

De verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn om de pagina-inzichten op te stellen wordt door ons en LinkedIn als gezamenlijke beheerders uitgevoerd. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ons gerechtvaardigde belang in de evaluatie en de hierop gebaseerde verbetering van onze LinkedIn bedrijfspagina conform Art. 6 (1) (f) AVG. We zijn een contract aangegaan met LinkedIn om als gezamenlijke beheerders te verwerken, waarin de verdeling van gegevensbeschermingsplichten tussen ons en LinkedIn staat vermeld. Dit is toegankelijk op: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

LinkedIn Sales Navigator

We maken actief gebruik van de LinkedIn Sales Navigator-dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland 'LinkedIn') om bedrijfscontacten te lokaliseren, benaderen, aan te spreken of te initiëren.  

Hiervoor verwerken wij de gegevens die ons door LinkedIn worden verstrekt. Dit is normaal gesproken profielinformatie, vooral naam, bedrijf, positie binnen het bedrijf, werkervaring, opleiding en de activiteiten en andere contacten van het betreffende lid. Indien zich na een actieve benadering communicatie voordoet, wordt de inhoud van deze communicatie door ons verwerkt. Het is ook mogelijk dat we deze gegevens naar ons CRM-systeem sturen en deze met daar al aanwezige gegevens samenvoegen of daaraan koppelen.  

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de rechtsgrond om zich via de InMail-functie van LinkedIn tot bedrijfscontacten te richten en hiermee te communiceren is de toestemming van het LinkedIn-lid conform Art. 6 (1) (a) AVG, mits deze verleend is tijdens registratie op LinkedIn. Elk lid kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door het dienovereenkomstig aanpassen van de communicatie-instellingen in de privacy-instellingen op https://www.linkedin.com/psettings/data-sharing of door gebruik van de link in elke InMail. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de rechtsgrond voor de verwerking van profielgegevens in de geavanceerde zoekopdracht en het afstemmen met onze CRM-gegevens en het exporteren van LinkedIn-profielgegevens naar onze CRM ons gerechtvaardigde belang conform Art. 6 (1) (f) AVG - bij het effectief vinden van interessante leden als potentiële bedrijfscontacten en het onderhouden van een CRM-systeem met juiste en volledige datasets. Mocht een lid ons een vraag sturen of mocht een bedrijfsrelatie al bestaan, dan kan de rechtsgrond voor gebruikers uit de Europese Unie tevens Art. 6 (1) (b) AVG zijn. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn staat vermeld op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. Informatie over uw rechten staat vermeld in ons privacybeleid onder 'Welke rechten heb ik als datasubject?'. 

Deelt Dräger mijn informatie met anderen?

Dräger behoudt zich het recht voor de gegevens die u zendt te delen met onze vestigingen en verkooppartners (dealers) over de hele wereld. We delen deze gegevens echter alleen dan, indien het verwerken ervan nodig is voor het beoogde doel. Voor de technische verwerking van de gegevens zet Dräger soms externe dienstverleners in. Wij verzenden en verwerken uw gegevens mogelijk buiten het land waarin u woonachtig bent of in een van de landen waarin Dräger of vestigingen heeft of waarin verkooppartners (dealers) of dienstverleners en leveranciers van Dräger actief zijn. Dergelijke entiteiten kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Contractuele verplichtingen ten aanzien van de naleving van wetgeving inzake gegevensbescherming bestaan zowel binnen het bedrijf als bij onze verkooppartners, dienstverleners en leveranciers. 

Worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER?

In principe vindt de verwerking van persoonsgegevens door ons uitsluitend plaats binnen de EU of de Europese Economische Ruimte.

In individuele gevallen kan het echter noodzakelijk zijn dat wij informatie doorgeven aan ontvangers in zogenaamde "derde landen". "Derde landen" zijn landen buiten de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar niet zonder meer kan worden aangenomen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat in de Europese Unie. Indien de doorgegeven informatie ook persoonsgegevens omvat, zullen wij er vóór deze doorgifte voor zorgen dat het vereiste passende niveau van gegevensbescherming in het betrokken derde land of bij de ontvanger in het derde land wordt gewaarborgd. Dit kan met name voortvloeien uit een zogenaamde "adequacy decision" van de Europese Commissie, die een adequaat niveau van gegevensbescherming vaststelt voor een specifiek derde land als geheel. Als alternatief kunnen wij de gegevensoverdracht ook baseren op de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen die met een ontvanger zijn overeengekomen of op een dienovereenkomstig door u verstrekte toestemmingsverklaring.

Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende en adequate waarborgen voor de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU vindt u op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en en informatie over de besluiten inzake adequaatheid op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

In beginsel slaan wij persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij deze opslag en uw belang bij het staken van de opslag of verwerking niet zwaarder weegt. Dit betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om onze website en de bijbehorende diensten te leveren resp. zolang wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Wij wissen ook persoonsgegevens zonder enige actie van de kant van de betrokkene, zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking of indien de opslag anderszins wettelijk ontoelaatbaar is. 

In de regel 

 • worden de gegevens gewist of geanonimiseerd na de hierboven voor de respectieve gegevensverwerking of websitefunctie nader omschreven termijn 
 • de gegevens die worden verwerkt in verband met een zakelijke relatie (in het bijzonder in verband met bij ons bestelde producten) worden gewist na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen; en 
 • de in verband met de klantenrekening verwerkte gegevens worden gewist bij het opheffen van de respectieve klantenrekening, tenzij verdere opslag vereist is om te voldoen aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen in verband met de respectieve zakenrelatie. 

De persoonsgegevens die wij moeten bewaren om aan bewaarplichten te voldoen, worden bewaard tot het einde van de betreffende bewaarplicht. Voor zover wij persoonsgegevens uitsluitend voor het nakomen van bewaarplichten opslaan, is de verwerking in dit verband in het algemeen beperkt, zodat deze alleen toegankelijk is indien dit noodzakelijk is met het oog op het doel van de bewaarplicht.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Indien voldaan wordt aan de wettelijke vereisten, hebt u als datasubject binnen het toepassingsgebied van Art. 4 nr. 1 van de AVG diverse rechten ten opzichte van ons, waarover wij u hieronder graag nader informeren. U vindt hierover tevens direct informatie in Art. 15-21 van de AVG.  

Om deze rechten uit te oefenen kunt u gewoon contact opnemen met onze Group Data Protection Officer, waarvan de gegevens hierboven worden vermeld, of eenvoudigweg gebruik maken van de door ons verstrekte technische middelen.  

Recht op informatie, art. 15 AVG

U hebt het recht informatie van ons te ontvangen of en zo ja welke gegevens we van u verwerken. Dit is onder andere informatie over hoe lang en waarvoor we de gegevens verwerken, waar ze vandaan komen en naar welke ontvangers of categorieën ontvangers wij deze sturen. Bovendien kunnen wij u een kopie van deze gegevens verstrekken.  

Recht op correctie, art. 16 AVG 

Als datasubject hebt u het recht op rectificatie zonder onnodige vertraging van persoonsgegevens over u die niet langer accuraat of onjuist zijn. Tevens kunt u verzoeken dat wij uw onvolledige persoonsgegevens aanvullen. Indien wettelijk verplicht informeren wij derden over deze rectificatie indien wij uw gegevens aan hen hebben overgedragen.  

Recht op wissen (het zogeheten "recht om te worden vergeten"), art. 17 AVG 

Als datasubject hebt u het recht op zonder onnodige vertraging wissen van uw persoonsgegevens indien een van het volgende van toepassing is:  

 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, of het doel is bereikt;  
 • U hebt uw toestemming ingetrokken en er is geen rechtsgrond meer voor de verwerking;  
 • U hebt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking; in het geval dat uw persoonsgegevens voor direct marketing worden gebruikt is een enkel bezwaar door u tegen de verwerking voldoende;  
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;  
 • het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn krachtens de Europese Unie of lidstaat.  

Wij wijzen u erop dat uw recht op wissen beperkt kan zijn door wettelijke bepalingen. Deze omvatten met name de beperkingen vermeld in Art. 17 AVG.

Recht op inperking van de verwerking (blokkering), art. 18 AVGO

Als datasubject hebt u tevens het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:  

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een tijdsperiode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens kunnen verifiëren;  
 • De verwerking is onrechtmatig en u maakt bezwaar tegen het wissen van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.  
 • We hebben uw persoonsgegevens niet langer meer ter verwerking nodig, maar u hebt ze nodig voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims; of  
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking zolang nog niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen prevaleren boven die van u.  

Indien u overeenkomstig de bovenstaande lijst een beperking van verwerking hebt verkregen, informeren wij u voordat de beperking wordt ingetrokken.  

Herroepingsrecht bij toestemmingen, art. 7, lid 3, AVG

U kunt een aan ons verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Deze intrekking kan plaatsvinden in de vorm van een informele communicatie aan het bovenstaande contactadres of via de technische middelen die wij voor dit doel ter beschikking stellen. Indien u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking dit tot dat punt heeft plaatsgevonden.  "

Recht op gegevensportabiliteit, art. 20 AVG

Als datasubject hebt u het recht persoonsgegevens over u te ontvangen die u ons in een gestructureerde, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat hebt verstrekt en deze gegevens aan anderen te zenden. Gegevens en beperkingen staan vermeld in Art. 20 AVG. De uitoefening van dit recht heeft geen invloed op uw recht op wissen.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming schendt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten, d.w.z. met name het Independent Centre for Data Protection Schleswig-Holstein of de betreffende toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende schending van de gegevensbescherming.  

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, art. 77 AVG

Als datasubject hebt u te allen tijde het recht op bezwaar, op grond van redenen gerelateerd aan uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die uitgevoerd wordt op basis van Art. 6 (1) (e) of (f) AVG; dit is ook van toepassing op profielbepaling gebaseerd op deze bepalingen. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden als datasubject, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.  

Indien we persoonsgegevens voor het doel van direct marketing verwerken, hebt u als datasubject het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit is ook van toepassing op profielbepaling voor zover dit gerelateerd is aan dergelijke direct marketing.  

Indien u, als datasubject, bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. 

Wijzigingen in ons Privacybeleid

U leest momenteel versie 6.3 van het Privacybeleid, ingegaan op 10/2023.  

Dräger kan het Privacybeleid te allen tijde bijwerken, indien...  

... we nieuwe producten of diensten op de markt brengen    Internetprocedures wijzigen   

... Internet en IT-beveiligingstechnologie zich verder ontwikkelen   

... nieuwe wettelijke voorschriften van kracht zijn.   

Daarom behouden wij ons het recht voor om onze gegevensbeschermingsverklaring indien nodig te wijzigen of aan te vullen. We publiceren de herziene versie hier. Deze is dan van toepassing op toekomstig gebruik van onze website. Raadpleeg regelmatig de gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie over de huidige status. Een wijziging van het gebruiksdoel van reeds opgeslagen gegevens is niet inbegrepen.   

Alle informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. We garanderen echter niet dat de inhoud van onze webpagina's te allen tijde accuraat, volledig en geheel actueel is.