Beleid gegevensbescherming

Dräger zet zich in voor de bescherming van de privacy rechten van iedereen wiens persoonlijke gegevens door Dräger worden verwerkt. Daarom beantwoorden wij in deze privacyverklaring de belangrijkste vragen over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens.

Dit beleid is van toepassing op de websites van Dräger en op de websites van alle aan Dräger gelieerde ondernemingen die op hun websites naar dit beleid verwijzen. Het is niet van toepassing op websites, aanbiedingen en functionaliteiten van Dräger die verwijzen naar hun eigen Privacy Policy.

Voor informatie over de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ("Dräger" of "wij"), zoals gedefinieerd onder de wet op de gegevensbescherming, verwijzen wij u naar onze Provider Identification (voor gebruikers uit de Europese Unie: Artikel 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Niettegenstaande het bovenstaande is de onderneming van Dräger die verantwoordelijk is voor de levering van goederen of diensten de Dräger-vennootschap die uw contractuele partner is voor de levering van de goederen of diensten in de zin van de wet op de gegevensbescherming. Informatie over de betreffende onderneming van Dräger kunt u vinden in de voorwaarden voor de leveringsvoorwaarden van de betreffende goederen of diensten.

Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

U hebt het recht:

 • informatie op te vragen over de gegevens die Dräger over u heeft opgeslagen.
 • Dräger uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen, blokkeren of overdragen, mits ons dit wettelijk is toegestaan en wij dit uit contractueel oogpunt kunnen doen. Wij zullen gegevens die u verwijderd wilt hebben, blokkeren indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.
 • direct contact op te nemen met de betreffende toezichthoudende autoriteit in geval van een bezwaar.
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig artikel 18 AVG.
 • uw toestemming aan ons in te trekken.
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen bij Dräger als ik vragen heb over gegevensbescherming?

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris beantwoordt graag uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en handelt uw verzoeken om informatie, wijzigingen of verwijdering af.

Per e-mail:
dataprivacy@draeger.com

Per post:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Deutschland

Welke gegevens verwerkt Dräger van mij?

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze gegevens (zogenaamde logbestanden) zijn technisch noodzakelijk om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen.

In logbestanden worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Adres van het verzoek (URL)
 • Meta-informatie zoals hoeveelheid geretourneerde gegevens, duur, Firewall-acties

Informatie over verzoek- en responsheaders, zoals HTTP-status (bijv. succes of mislukking), webpagina waar het verzoek vandaan komt, informatie over de gebruikersagent met vermelding van browser, besturingssysteem en versies. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f) GDPR ter bescherming van ons legitieme belang bij een probleemloze werking van onze website. "Voor welke doeleinden gebruikt Dräger mijn gegevens?"

Gebruikt Dräger cookies?

Om ons aanbod zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maken ook wij, net als veel andere bedrijven, gebruik van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die op uw eindapparaat (bijv. laptop) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens verband houdt met het gebruikte specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u voortdurend aangenamer en geschikter te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld afzonderlijke producten die u op onze website vindt, in uw winkelmandje leggen zonder dat u een klantenaccount hoeft aan te maken of ingelogd hoeft te zijn. De sessiecookies worden automatisch gewist nadat u onze website hebt verlaten. Daarnaast gebruiken wij ook zogenaamde tijdelijke cookies ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke keuzes voor cookies gemaakt zijn, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Normaal gesproken worden de tijdelijke cookies na 30 dagen gewist. Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van derde aanbieders (zogenaamde third-party-cookies) om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren, alsmede om specifiek op u afgestemde informatie en reclame te tonen. Deze cookies stellen ons ook in staat om te herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. De afzonderlijke cookies van externe aanbieders die wij gebruiken, lichten wij in de volgende punten nader toe.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Bovendien hebt u de mogelijkheid om via de link Cookie-instellingen in de voettekst zelf te bepalen welke niet "Technisch verplichte" cookies u wilt accepteren en welke u niet wilt accepteren. U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen en ook reeds geactiveerde cookies deactiveren door de afzonderlijke cookie-groepen, bijv. "Functioneel" "Statistiek" of "Marketing", te selecteren en deselecteren en zo uw eventueel gegeven toestemming herroepen. Op deze manier wordt het gebruik van cookies transparant voor u. Wij wijzen u er echter op dat het deactiveren van bepaalde cookie-groepen of het volledig deactiveren van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet onbeperkt gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

De verwerking van persoonsgegevens die door middel van cookies zijn verzameld en die technisch noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze aanbiedingen, vindt plaats op basis van Art. 6 (1) f) GDPR ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang bij de probleemloze verstrekking van onze aanbiedingen op onze website. Voor het overige verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met cookies (in het bijzonder voor het aanbieden van bepaalde functionaliteiten, voor analyse- en reclamedoeleinden en in verband met de hieronder beschreven externe aanbieders) alleen als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) a) GDPR. De verwerking is ten behoeve van reclame, marktonderzoek en het ontwerp van onze website om aan uw behoeften te voldoen.

Welke tools gebruikt Dräger voor analyse en marketing?

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie over het gebruik ervan verzameld. Deze informatie is belangrijk voor Dräger, omdat het voor ons de enige manier is om te weten te komen welke inhoud op onze websites interessant voor u is en hoe wij onze diensten voor u in de toekomst kunnen blijven verbeteren. Daartoe gebruiken wij het volgende:


Adobe Analytics 

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Adobe Analytics om de toegang van gebruikers tot deze website te evalueren. Voor de analyse worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen en wordt informatie over uw eindapparaat verzameld, die ook wordt opgeslagen op servers van onze contractverwerker Adobe Systems Software Ireland Limited, gevestigd te 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Ierland ("Adobe"). De informatie die op Adobe-servers wordt opgeslagen, kan niet rechtstreeks aan een specifieke persoon worden gekoppeld omdat Adobe Analytics wordt gebruikt met de instellingen "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" en "Obfuscate IP-Removed". De instelling "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" zorgt ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het laatste octet van het IP-adres te vervangen door nullen vóór deze zogenaamde geolocatie. De geschatte locatie van de gebruiker wordt toegevoegd aan het tracking packet dat nog steeds het volledige IP-adres bevat voor statistische analyse. Voordat het trackingpakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door één vast IP-adres - dit wordt een generiek IP-adres genoemd - als de instelling "Obfuscate IP -Removed" is geconfigureerd. Dit betekent dat het IP-adres niet langer wordt opgenomen in een opgeslagen record.
Wij gebruiken Adobe Analytics in verband met uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor van tevoren uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw toestemming is ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van Adobe Analytics op grond van Art. 6 (1) a) GDPR. U kunt zelf beslissen over de instelling van cookies zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen [RC1] op onze website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en daarmee uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u de instelling van cookies ook volledig uitschakelen in uw browserinstellingen. Uw in verband met Adobe verzamelde persoonsgegevens worden na 24 maanden gewist of geanonimiseerd. Op de gegevensverwerking door Adobe Analytics is het privacybeleid van Adobe van toepassing. Meer informatie over het privacybeleid van Adobe Analytics vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

HubSpot

Voor onze online marketingactiviteiten maken wij gebruik van HubSpot, een geïntegreerde softwareoplossing van HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA of HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ierland ("HupSpot") waarmee wij een breed scala aan aspecten kunnen afdekken, waaronder:

 • E-mailmarketing (nieuwsbrief, banner en geautomatiseerde e-mails, bv. om downloads te verstrekken).
 • Berichtgeving en publicatie in de sociale media.
 • Message board (bijvoorbeeld bezoekersbronnen, hits, enz.).
 • Contactbeheer (bijvoorbeeld gebruikerssegmentering en klantenbeheer).
 • Homepages, blogs en contactformulieren.
 • Diensten (live chat, chatbots, ticketsystemen, enquêtes, kennisbanken).

Daarnaast maken wij met uw toestemming gebruik van de tracking tool van HubSpot voor onze online marketing activiteiten op onze website. HubSpot gebruikt cookies om een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk te maken. HubSpot evalueert de verzamelde informatie (bijv. IP-adres, tijdstempel, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en bekeken pagina's) namens ons, zodat wij rapporten over het bezoek en de bezochte pagina's kunnen genereren. De door HubSpot verzamelde informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op servers van de dienstverleners van HubSpot. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van Art. 6 (1) a) GDPR, die u te allen tijde kunt intrekken door de cookiegroep "Statistieken" te deselecteren met effect voor de toekomst. De cookies en de persoonsgegevens die in het kader van de HubSpot tracking tool zijn verzameld, worden uiterlijk na 13 maanden gewist of geanonimiseerd. Voor zover de gegevens in individuele gevallen aan HubSpot Inc. worden doorgegeven, gebeurt dit op basis van de EU-modelclausules volgens Art. 46 (2) lit. d) GDPR, waaraan HubSpot Inc. zich onderwerpt. Voor meer informatie over privacy, zie HubSpot's Data Privacy Policy op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, Cookie Policy op https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy, en HubSpot's Kennis pagina's op https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

Microsoft SharePoint

Voor contactformulieren op sommige websites kunnen we ook formulieren gebruiken die naast de gevraagde persoonsgegevens ook de door de gebruiker meest recent bezochte website ('URL van de verwijzer') verzamelen en opslaan.

Voor welke doeleinden gebruikt Dräger mijn gegevens?

We verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor vooraf gedefinieerde doeleinden, die kunnen voortvloeien uit technische noodzaak, contractuele bepalingen of uitdrukkelijke verzoeken van gebruikers. Bovendien zullen we uw gegevens alleen gebruiken als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Sommige van onze onlinediensten, zoals ons sollicitantenportaal, zijn uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers die als zodanig zijn ingelogd. Deze registratie wordt gebruikt om uw toegang en het gebruik van de betreffende functies te kunnen beheren. Wij vragen om persoonsgegevens die verzameld en opgeslagen worden wanneer u inlogt als onderdeel van de betreffende onlinedienst. Zie hieronder of raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van de betreffende onlinediensten voor meer informatie over de opslag, de verwerking en het doel van het verzamelen van uw gegevens.

Dräger verzamelt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Sollicitantenbeheer

De volgende paragraaf is van toepassing op de verwerking van uw sollicitatiegegevens op onze vacaturewebsite.

Wilt u zich als sollicitant registreren op de vacaturewebsite van Dräger? Dan moet u eerst een gebruikersaccount maken. Een gebruikersaccount bevat ten minste de volgende informatie:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • gebruikersnaam
 • wachtwoord

We zijn verplicht om de gegevens van uw gebruikersaccount te bewaren. We bewaren deze gegevens gedurende een periode van zes maanden waarna u opnieuw wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking. Zodra u uw toestemming hebt verleend wordt uw account vervolgens gedurende een extra zes maanden bewaard. Indien de bewaartermijn van uw account binnenkort verloopt en u zich nog middenin een sollicitatie voor een vacature bij Dräger bevindt, wordt de periode verlengd totdat uw sollicitatieproces is afgerond.


Applicatiegerelateerde gegevens

Wij bewaren informatie die u ons via de vacaturewebsite als onderdeel van uw sollicitatie verstrekt samen met uw naam maximaal drie maanden nadat het sollicitatieproces is afgerond. Hierna worden de resultaten slechts in geanonimiseerde vorm opgeslagen voor statistische evaluatie. Het is niet mogelijk om op basis van deze statistische gegevens conclusies over uw persoon te trekken.

Identificatie van afgewezen sollicitanten

Bent u na uw sollicitatie bij Dräger afgewezen? In dit geval bewaren wij een gegevensset om u te identificeren als u opnieuw bij Dräger solliciteert naar dezelfde functie. Deze gegevensset bevat echter niet uw volledige professionele kwalificaties.

De gegevensset ter identificatie bevat de volgende informatie:

 • achternaam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • sollicitatienummer

De identificatiegegevens worden niet langer dan drie maanden nadat het sollicitatieproces is afgerond definitief verwijderd.

Gelijktijdige sollicitaties bij meerdere bedrijven uit de Dräger Group

Hebt u gelijktijdig bij verschillende bedrijven uit de Dräger Group op diverse functies gesolliciteerd? In dat geval zullen de betreffende personeelsafdelingen waar u uw sollicitatie direct hebt ingediend geïnformeerd worden over het feit dat u meerdere sollicitaties tegelijk hebt lopen.

Toegankelijkheid van de gegevens van de sollicitant

Hebt u gesolliciteerd voor een specifieke functie (directe sollicitatie)? Dan worden uw gegevens toegankelijk gemaakt voor de afdeling die de functie adverteert en voor de betrokken HR-afdeling.

Talentenpool

Met uw toestemming nemen wij uw sollicitatiegegevens gedurende zes maanden op in een talentenpool. In deze talentenpool slaan we uw contact- en sollicitatiegegevens op om mogelijk geschikte kandidaten voor vacatures te vinden. In een dergelijk geval nemen wij contact met u op.

Beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden automatisch tijdens de overdracht versleuteld. De stappen die wij ondernemen om uw gegevens te beveiligen zijn altijd in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Online-test voor stagiaires (Duitsland)

Om als onderdeel van uw sollicitatieproces voor stagiaires uw geschiktheid te beoordelen, verwerkt Dräger de volgende persoonlijke gegevens van de sollicitant als onderdeel van een onlinetest:

 • basispersoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, adres, geboortedatum)
 • communicatiegegevens (bijv. e-mailadres en telefoonnummer)
 • gegevens over persoonlijkheidsstructuur en cognitieve vaardigheden, gebaseerd op antwoorden die tijdens de onlinetest zijn gegeven

Deze gegevens worden verwijderd zodra het sollicitatieproces is afgerond. Desalniettemin gelden de eerder genoemde tijdslimieten voor de verwijdering van gegevens ook voor de gebruikersaccount van de sollicitant.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de volgende verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder a) AVG:

Verwerking van persoonsgegevens: Ja, ik ga ermee akkoord dat Dräger mijn persoonsgegevens voor het verwerken van mijn sollicitatie in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaring verwerkt.

E-mailmarketing

Hebt u zich aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven of hebt u interesse getoond in informatie van Dräger in een andere context (bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier)? In dat geval kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op basis van uw interesses informatie (bijv. uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie) te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien u niet langer geïnteresseerd bent in onze informatie. Klik hiervoor op de link 'Annuleren' in de betreffende nieuwsbrief van Dräger.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder a) AVG:

Contact met u

Hebt u een van onze contactformulieren gebruikt om informatie aan te vragen over producten en diensten van Dräger? Over het algemeen gebruiken we de gegevens die u in het formulier vermeldt om uw verzoek te verwerken. U kunt ons tevens uw afzonderlijke toestemming geven voordat u uw contactaanvraag zendt indien u ook geïnteresseerd bent in aanvullende informatie, zoals uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie: Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder b) AVG:

Levering van goederen en diensten

Wanneer u goederen of diensten bestelt bij Dräger, gebruiken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt om uw bestelling te verwerken of de gevraagde goederen te leveren. We kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens eveneens gebruiken om de noodzakelijke stappen te nemen voordat het contract wordt afgesloten, uw gerelateerde vragen te beantwoorden, verzend- en factureringsinformatie te versturen en klantenfeedback en klantenservice te verwerken of te verlenen. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de uitvoering van een overeenkomst of de geplande sluiting van een overeenkomst in de zin van Artikel 6, lid 1 onder b) AVG.

Om uw persoonsgegevens technisch te verwerken, gebruikt Dräger externe dienstverleners en contractverwerkers om goederen of diensten te leveren. Hieronder vallen bijvoorbeeld exploitanten van e-learningplatforms en webshops. U vindt meer gedetailleerde informatie hierover in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden. Afhankelijk van de leverancier van de betalingsdienst die u in het bestellingsproces selecteert, zullen we de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens doorgeven aan de voor ons werkende leverancier van de betalingsdienst of aan de geselecteerde betalingsdienst voor de verwerking van betalingen. In bepaalde gevallen kunnen de geselecteerde leveranciers van betalingsdiensten deze gegevens ook van u verzamelen als u een account opent. In dat geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de leverancier van de betalingsdienst met uw toegangsgegevens. Daarop is het gegevensbeschermingsbeleid van de betreffende leverancier van de betalingsdienst van toepassing.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Hebt u kort geleden een Dräger product gekocht of laten repareren? Wij willen graag weten of u tevreden was met de service die wij verleenden en of wij in de toekomst iets anders kunnen doen. We gebruiken daarvoor de in dit kader gedeelde contactgegevens om na onze interactie contact op te nemen met een willekeurig geselecteerde groep klanten. Om contact op te nemen met klanten, maakt Dräger soms gebruik van externe dienstverleners waarmee overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten zijn gesloten. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens ons gerechtvaardigd belang in de zin van Artikel 6, lid 1 onder f) AVG: Ons gerechtvaardigd belang is ontleend aan de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het bepalen van de tevredenheid van bestaande Dräger klanten na de aanschaf of reparatie van een Dräger product. Omdat u op dat moment al klant van Dräger bent, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat we contact met u opnemen om te vragen of u tevreden bent met ons.

Optimalisering website

Wij streven ernaar onze website voor u te blijven verbeteren. Om dit te doen gebruiken we verschillende soorten webanalysetools die ons antwoorden geven op specifieke vragen, zoals: Welke van onze pagina's hebt u bezocht? Op welke links hebt u geklikt? U vindt een lijst van deze tools onder “Welke tools gebruikt Dräger voor analyse en marketing? Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens artikel 6, lid 1 onder f) AVG: Ons gerechtvaardigd belang is ontleend aan de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het waarborgen van een probleemloze aansluiting en de gebruiksvriendelijkheid van onze website en/of sollicitatie, en de analyse van systeembeveiliging en -stabiliteit.

Deelt Dräger mijn informatie met anderen?

Dräger behoudt zich het recht voor de gegevens die u zendt te delen met onze vestigingen en verkooppartners (dealers) over de hele wereld. We delen deze gegevens echter alleen dan, indien het verwerken ervan nodig is voor het beoogde doel. Voor de technische verwerking van de gegevens zet Dräger soms externe dienstverleners in. Wij verzenden en verwerken uw gegevens mogelijk buiten het land waarin u woonachtig bent of in een van de landen waarin Dräger of vestigingen heeft of waarin verkooppartners (dealers) of dienstverleners en leveranciers van Dräger actief zijn. Dergelijke entiteiten kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Contractuele verplichtingen ten aanzien van de naleving van wetgeving inzake gegevensbescherming bestaan zowel binnen het bedrijf als bij onze verkooppartners, dienstverleners en leveranciers.

Worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU resp. de EER?

De verwerking van persoonsgegevens door ons vindt in beginsel uitsluitend plaats binnen de EU resp. de Europese Economische Ruimte.

In individuele gevallen kan het echter noodzakelijk zijn dat wij informatie doorgeven aan ontvangers in zogeheten "derde landen". "Derde landen" zijn landen buiten de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waarvan niet zonder meer kan worden aangenomen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat in de Europese Unie. Indien de overgedragen informatie ook persoonsgegevens omvat, zullen wij er vóór een dergelijke overdracht voor zorgen dat het vereiste adequate niveau van gegevensbescherming in het betrokken derde land of bij de ontvanger in het derde land gewaarborgd is. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogeheten "adequaatheidsbesluit" van de Europese Commissie, waarin een passend algeheel niveau van gegevensbescherming voor een bepaald derde land wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen wij de gegevensoverdracht ook baseren op de zogeheten EU-modelcontractbepalingen die met een ontvanger zijn overeengekomen of op een dienovereenkomstig door u gegeven verklaring van toestemming. Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende en toereikende waarborgen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Nadere informatie over de zogenoemde EU-modelcontractbepalingen (in het Engels) is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en en informatie over de adequaatheidsbesluiten (in het Engels) op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

In beginsel slaan wij persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij deze opslag en uw belang bij het staken van de opslag of verwerking niet zwaarder weegt. Dit betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om onze website en de bijbehorende diensten te leveren resp. zolang wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Wij wissen ook persoonsgegevens zonder enige actie van de kant van de betrokkene, zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking of indien de opslag anderszins wettelijk ontoelaatbaar is.

In de regel

 • worden de gegevens gewist of geanonimiseerd na de hierboven voor de respectieve gegevensverwerking of websitefunctie nader omschreven termijn
 • de gegevens die worden verwerkt in verband met een zakelijke relatie (in het bijzonder in verband met bij ons bestelde producten) worden gewist na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen; en
 • de in verband met de klantenrekening verwerkte gegevens worden gewist bij het opheffen van de respectieve klantenrekening, tenzij verdere opslag vereist is om te voldoen aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen in verband met de respectieve zakenrelatie.

Welke plug-ins en sociale mediakanalen gebruikt Dräger?

Naast zijn website is Dräger ook online aanwezig op sociale netwerken en platforms. Zo communiceren we met onze actieve klanten, belanghebbenden en onlinebezoekers (gebruikers). Gebruikersgegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Er kunnen risico's zijn voor gebruikers vanwege de moeilijkere handhaving van hun rechten. Gebruikersgegevens worden vaak verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden en kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Op basis van deze gebruikersprofielen kunnen advertenties binnen en buiten de platforms worden geplaatst die zijn bedoeld om overeen te komen met de interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen slaan ook gegevens op, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt.

Voor gebruikers uit de Europese Unie: De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in en doelmatige informatie voor en communicatie met gebruikers overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als de gebruikers door de betreffende aanbieders van de platforms worden gevraagd in te stemmen met de bovengenoemde gegevensverwerking, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 AVG. Stel uzelf op de hoogte van de verdere weergave van de betreffende verwerkingshandelingen en de mogelijkheden voor bezwaar (opt-out) en neem kennis van de informatie van de hieronder gelinkte aanbieders.

Instagram

Wij gebruiken een feed van de dienst Instagram op onze website. Instagram is een audiovisueel socialmediaplatform waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens op andere sociale netwerken kunnen verspreiden (“Instagram”). De onderneming die de Instagram-diensten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte exploiteert is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. De Instagram-feed is geïntegreerd in onze website via een iFrame en zorgt ervoor dat wij u onze Instagram content (zoals foto’s en video’s) kunnen tonen op onze website. De feed is standaard uitgeschakeld (grijs). Pas wanneer u op de knop “Ik ga akkoord” klikt, doet uw browser een verzoek aan de mediaserver van Instagram, die ook uw IP-adres doorgeeft, zodat het iFrame met onze Instagram-inhoud aan u kan worden getoond. Dit is technisch noodzakelijk voor de transmissie. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1 onder a), AVG.

Onze websites bevatten ook links naar onze Instagram-account, zodat u ons kunt volgen op Instagram.

Meer informatie over gegevensbescherming en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband zijn beschikbaar in het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/155833707900388/.

YouTube

Wij hebben video's ingesloten van de videodienst YouTube, van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De videodiensten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland worden daarbij geleverd door het Europese Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("YouTube").

Wij gebruiken de ingesloten YouTube-video's alleen in de zogeheten uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor gebruikers die alleen de website met de ingesloten YouTube-video bezoeken en niet op de video klikken om het afspelen van de YouTube-video te starten. Als u klikt op de ingesloten YouTube-videospeler op onze website, kan YouTube cookies in bepaalde gevallen opslaan op uw eindapparaat en persoonsgegevens van u ontvangen. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, kan YouTube eventueel verzamelde gegevens toewijzen aan uw YouTube-account. Als u dat niet wilt, verzoeken wij u om deze functie niet te gebruiken resp. de YouTube-video's niet te starten. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van YouTube zijn verzameld, vindt plaats krachtens art. 6 lid 1 sub a) van de AVG, op grond van de door u gegeven toestemmingsverklaring om de betreffende video af te spelen. Uw toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken (zie punt VII.5 van deze gegevensbeschermingsinformatie). Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door YouTube is te vinden in de algemene privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Slideshare

We maken op bepaalde afzonderlijke websites van Dräger ook gebruik van Slideshare om onze eigen presentaties weer te geven. Slideshare is een service die door LinkedIn wordt gebruikt om informatie, zoals presentaties, te delen. Uw persoonsgegevens worden naar slideshare.com, Google Analytics en comScore gezonden zodra u een van onze presentaties start. Voor uw bescherming hebben we Slideshare geïntegreerd met een dubbele-klikoplossing, waarbij u vooraf expliciet toestemming dient te geven voor het gebruik van Slideshare. Tevens wordt er een cookie op uw computer geplaatst en worden uw gegevens naar de VS verzonden en daar opgeslagen. Dräger heeft geen controle over deze procedure en Dräger is niet op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, het doel of de duur van de opslag door deze diensten. comScore gebruikt uw gegevens om gebruiksprofielen aan te maken voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van websites, om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden. Neem rechtstreeks contact op met comScore als u uw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik wilt uitoefenen. Zie voor informatie over de verzameling van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking en gebruik) door LinkedIn en comScore, alsook over uw rechten op dit vlak en de instellingen om uw privacy te helpen beschermen het privacybeleid op resp.:

LinkedIn LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

comScore: comScore, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, Verenigde Staten, https://www.comscore.com/About_comScore/Privacy_Policy


Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene bij de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 1 AVG hebt u tegenover ons verschillende rechten, waarover wij u hieronder nader willen informeren. Details hierover zijn ook rechtstreeks te vinden in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u eenvoudig contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens hierboven vindt, of kunt u gebruikmaken van de technische middelen die wij ter beschikking stellen (bijv. de cookie-instellingen om de via deze weg gegeven toestemming te beheren of in te trekken).

Recht op informatie, art. 15 AVG

U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over de vraag of en welke gegevens wij over u verwerken. Dit omvat onder meer informatie over hoe lang en met welk doel wij de gegevens verwerken, waar ze vandaan komen en aan welke ontvangers of categorieën ontvangers wij ze doorgeven. Bovendien kunnen wij u een kopie van deze gegevens bezorgen.

Recht op correctie, art. 16 AVG

Als betrokkene hebt u het recht dat wij informatie over u die niet of niet meer juist is, onverwijld corrigeren. Bovendien kunt u verzoeken om aanvulling van uw onvolledige persoonsgegevens. Indien de wet zulks vereist, zullen wij ook derden van deze correctie in kennis stellen indien wij uw gegevens aan hen hebben verstrekt.

Recht op wissen (het zogeheten "recht om te worden vergeten"), art. 17 AVG

Als betrokkene hebt u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt, of het doel is bereikt;

u trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking; wanneer persoonsgegevens voor direct marketing worden gebruikt, is uw bezwaar tegen de verwerking voldoende; uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; het wissen van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de EU of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. Houd er rekening mee dat uw recht om te worden vergeten bij wet beperkt kan zijn. Daartoe behoren in het bijzonder de in art. 17 AVG en § 35 BDSG (Duitse federale wet op gegevensbescherming) genoemde beperkingen.

Recht op inperking van de verwerking (blokkering), art. 18 AVGO

Als betrokkene hebt u bovendien het recht ons te verzoeken om inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; de verwerking is onrechtmatig en maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om inperking van het gebruik van uw persoonsgegevens; wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze wel nodig voor instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of onze rechtmatige redenen zwaarder wegen dan de uwe. Indien u overeenkomstig de bovenstaande opsomming een inperking van de verwerking hebt bereikt, zullen wij u in kennis stellen voordat de inperking wordt opgeheven.

Herroepingsrecht bij toestemmingen, art. 7, lid 3, AVG

U kunt de aan ons gegeven toestemmingen te allen tijde herroepen met geldigheid voor de toekomst. Deze herroeping kan plaatsvinden in de vorm van een informele mededeling aan de bovenvermelde contactadressen of via de technische middelen die wij daartoe ter beschikking hebben gesteld. Indien u een toestemming herroept, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden.

Recht op gegevensportabiliteit, art. 20 AVG

Als betrokkene hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en om deze gegevens aan anderen door te geven. Details en beperkingen zijn te vinden in art. 20 AVG. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan uw recht op wissen (recht om vergeten te worden).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, art. 77 AVG

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een van de bevoegde toezichthoudende instanties, met name bij het onafhankelijk centrum voor gegevensbescherming Schleswig-Holstein of de betreffende toezichthoudende instantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende schending van de gegevensbescherming.

Recht van bezwaar, art. 21 AVG

Als betrokkene hebt u te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, sub e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene, of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u als betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u als betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

U leest versie 6.0 van ons Privacybeleid, voor het laatst bijgewerkt  in juli 2021.
U vindt de vorige versies van ons Privacybeleid hier: https://www.draeger.com/gegevensbescherming

Dräger kan het Privacybeleid te allen tijde wijzigen indien...

 • ... we nieuwe producten of diensten lanceren
 • ... internet-procedures wijzigen
 • ... de Internet- IT-beveiligingstechnologie zich verder heeft ontwikkeld
 • ... nieuwe wettelijke voorschriften van kracht zijn

Daarom behouden wij ons het recht voor om ons Privacybeleid naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. De herziene versie wordt hier gepubliceerd en geldt dan voor het toekomstig gebruik van onze website. Lees regelmatig het Gegevensbeschermingsbeleid om meer te weten te komen over de huidige status. Een wijziging van het gebruiksdoel van reeds opgeslagen gegevens is niet inbegrepen. Alle informatie op onze websites is met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij garanderen echter niet dat de inhoud van onze websites te allen tijde accuraat, volledig en geheel actueel is.