Gegevensbeschermingsbeleid

Dräger verplicht zich tot bescherming van de privacyrechten van iedereen van wie Dräger persoonsgegevens verwerkt. Daarom beantwoorden we in dit Gegevensbeschermingsbeleid de belangrijke vragen over de verwerking van uw gegevens.

Dit Beleid geldt voor de websites van Dräger en de websites van alle met Dräger gelieerde bedrijven die op hun websites naar dit Beleid verwijzen. Het geldt niet voor Dräger-websites die naar hun eigen Privacybeleid verwijzen.

Raadpleeg onze Leveranciersidentificatie voor informatie over de verwerkingsverantwoordelijke zoals deze is gedefinieerd onder de wetgeving inzake gegevensbescherming (voor gebruikers uit de Europese Unie: artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Niettegenstaande het bovenstaande is de onderneming van Dräger die verantwoordelijk is voor de levering van goederen of diensten de onderneming van Dräger die uw contractpartner is voor de levering van de goederen of diensten in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. U vindt de gegevens van de betreffende onderneming van Dräger in de leveringsvoorwaarden van de betreffende goederen of diensten.

Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

U hebt het recht:

 • informatie op te vragen over de gegevens die Dräger over u heeft opgeslagen.
 • Dräger uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen, blokkeren of overdragen, mits ons dit wettelijk is toegestaan en wij dit uit contractueel oogpunt kunnen doen. Wij zullen gegevens die u verwijderd wilt hebben, blokkeren indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.
 • direct contact op te nemen met de betreffende toezichthoudende autoriteit in geval van een bezwaar.
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig artikel 18 AVG.
 • uw toestemming aan ons in te trekken.
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen bij Dräger als ik vragen heb over gegevensbescherming?

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris beantwoordt graag uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en handelt uw verzoeken om informatie of om correctie of verwijdering af.


Per e-mail: dataprivacy@draeger.com


Per e-mail:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Functionaris voor gegevensbescherming
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Duitsland

Welke gegevens verwerkt Dräger van mij?

Om technische redenen dienen wij, wanneer u onze website bezoekt, bepaalde gegevens te verzamelen en op te slaan. We gebruiken deze gegevens om onze websites technisch te beheren.


De gegevens die wij verzamelen en opslaan wanneer u onze website bezoekt zijn:

 • datum en duur van uw bezoek
 • de websites die u hebt bezocht
 • gegevens die de browser en het soort besturingssysteem dat u gebruikt identificeren
 • de gegevens over de website die u hebt bezocht voordat u onze website bezocht (indien beschikbaar)


Bovendien worden verdere gegevens verzameld met behulp van een logbestand. Dit is een automatische registratie van alle of geselecteerde activiteiten op een computersysteem. Dit betekent dat gegevens automatisch in logbestanden op onze servers worden opgeslagen, elke keer dat u een van onze websites bezoekt en elke keer dat u een bestand op een van onze websites opent.


Logbestanden leggen de volgende gegevens vast:

 • het IP-adres van uw computer
 • authenticatievelden
 • datum en tijdstip van toegang
 • toegangsmethode
 • inhoud van de HTML-toegang
 • statuscode van de webserver
 • informatie over de browser die wordt gebruikt en over uw besturingssysteem


Wij verwerken eveneens persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt als onderdeel van een contract, een enquête, tijdens het verwerken van uw aanvraag of uw registratie, of wanneer u inlogt. Meer informatie vindt u onder de paragraaf “Voor welke doeleinden gebruikt Dräger mijn gegevens?”

Gebruikt Dräger cookies?

Om ons aanbod zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maken ook wij, net als veel andere bedrijven, gebruik van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën.


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die op uw apparaat (bijv. laptop) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval is gerelateerd aan het gebruikte specifieke apparaat. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies is bedoeld om ons aanbod steeds fijner en geschikter voor u te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht. U kunt dan bijvoorbeeld afzonderlijke producten die u op onze website vindt, in uw winkelmandje leggen zonder dat u daarvoor een klantaccount hoeft aan te maken of bij een account hoeft in te loggen. De sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat u onze website hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken wij ook zogenaamde tijdelijke cookies ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid, die voor een bepaalde vaste periode op uw apparaat worden opgeslagen. Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van derden om de statistieken van het gebruik van onze website te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren en om specifiek op u afgestemde informatie en advertenties weer te geven. Deze cookies stellen ons ook in staat om te herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. De afzonderlijke cookies van externe leveranciers die wij gebruiken, lichten wij in de volgende punten nader toe.


Kan ik de website van Dräger zonder cookies gebruiken?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Bovendien hebt u met de hieronder voorgestelde analyse- en marketingtools de mogelijkheid om zelf te beslissen welke cookies u wel en welke u niet wilt accepteren. U kunt dit op elk moment wijzigen door op de links te klikken, eerder toegestane cookies op elk moment uitschakelen en zo bezwaar maken tegen het gebruik van deze technologieën. Zo wordt het gebruik van cookies transparant voor u. Wij wijzen u er echter op dat het uitschakelen van bepaalde cookies of het volledig uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Welke tools gebruikt Dräger voor analyse en marketing?

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie over het gebruik ervan verzameld. Deze informatie is belangrijk voor Dräger, omdat het voor ons de enige manier is om erachter te komen welke inhoud op onze websites uw belangstelling heeft en hoe we onze diensten voor u in de toekomst kunnen blijven verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van het onderstaande:


Dräger gebruikt de volgende tools voor analyse en marketing:


Adobe Analytics 

We gebruiken Adobe Analytics van Adobe Systems Software Ireland Limited, gevestigd te 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Ierland. Adobe Analytics slaat gegevens op over hoe de website wordt gebruikt, zoals:

 • bezochte pagina's
 • objecten en links waarop geklikt is
 • informatie over bezoektijden, duur van de aanwezigheid en hernieuwde bezoeken aan de website.


Adobe Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies.

De analysegegevens worden in geanonimiseerde vorm opgeslagen door versleuteling van uw IP-adres. Dit betekent dat het niet mogelijk is om conclusies over uw persoon te trekken. Deze gegevens worden opgeslagen om het succes van onze websites te meten.

Meer informatie over het privacybeleid van Adobe Analytics vindt u op https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html


Hoe kan ik bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens?

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gebruikersgegevens. Klik op de volgende link om dit te doen: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html


HubSpot

Voor onze online marketingactiviteiten gebruiken we HubSpot, een geïntegreerde softwareoplossing waarmee we een breed scala aspecten kunnen behandelen, waaronder:

 • e-mailmarketing (nieuwsbrief, banner en geautomatiseerde e-mails, bijvoorbeeld om downloads te verstrekken).
 • rapportage en publicatie van social media.
 • rapportage (bijv. bezoekersbronnen, toegang, etc.).
 • contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie en klantrelatiebeheer).
 • startpagina's, blogs en contactformulieren.
 • diensten (live-chat, chat-bots, ticketsysteem, polls, kennisdatabases).


Via onze contactformulieren kunt u als bezoeker van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, content downloaden en uw contact- en demografische informatie met ons delen. Deze informatie en de content van onze website worden opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot. Wij gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen. Cookies stellen ons ook in staat om te begrijpen welke van onze diensten u mogelijk interesseren. Hiervoor slaan we informatie over uw interactie met onze website op, zoals de documenten die u downloadt, de pagina's die u bezoekt en de datum en het tijdstip van uw bezoek ('gebruiksgegevens'), maar ook of en wanneer u marketingmails van Dräger opent.


Waar kan ik meer informatie vinden over HubSpot?


HubSpot is een Amerikaans softwarebedrijf met een kantoor in Berlijn.


Contact:

HubSpot Germany GmbH
Unter den Linden 26
10117 Berlijn
DuitslandHoe kan ik bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens?


Hoewel u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken, kunt u tevens het verzamelen van uw gebruikersgegevens technisch uitsluiten door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen en de betreffende cookies te verwijderen. Meer informatie over de cookies die HubSpot gebruikt vindt u hier en hier »


Microsoft SharePoint

Voor contactformulieren op sommige websites kunnen we ook formulieren gebruiken die naast de gevraagde persoonsgegevens ook de door de gebruiker meest recent bezochte website ('URL van de verwijzer') verzamelen en opslaan.

Voor welke doeleinden gebruikt Dräger mijn gegevens?

We verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor vooraf gedefinieerde doeleinden, die kunnen voortvloeien uit technische noodzaak, contractuele bepalingen of uitdrukkelijke verzoeken van gebruikers. Bovendien zullen we uw gegevens alleen gebruiken als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Sommige van onze onlinediensten, zoals ons sollicitantenportaal, zijn uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers die als zodanig zijn ingelogd. Deze registratie wordt gebruikt om uw toegang en het gebruik van de betreffende functies te kunnen beheren. Wij vragen om persoonsgegevens die verzameld en opgeslagen worden wanneer u inlogt als onderdeel van de betreffende onlinedienst.

Zie hieronder of raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van de betreffende onlinediensten voor meer informatie over de opslag, de verwerking en het doel van het verzamelen van uw gegevens.


Dräger verzamelt uw gegevens voor de volgende doeleinden:


Sollicitantenbeheer

De volgende paragraaf is van toepassing op de verwerking van uw sollicitatiegegevens op onze vacaturewebsite.

Wilt u zich als sollicitant registreren op de vacaturewebsite van Dräger? Dan moet u eerst een gebruikersaccount maken. Een gebruikersaccount bevat ten minste de volgende informatie:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • gebruikersnaam
 • wachtwoord


We zijn verplicht om de gegevens van uw gebruikersaccount te bewaren. We bewaren deze gegevens gedurende een periode van zes maanden waarna u opnieuw wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking. Zodra u uw toestemming hebt verleend wordt uw account vervolgens gedurende een extra zes maanden bewaard. Indien de bewaartermijn van uw account binnenkort verloopt en u zich nog middenin een sollicitatie voor een vacature bij Dräger bevindt, wordt de periode verlengd totdat uw sollicitatieproces is afgerond.


Applicatiegerelateerde gegevens

Wij bewaren informatie die u ons via de vacaturewebsite als onderdeel van uw sollicitatie verstrekt samen met uw naam maximaal drie maanden nadat het sollicitatieproces is afgerond. Hierna worden de resultaten slechts in geanonimiseerde vorm opgeslagen voor statistische evaluatie. Het is niet mogelijk om op basis van deze statistische gegevens conclusies over uw persoon te trekken.


Identificatie van afgewezen sollicitanten

Bent u na uw sollicitatie bij Dräger afgewezen? In dit geval bewaren wij een gegevensset om u te identificeren als u opnieuw bij Dräger solliciteert naar dezelfde functie. Deze gegevensset bevat echter niet uw volledige professionele kwalificaties.


De gegevensset ter identificatie bevat de volgende informatie:

 • achternaam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • sollicitatienummer


De identificatiegegevens worden niet langer dan drie maanden nadat het sollicitatieproces is afgerond definitief verwijderd.


Gelijktijdige sollicitaties bij meerdere bedrijven uit de Dräger Group

Hebt u gelijktijdig bij verschillende bedrijven uit de Dräger Group op diverse functies gesolliciteerd? In dat geval zullen de betreffende personeelsafdelingen waar u uw sollicitatie direct hebt ingediend geïnformeerd worden over het feit dat u meerdere sollicitaties tegelijk hebt lopen.


Toegankelijkheid van de gegevens van de sollicitant

Hebt u gesolliciteerd voor een specifieke functie (directe sollicitatie)? Dan worden uw gegevens toegankelijk gemaakt voor de afdeling die de functie adverteert en voor de betrokken HR-afdeling.


Talentenpool

Met uw toestemming nemen wij uw sollicitatiegegevens gedurende zes maanden op in een talentenpool. In deze talentenpool slaan we uw contact- en sollicitatiegegevens op om mogelijk geschikte kandidaten voor vacatures te vinden. In een dergelijk geval nemen wij contact met u op.


Beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden automatisch tijdens de overdracht versleuteld. De stappen die wij ondernemen om uw gegevens te beveiligen zijn altijd in overeenstemming met de nieuwste technologie.


Online-test voor stagiaires (Duitsland)

Om als onderdeel van uw sollicitatieproces voor stagiaires uw geschiktheid te beoordelen, verwerkt Dräger de volgende persoonlijke gegevens van de sollicitant als onderdeel van een onlinetest:


 • basispersoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, adres, geboortedatum)
 • communicatiegegevens (bijv. e-mailadres en telefoonnummer)
 • gegevens over persoonlijkheidsstructuur en cognitieve vaardigheden, gebaseerd op antwoorden die tijdens de onlinetest zijn gegeven


Deze gegevens worden verwijderd zodra het sollicitatieproces is afgerond. Desalniettemin gelden de eerder genoemde tijdslimieten voor de verwijdering van gegevens ook voor de gebruikersaccount van de sollicitant.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de volgende verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder a) AVG:

Verwerking van persoonsgegevens: Ja, ik ga ermee akkoord dat Dräger mijn persoonsgegevens voor het verwerken van mijn sollicitatie in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaring verwerkt.


E-mailmarketing

Hebt u zich aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven of hebt u interesse getoond in informatie van Dräger in een andere context (bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier)? In dat geval kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op basis van uw interesses informatie (bijv. uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie) te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien u niet langer geïnteresseerd bent in onze informatie. Klik hiervoor op de link 'Annuleren' in de betreffende nieuwsbrief van Dräger.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder a) AVG:


Contact met u

Hebt u een van onze contactformulieren gebruikt om informatie aan te vragen over producten en diensten van Dräger? Over het algemeen gebruiken we de gegevens die u in het formulier vermeldt om uw verzoek te verwerken. U kunt ons tevens uw afzonderlijke toestemming geven voordat u uw contactaanvraag zendt indien u ook geïnteresseerd bent in aanvullende informatie, zoals uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie:

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de verklaring van toestemming die u hebt gegeven in de zin van Artikel 6, lid 1 onder b) AVG:


Levering van goederen en diensten

Wanneer u goederen of diensten bestelt bij Dräger, gebruiken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt om uw bestelling te verwerken of de gevraagde goederen te leveren. We kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens eveneens gebruiken om de noodzakelijke stappen te nemen voordat het contract wordt afgesloten, uw gerelateerde vragen te beantwoorden, verzend- en factureringsinformatie te versturen en klantenfeedback en klantenservice te verwerken of te verlenen.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de uitvoering van een overeenkomst of de geplande sluiting van een overeenkomst in de zin van Artikel 6, lid 1 onder b) AVG.

Om uw persoonsgegevens technisch te verwerken, gebruikt Dräger externe dienstverleners en contractverwerkers om goederen of diensten te leveren. Hieronder vallen bijvoorbeeld exploitanten van e-learningplatforms en webshops. U vindt meer gedetailleerde informatie hierover in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden.

Afhankelijk van de leverancier van de betalingsdienst die u in het bestellingsproces selecteert, zullen we de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens doorgeven aan de voor ons werkende leverancier van de betalingsdienst of aan de geselecteerde betalingsdienst voor de verwerking van betalingen. In bepaalde gevallen kunnen de geselecteerde leveranciers van betalingsdiensten deze gegevens ook van u verzamelen als u een account opent. In dat geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de leverancier van de betalingsdienst met uw toegangsgegevens. Daarop is het gegevensbeschermingsbeleid van de betreffende leverancier van de betalingsdienst van toepassing.


Klanttevredenheidsonderzoeken

Hebt u kort geleden een Dräger product gekocht of laten repareren? Wij willen graag weten of u tevreden was met de service die wij verleenden en of wij in de toekomst iets anders kunnen doen. We gebruiken daarvoor de in dit kader gedeelde contactgegevens om na onze interactie contact op te nemen met een willekeurig geselecteerde groep klanten. Om contact op te nemen met klanten, maakt Dräger soms gebruik van externe dienstverleners waarmee overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten zijn gesloten.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens ons gerechtvaardigd belang in de zin van Artikel 6, lid 1 onder f) AVG: Ons gerechtvaardigd belang is ontleend aan de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het bepalen van de tevredenheid van bestaande Dräger klanten na de aanschaf of reparatie van een Dräger product. Omdat u op dat moment al klant van Dräger bent, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat we contact met u opnemen om te vragen of u tevreden bent met ons.


Optimalisering website

Wij streven ernaar onze website voor u te blijven verbeteren. Om dit te doen gebruiken we verschillende soorten webanalysetools die ons antwoorden geven op specifieke vragen, zoals: Welke van onze pagina's hebt u bezocht? Op welke links hebt u geklikt? U vindt een lijst van deze tools onder “Welke tools gebruikt Dräger voor analyse en marketing?

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens artikel 6, lid 1 onder f) AVG: Ons gerechtvaardigd belang is ontleend aan de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het waarborgen van een probleemloze aansluiting en de gebruiksvriendelijkheid van onze website en/of sollicitatie, en de analyse van systeembeveiliging en -stabiliteit.

Deelt Dräger mijn informatie met anderen?

Dräger behoudt zich het recht voor de gegevens die u zendt te delen met onze vestigingen en verkooppartners (dealers) over de hele wereld. We delen deze gegevens echter alleen dan, indien het verwerken ervan nodig is voor het beoogde doel.

Voor de technische verwerking van de gegevens zet Dräger soms externe dienstverleners in. Wij verzenden en verwerken uw gegevens mogelijk buiten het land waarin u woonachtig bent of in een van de landen waarin Dräger of vestigingen heeft of waarin verkooppartners (dealers) of dienstverleners en leveranciers van Dräger actief zijn. Dergelijke entiteiten kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Contractuele verplichtingen ten aanzien van de naleving van wetgeving inzake gegevensbescherming bestaan zowel binnen het bedrijf als bij onze verkooppartners, dienstverleners en leveranciers.

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Dräger bewaart de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt slechts zolang dat nodig is (d.w.z. om aan de doelstellingen waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt te voldoen. Wij zullen deze echter eerder verwijderen indien wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of indien u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen). Wij zullen gegevens die u verwijderd wilt hebben, blokkeren indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.

Welke plug-ins en sociale mediakanalen gebruikt Dräger?

Naast zijn website is Dräger ook online aanwezig op sociale netwerken en platforms. Zo communiceren we met onze actieve klanten, belanghebbenden en onlinebezoekers (gebruikers). Gebruikersgegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Er kunnen risico's zijn voor gebruikers vanwege de moeilijkere handhaving van hun rechten. Gebruikersgegevens worden vaak verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden en kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Op basis van deze gebruikersprofielen kunnen advertenties binnen en buiten de platforms worden geplaatst die zijn bedoeld om overeen te komen met de interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen slaan ook gegevens op, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt.


Voor gebruikers uit de Europese Unie: De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in en doelmatige informatie voor en communicatie met gebruikers overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als de gebruikers door de betreffende aanbieders van de platforms worden gevraagd in te stemmen met de bovengenoemde gegevensverwerking, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 AVG. Stel uzelf op de hoogte van de verdere weergave van de betreffende verwerkingshandelingen en de mogelijkheden voor bezwaar (opt-out) en neem kennis van de informatie van de hieronder gelinkte aanbieders.


Instagram

Wij gebruiken een feed van de dienst Instagram op onze website. Instagram is een audiovisueel socialmediaplatform waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens op andere sociale netwerken kunnen verspreiden (“Instagram”). De onderneming die de Instagram-diensten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte exploiteert is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De Instagram-feed is geïntegreerd in onze website via een iFrame en zorgt ervoor dat wij u onze Instagram content (zoals foto’s en video’s) kunnen tonen op onze website. De feed is standaard uitgeschakeld (grijs). Pas wanneer u op de knop “Ik ga akkoord” klikt, doet uw browser een verzoek aan de mediaserver van Instagram, die ook uw IP-adres doorgeeft, zodat het iFrame met onze Instagram-inhoud aan u kan worden getoond. Dit is technisch noodzakelijk voor de transmissie. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1 onder a), AVG.

Onze websites bevatten ook links naar onze Instagram-account, zodat u ons kunt volgen op Instagram.

Meer informatie over gegevensbescherming en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband zijn beschikbaar in het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/155833707900388/.


YouTube

We hebben video’s van de videodienst YouTube van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS, op onze website ingesloten, waarbij de videodiensten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland worden geleverd door het Europese bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“YouTube”).

Wij gebruiken de ingesloten YouTube-video’s alleen in de zogenaamde uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor gebruikers die alleen de website met de ingesloten YouTube-video bezoeken en niet op de video klikken om het afspelen van de YouTube-video te starten. Als u klikt op de ingesloten videospeler van YouTube op onze website, kan YouTube cookies opslaan op uw apparaat en kan het persoonlijke gegevens van u ontvangen. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, kan YouTube de verzamelde gegevens toewijzen aan uw YouTube-account.

Als u dit niet wilt, gebruik deze functie dan niet en start de YouTube-video’s niet. De verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van YouTube is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a) AVG als gevolg van de verklaring van toestemming die u hebt gegeven om de betreffende video af te spelen. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst weer intrekken.

Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/intl/nl/about/.

Informatie over gegevensverwerking en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube is te vinden in de algemene verklaring over gegevensbescherming van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.


Slideshare

We maken op bepaalde afzonderlijke websites van Dräger ook gebruik van Slideshare om onze eigen presentaties weer te geven. Slideshare is een service die door LinkedIn wordt gebruikt om informatie, zoals presentaties, te delen. Uw persoonsgegevens worden naar slideshare.com, Google Analytics en comScore gezonden zodra u een van onze presentaties start. Voor uw bescherming hebben we Slideshare geïntegreerd met een dubbele-klikoplossing, waarbij u vooraf expliciet toestemming dient te geven voor het gebruik van Slideshare. Tevens wordt er een cookie op uw computer geplaatst en worden uw gegevens naar de VS verzonden en daar opgeslagen. Dräger heeft geen controle over deze procedure en Dräger is niet op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, het doel of de duur van de opslag door deze diensten. comScore gebruikt uw gegevens om gebruiksprofielen aan te maken voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van websites, om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden. Neem rechtstreeks contact op met comScore als u uw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik wilt uitoefenen.

Zie voor informatie over de verzameling van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking en gebruik) door LinkedIn en comScore, alsook over uw rechten op dit vlak en de instellingen om uw privacy te helpen beschermen het privacybeleid op resp.:

LinkedIn LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

comScore: comScore, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, Verenigde Staten, https://www.comscore.com/About_comScore/Privacy_Policy


Wijzigingen in ons Privacybeleid

U leest Versie 5.0 van ons Privacybeleid, voor het laatst bijgewerkt in februari 2021.

U vindt de vorige versies van ons Privacybeleid hier: https://www.draeger.com/gegevensbescherming

Dräger kan het Privacybeleid te allen tijde wijzigen indien...

 • ... we nieuwe producten of diensten lanceren
 • ... internet-procedures wijzigen
 • ... de Internet- IT-beveiligingstechnologie zich verder heeft ontwikkeld
 • ... nieuwe wettelijke voorschriften van kracht zijn


Daarom behouden wij ons het recht voor om ons Privacybeleid naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. De herziene versie wordt hier gepubliceerd en geldt dan voor het toekomstig gebruik van onze website. Lees regelmatig het Gegevensbeschermingsbeleid om meer te weten te komen over de huidige status. Een wijziging van het gebruiksdoel van reeds opgeslagen gegevens is niet inbegrepen.

Alle informatie op onze websites is met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij garanderen echter niet dat de inhoud van onze websites te allen tijde accuraat, volledig en geheel actueel is.