Interoperabiliteit van medische technologie - Healthcare-Cybersecurity-Connected-Technologies-16-6-D-1295-2020.jpg

Interoperabiliteit van medische technologie

Advies

Interoperabiliteit van medische technologie: de toekomst van Acute Care

Lees meer over onze visie op Acute Care en hoe de toekomst van de zorg er volgens ons uit ziet met interoperabiliteit van medische technologie. Wij delen graag met u wat wij denken dat er ons te wachten staat: medische technologieën die in staat zijn om op een veilige en gestandaardiseerde manier met elkaar te communiceren. Het delen van informatie en het synchroon werken om een grotere efficiëntie, verbeterde veiligheid, lagere kosten en – het belangrijkste - om tot de best mogelijke resultaten voor de patiënt te komen.

Interoperabiliteit: relevante en interessante downloads

Hier zullen we geregeld nieuwe interessante artikelen, whitepapers en andere inzichten plaatsen en u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Interoperabiliteit van medische technologie. Wilt u altijd de eerste zijn die het laatste nieuws ontvangt? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief "ICT Healthcare".

Artikel "Pompen of Verzuipen: het water staat de acute zorg aan de lippen"
nl_nl_article_pompen_of_verzuipen_content_9_11.jpg

Kan technologie ons helpen een nieuw evenwicht te vinden waarin continuïteit van zorg, patiëntveiligheid en werkbelasting een nieuwe balans hebben gevonden? Lauran Casteleijn denkt van wel. Lees meer in dit artikel.

Artikel (Engelstalig) “NEW OPPORTUNITIES”
Artikel New Opprtunities

Kan technologie ons helpen een nieuw evenwicht te vinden waarin continuïteit van zorg, patiëntveiligheid en werkbelasting een nieuwe balans hebben gevonden? Lauran Casteleijn denkt van wel. Lees meer in dit artikel.

Video over de standaard die zorgt voor Interoperabiliteit

SDC of beter gezegd, Service-oriented Device Connectivity, vormt de ruggengraat van verbonden technologieën en interoperabiliteit en is de sleutel tot de toekomst van Acute Care. Het ondersteunt systeemconnectiviteit, communicatie en databeveiliging. Deze video legt uit wat SDC betekent.

Onze gebieden van expertise

Alarm Management

Verminder de stress en alarmmoeheid veroorzaakt door akoestische alarmen en verhoog tegelijkertijd de efficiëntie van klinische processen op alle stations.

Meer informatie

Cybersecurity in de gezondheidszorg

Zorg voor een continue zorgverlening, terwijl de activa en gevoelige gegevens van ziekenhuizen en hun patiënten worden beschermd in overeenstemming met de regelgeving.

Meer informatie

Data-gestuurde diensten

Beheers de kosten van de zorg door de efficiëntie te verhogen en de resultaten te verbeteren door besluitvorming op basis van gegevens mogelijk te maken.

Meer informatie

ISO/IEEE 11073-SDC

Leer meer over hoe u de huidige grenzen van de connectiviteit van medische apparatuur kunt doorbreken door gebruik te maken van ISO/IEEE 11073-SDC voor veilige en dynamische interoperabiliteit in acute zorgomgevingen.

Meer informatie

Mogelijke verbeteringen rondom de patiënt

Interoperabiliteit van medische apparatuur brengt patiënt- en apparaat gegevens naadloos samen vanuit een groot aantal therapie- en patiëntbewakingsapparaten, klinische informatiesystemen en andere bronnen – waardoor u meer inzicht krijgt voor meer onderbouwde besluitvorming.

Verbeterde zorg met data

In onze visie op interoperabiliteit van medische technologie communiceren therapie-apparatuur, patiëntbewakingsmonitoren en klinische informatiesystemen naadloos met elkaar om geïntegreerde gegevens effectief te gebruiken.

Uw voordelen:

 • Klinische resultaten verbeteren met beslissingsondersteunende inzichten uit meerdere bronnen.
 • Efficiëntie verhogen via centrale toegang tot alle relevante informatie rondom de patiënt.


Verdere mogelijkheden:

 • Updates van patiëntstatus gebaseerd op numerieke waarden en trendindicaties worden getoond op mobiele apparatuur, zodat het zorgpersoneel binnen enkele seconden inzicht in de toestand van de patiënt kan krijgen.
 • Klinische toepassingen die met het netwerk verbonden zijn, integreren en verwerken systeemgegevens om inzichtelijke informatie te produceren en de besluitvorming te vereenvoudigen.
 • Patiëntendossiers worden automatisch en geheel nauwkeurigheid ingevuld met nauwelijks tot geen tussenkomst van zorgpersoneel.

Behalen van therapeutische doelstellingen via geautomatiseerde manoeuvres

Wij zien interoperabiliteit van medische technologie mogelijkheden bieden om de timing en de effectiviteit van de behandelingen te helpen optimaliseren. Therapiemanoeuvres die door apparaten worden uitgevoerd, kunnen worden geautomatiseerd in overeenstemming met evidence-based geneeskunde en klinische protocollen - waardoor de werklast van klinisch personeel wordt verminderd, terwijl de timing en effectiviteit van de behandelingen worden geoptimaliseerd.

Uw voordelen:

 • Verbeterde kwaliteit van de zorg door het ontvangen van suggesties voor een bepaalde therapie
 • Verminderde kosten en werkdruk van het personeel door het automatiseren van de therapiemanoeuvres 


Verdere mogelijkheden: 

 • Technologie helpt u bij het toepassen en documenteren van therapierichtlijnen en zorgprotocollen gebaseerd op internationale normen.
 • Tussen verbonden technologieën gedeelde gegevens worden verwerkt door apparaten rondom de patiënt, om therapieprocedures te automatiseren en de efficiëntie en veiligheid van de behandeling te maximaliseren.

Ontdek wat nu al mogelijk is

SmartPilot® View

SmartPilot® View

PulmoVista® 500

PulmoVista® 500

Dräger Evita® V800

Dräger Evita® V800

Mogelijke verbeteringen over de afdeling heen

Interoperabiliteit van medische apparatuur ondersteunt een stillere en minder stressvolle omgeving die bevorderlijk is voor het geneesproces en het comfort van de patiënt. Werkprocessen worden gestroomlijnd, waardoor afstanden tussen zorgverleners en patiënten worden overbrugd.

Het slim verminderen en distribueren van alarmen

In onze visie op interoperabiliteit van medische apparatuur delen patiëntbewakingsmonitoren en therapie-apparatuur real-time klinische gegevens van een patiënt om o.a. een verslechterende toestand van de patiënt te bevestigen en tegelijkertijd ondersteuning biedt bij het prioriteren en initiëren van een tijdige en goed voorbereide respons.

Uw voordelen:

 • Verhoogde patiëntveiligheid door het verminderen van de alarmmoeheid en het aantal optredende alarmen.
 • Verhoogde personeelstevredenheid met een systeem dat alarmen en contextuele meldingen stuurt. 


Verdere mogelijkheden

 • Geprioriteerde alarmen met contextuele gegevens zou helpen om het personeel en de middelen voor efficiënte en effectieve interventies op elkaar af te stemmen.
 • Een database met historische alarmgegevens (uitgerust met analysetoepassingen) zou helpen om de responsprocedures te verfijnen en het gemiddelde aantal alarmen per bed te verminderen.

Het verbeteren van klinische werkprocessen via interoperabiliteit

We denken ook dat interoperabiliteit van medische technologie, klinische en administratieve werkprocessen zullen stroomlijnen en afstanden tussen zorgverleners en patiënten zullen overbruggen. 

Uw voordelen:

 • Vereenvoudigde klinische werkprocessen door het op afstand toegang krijgen tot en het bedienen van apparaten.
 • Verbeterde patiëntbeleving door minder stress en verstoringen tijdens het genezingsproces. .


Verdere mogelijkheden:

 • Vanuit een verbonden apparaat - waarop voor betere besluitvorming verzamelde patiëntgegevens opgehaald kunnen worden - kunnen therapieën worden begonnen, aangepast of worden beëindigd.
 • Er is overal en te allen tijde toegang tot relevante patiëntgegevens, zonder uw patiënten te hoeven storen.
 • Minder storende bezoeken aan het bed zorgen ervoor dat de patiënt langer kan rusten tussen interventies in, wat het herstel versnelt en het comfort verhoogt.

Mogelijke ziekenhuisbrede verbeteringen

Interoperabiliteit van medische technologie ondersteunt netwerkgebaseerde diensten in het ziekenhuis, zodat apparaten en systemen te allen tijde op topniveau kunnen blijven presteren. Dit zorgt tevens voor verdere vooruitgang op het gebied van cybersecurity in het ziekenhuis, waarbij versleutelde communicatie helpt om patiënten en medische technologieën te beschermen.

Vereenvoudigd digitaal beheer van medische apparatuur en data-analyse mogelijk

Interoperabiliteit van medische technologie maakt het mogelijk om met netwerkgebaseerde diensten en applicaties, apparaten op het hoogste prestatieniveau te houden, de down-time van apparatuur te beperken en uitgebreide analyses te genereren die nuttig zijn voor het optimaliseren van klinische processen en het bepalen van het beste gebruik van middelen.

Uw voordelen:

 • Verbeterde operationele efficiëntie dankzij de hoogste transparantie van uw medische apparatuur in eigen beheer.
 • Verminderde kosten door remote en data-based service management. 


Verdere mogelijkheden:

 • Via het ziekenhuisnetwerk, op afstand controleren, onderhouden en, indien mogelijk, repareren van medische apparatuur rondom de patiënt.
 • Het leveren van hoogwaardige gegevensoutput om complexe gegevensuitwisseling mogelijk te maken en big data en AI (artificial intelligence) applicaties te ondersteunen.
 • Het verzamelen en analyseren van apparaat- en patiëntgegevens - en het opstellen van praktische rapporten om commerciële, technische en klinische uitdagingen het hoofd te bieden.

Databeveiliging binnen het medische IT-netwerk garanderen

We zien interoperabiliteit van medische apparatuur ook als versterkende factor voor gegevens- en netwerkintegriteit door middel van versleutelde communicatie, waardoor patiënten en medische technologie beschermd worden tegen onbevoegde toegang en manipulatie. 

Uw voordelen:

 • Verbeterde kwaliteit van zorg met betrouwbare gegevens die in real-time worden geleverd.
 • Verhoogde patiëntveiligheid door de implementatie van een hoog niveau van cybersecurity.


Verdere mogelijkheden: 

 • Het vertrouwelijk houden van informatie met toegangsverificatie en dataversleuteling in het kritische medische IT-netwerk.
 • Het zonder fouten overbrengen van de klinische patiëntgegevens tussen apparaten rondom de patiënt én van apparatuur rondom de patiënt naar IT-systemen.
 • Het behouden van een sterke organisatiebrede veiligheidspositie, het versterken van potentiële zwakheden met de ondersteuning van een team cybersecurity deskundigen.

Ontdek wat nu al mogelijk is

medibus.x logo

Lees meer over het Dräger-datacommunicatieprotocol voor medische apparatuur

Ziekenhuis professional voor scherm

Cybersecurity in de gezondheidszorg

Lees meer over onze strategie en oplossingen voor klinische gegevens en netwerkbeveiliging.

illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-16-6-dgt-601-2017

Protectieve therapieën

Onze oplossingen voor intensieve, perioperatieve en neonatale zorg zijn ontwikkeld om protectieve therapieën mogelijk te maken. En ze dragen bij aan verbeterde klinische resultaten op de IC, het beschermen van patiënten in de operatiekamer en het creëren van een koesterende, verzorgende en stimulerende omgeving in de neonatale zorg. In combinatie met onze respiratoire- en patiëntbewakingsmonitoren zijn wij ervan overtuigd, dat wij een grote verscheidenheid aan therapeutische tools kunnen aanbieden die uw zorgmedewerkers ondersteunen om de klinische effectiviteit te vergroten.

Workplace-design-clinical-16-6-D-16922-2019.png

Zorggerichte werkplekken

Acute care werkplekken en hun werkprocessen, zowel op de werkplek zelf als tussen werkplekken, hebben impact op de ergonomie en daardoor op de veiligheid van patiënten en personeel. Een goed ingerichte zorgwerkplek en -omgeving kunnen zorgen voor aanzienlijke verbeteringen van patiëntbeleving, personeelstevredenheid, klinische resultaten, economische prestaties en productiviteit.

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Medical Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 41