Service Oriented Device Connectivity - SDC Service Oriented Device Connectivity

Service Oriented Device Connectivity

Contact

Interoperabiliteit van medische apparatuur op basis van IEEE 11073 SDC

Een internationale norm: IEEE 11073 SDC

SDC is een webservicebased architectuur die interoperabiliteit van medische apparatuur en data-uitwisseling tussen medische apparaten rondom de patiënt en HL7-compatibele klinische en ziekenhuisinformatiesystemen mogelijk maakt. Met SDC kunnen medische apparaten en systemen in ziekenhuizen veilig, dynamisch en bi-directioneel gegevens en informatie met elkaar delen.

SDC is bedacht en ontwikkeld door OR.NET, een non-profitorganisatie die afgevaardigden uit de gezondheidszorg, wetenschappelijke instituten, standaardiseringsorganisaties en fabrikanten van medische technologie samenbrengt. Dräger is lid van deze organisatie en is er trots op een bijdrage te hebben geleverd aan de inspanningen die tot de SDC-norm hebben geleid, gepubliceerd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Klinische meerwaarde van veilig en dynamisch netwerkgebruik met SDC

De architectuur van de IEEE 11073 SDC-normenreeks is geoptimaliseerd voor de geavanceerde vereisten van omgevingen waar intensieve zorg plaatsvindt, zoals de OK, ICU en NICU. Hierdoor kunnen relevante apparaten, applicaties en IT-systemen van het ziekenhuis worden geïntegreerd. De webservicebased architectuur zorgt voor betrouwbare multidirectionele gegevensuitwisseling en maakt zo onder meer het op afstand bedienen van medische apparaten mogelijk.
SDC stelt minimale eisen aan het netwerk. SDC-communicatieprotocollen kunnen zonder noemenswaardige extra investeringen en inspanningen in bestaande IT-infrastructuren van ziekenhuizen worden geïmplementeerd. De systemen zijn uiterst schaalbaar en ondersteunen voor SDC geschikte apparaten van diverse fabrikanten.

Operating Room Scene

Fabrikant-onafhankelijke gegevensuitwisseling rondom de patiënt – SDC

Dankzij SDC kunnen geïntegreerde apparaten van diverse fabrikanten interoperabel zijn. Dit leidt tot potentiële verbeteringen als het gaat om hoe en wanneer zorg wordt verleend, waardoor betere klinische resultaten zijn te behalen. Patiëntmonitoren, anesthesieapparaten en IC-beademingsapparaten van Dräger zullen binnenkort informatie kunnen uitwisselen met andere apparatuur rondom de patiënt, voor het nemen van optimale behandelbeslissingen.

Vóór de komst van SDC waren medische apparaten (met een netwerkverbinding) rondom de patiënt vaak alleen binnen het eigen netwerk met elkaar verbonden. Monitoren voor vitale functies, met de mogelijkheid tot netwerkverbinding, van een bepaalde fabrikant deden dan dienst als toegangspunt voor de bijbehorende therapie-apparatuur. Apparaten met SDC-functionaliteit die rechtstreeks zijn verbonden met een netwerk bieden meer voordelen op het gebied van ‘data-overdracht’ dan apparaten die gebruikmaken van merkeigen netwerken.

Vergelijkingstabel openen

Gestandaardiseerde communicatie

Voor SDC geschikte apparaten en systemen die via het netwerk verbonden zijn, kunnen bi-directioneel data verzenden en ontvangen die in gestandaardiseerd protocol aangeboden worden.

Beveiligde connectiviteit

Wederzijdse authenticatie garandeert dat alleen goedgekeurde apparaten en systemen interactie kunnen hebben. Daarnaast worden verzonden gegevens versleuteld om ziekenhuis-activa en patiëntgegevens te beschermen tegen mogelijk misbruik of diefstal.

Dynamisch netwerkmodel

Apparaten zijn met elkaar verbonden en vormen een dynamisch en schaalbaar systeem dat is gebaseerd op gedegen risicobeheer en goedkeuringsconcepten.

Service-oriented Device Connectivity: een mijlpaal voor verbetering van de acute zorg

Apparatuur rondom de patiënt en ziekenhuissystemen meer gegevens met elkaar laten delen is een technologische prestatie. Deze gedeelde data beschikbaar maken voor gebruik is een doorbraak in de zorgverlening.

Voor samengevoegde gegevens

Voor samengevoegde gegevens

Verbeterde beschikbaarheid van opnamegegevens van patiënten en klinische informatie kan helpen om de klinische resultaten en workflow rondom de patiënt te verbeteren. Artsen kunnen beter dan ooit tevoren op één plek een ongekende hoeveelheid informatie zichtbaar maken. Dit is mogelijk door de toegang tot samengevoegde gegevens uit onderling verbonden en interoperabele bronnen, voor het nemen van cruciale behandelbeslissingen. Verder kunnen zij meer controle over alle apparatuur rondom een patiënt ervaren doordat klinische workflows gestroomlijnd worden, omdat overbrugging van de afstand tussen databronnen en patiënten mogelijk wordt. Als we nog een stap verder gaan, dan zouden SDC en interoperabiliteit ook klinische procedures kunnen automatiseren.

Ons pad naar ziekenhuis-automatisering

Ons pad naar ziekenhuis-automatisering

Wij geloven in de kracht van interoperabiliteit van medische apparatuur rondom alle patiënten, op elke klinische afdeling, in het gehele ziekenhuis. Ontdek hoe dit de acute zorg kan helpen verbeteren.

Meer informatie

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Medical Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 41