Service Oriented Device Connectivity - SDC Service Oriented Device Connectivity

Service Oriented Device Connectivity

Contact

Interoperabiliteit van medische apparatuur op basis van IEEE 11073 SDC

Een internationale norm: IEEE 11073 SDC

SDC is een webservicebased architectuur die interoperabiliteit van medische apparatuur en data-uitwisseling tussen medische apparaten rondom de patiënt en HL7-compatibele klinische en ziekenhuisinformatiesystemen mogelijk maakt. Met SDC kunnen medische apparaten en systemen in ziekenhuizen veilig, dynamisch en bi-directioneel gegevens en informatie met elkaar delen.

SDC is bedacht en ontwikkeld door OR.NET, een non-profitorganisatie die afgevaardigden uit de gezondheidszorg, wetenschappelijke instituten, standaardiseringsorganisaties en fabrikanten van medische technologie samenbrengt. Dräger is lid van deze organisatie en is er trots op een bijdrage te hebben geleverd aan de inspanningen die tot de SDC-norm hebben geleid, gepubliceerd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Klinische meerwaarde van veilig en dynamisch netwerkgebruik met SDC

De architectuur van de IEEE 11073 SDC-normenreeks is geoptimaliseerd voor de geavanceerde vereisten van omgevingen waar intensieve zorg plaatsvindt, zoals de OK, ICU en NICU. Hierdoor kunnen relevante apparaten, applicaties en IT-systemen van het ziekenhuis worden geïntegreerd. De webservicebased architectuur zorgt voor betrouwbare multidirectionele gegevensuitwisseling en maakt zo onder meer het op afstand bedienen van medische apparaten mogelijk.
SDC stelt minimale eisen aan het netwerk. SDC-communicatieprotocollen kunnen zonder noemenswaardige extra investeringen en inspanningen in bestaande IT-infrastructuren van ziekenhuizen worden geïmplementeerd. De systemen zijn uiterst schaalbaar en ondersteunen voor SDC geschikte apparaten van diverse fabrikanten.

Operating Room Scene

Fabrikant-onafhankelijke gegevensuitwisseling rondom de patiënt – SDC

Dankzij SDC kunnen geïntegreerde apparaten van diverse fabrikanten interoperabel zijn. Dit leidt tot potentiële verbeteringen als het gaat om hoe en wanneer zorg wordt verleend, waardoor betere klinische resultaten zijn te behalen. Patiëntmonitoren, anesthesieapparaten en IC-beademingsapparaten van Dräger zullen binnenkort informatie kunnen uitwisselen met andere apparatuur rondom de patiënt, voor het nemen van optimale behandelbeslissingen.

Vóór de komst van SDC waren medische apparaten (met een netwerkverbinding) rondom de patiënt vaak alleen binnen het eigen netwerk met elkaar verbonden. Monitoren voor vitale functies, met de mogelijkheid tot netwerkverbinding, van een bepaalde fabrikant deden dan dienst als toegangspunt voor de bijbehorende therapie-apparatuur. Apparaten met SDC-functionaliteit die rechtstreeks zijn verbonden met een netwerk bieden meer voordelen op het gebied van ‘data-overdracht’ dan apparaten die gebruikmaken van merkeigen netwerken.

Gestandaardiseerde communicatie

Voor SDC geschikte apparaten en systemen die via het netwerk verbonden zijn, kunnen bi-directioneel data verzenden en ontvangen die in gestandaardiseerd protocol aangeboden worden.

Beveiligde connectiviteit

Wederzijdse authenticatie garandeert dat alleen goedgekeurde apparaten en systemen interactie kunnen hebben. Daarnaast worden verzonden gegevens versleuteld om ziekenhuis-activa en patiëntgegevens te beschermen tegen mogelijk misbruik of diefstal.

Dynamisch netwerkmodel

Apparaten zijn met elkaar verbonden en vormen een dynamisch en schaalbaar systeem dat is gebaseerd op gedegen risicobeheer en goedkeuringsconcepten.

Service-oriented Device Connectivity: een mijlpaal voor verbetering van de acute zorg

Apparatuur rondom de patiënt en ziekenhuissystemen meer gegevens met elkaar laten delen is een technologische prestatie. Deze gedeelde data beschikbaar maken voor gebruik is een doorbraak in de zorgverlening.

Voor samengevoegde gegevens

Voor samengevoegde gegevens

Verbeterde beschikbaarheid van opnamegegevens van patiënten en klinische informatie kan helpen om de klinische resultaten en workflow rondom de patiënt te verbeteren. Artsen kunnen beter dan ooit tevoren op één plek een ongekende hoeveelheid informatie zichtbaar maken. Dit is mogelijk door de toegang tot samengevoegde gegevens uit onderling verbonden en interoperabele bronnen, voor het nemen van cruciale behandelbeslissingen. Verder kunnen zij meer controle over alle apparatuur rondom een patiënt ervaren doordat klinische workflows gestroomlijnd worden, omdat overbrugging van de afstand tussen databronnen en patiënten mogelijk wordt. Als we nog een stap verder gaan, dan zouden SDC en interoperabiliteit ook klinische procedures kunnen automatiseren.

Voor op inzichten gebaseerde besluitvorming

Voor op inzichten gebaseerde besluitvorming

SDC kan mede de aanzet geven tot op inzichten gebaseerde besluitvorming. Wanneer gevalideerde medische gegevens beschikbaar zijn op de plek en op het moment dat deze de meeste impact hebben op de patiëntenzorg, kunnen op het juiste ogenblik beslissingen worden genomen. Het toepassen van data-analyse bij de retrospectieve beoordeling van gevalideerde medische gegevens kan helpen om 'best clinical practices' vast te leggen voor behandelingen en klinische procedures. Gevalideerde medische gegevens kunnen ook helpen om processen tussen apparaten te automatiseren omdat deze gegevens op efficiënte wijze realtime kunnen worden uitgewisseld.

Ter bescherming tegen gegevensdiefstal

Ter bescherming tegen gegevensdiefstal

Wanneer meer apparaten rondom de patiënt een netwerk delen, kan SDC helpen om de patiëntengegevens en ziekenhuis-activa te beschermen tegen misbruik en diefstal.

Drie belangrijke kenmerken van SDC dragen bij aan de beveiliging van gegevens en systemen:

  • Integriteit en vertrouwelijkheid van informatie vloeien voort uit wederzijdse authenticatie tussen client en server op basis van een TLS-protocol.
  • Veilig datatransport wordt verzekerd door end-to-end encryptie gebaseerd op een X.509 (ISO/IEC 9594-8) Public Key Infrastructure voor het creëren van digitale certificaten.
  • De verbinding met op het netwerk geïdentificeerde apparaten wordt geregeld met behulp van autorisatie-whitelists.
Om op integratiekosten te besparen

Om op integratiekosten te besparen

Doordat de inspanningen voor apparaat- en systeemintegratie afnemen, biedt SDC niet alleen klinische maar ook administratieve voordelen. Integratie van apparaten tot een conforme netwerkinterface kan de noodzaak van kostbare en arbeidsintensieve, op maat gemaakte, integratieprojecten verminderen. Het vermijden van die op maat gemaakte integraties kan zorgen voor een duidelijkere risicomanagementpositie. Het gebruik van SDC geschikte apparaten en systemen kan ook helpen om de administratieve complexiteit terug te dringen doordat het aantal kostbare middlewareoplossingen afneemt, zoals: merkgebonden stuurprogramma's en de noodzaak van tijdrovende, arbeidsintensieve updatehandelingen.

Ons pad naar ziekenhuis-automatisering

Ons pad naar ziekenhuis-automatisering

Wij geloven in de kracht van interoperabiliteit van medische apparatuur rondom alle patiënten, op elke klinische afdeling, in het gehele ziekenhuis. Ontdek hoe dit de acute zorg kan helpen verbeteren.

Meer informatie

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Medical Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 41