Protectieve therapieën voor de OK, IC en neonatale zorg - Protectieve therapieën: illustratie van een longbeschermd in een orb

Protectieve therapieën voor de OK, IC en neonatale zorg

Contact

De grote impact van protectieve therapieën

Hoewel het doel van elke zorginstelling is om de gezondheid van haar patiënten te verbeteren, vergroot een langer verblijf het risico dat bij patiënten complicaties optreden. Onze oplossingen voor intensieve, perioperatieve en neonatale zorg zijn ontwikkeld om protectieve therapieën mogelijk te maken. Ze dragen bij aan verbeterde klinische resultaten op de IC, het beschermen van patiënten in de operatiekamer en het creëren van een koesterende, verzorgende en stimulerende omgeving in de neonatale zorg.

Wereldwijd staan wij bekend om onze betrouwbare technologie en kwaliteit, vooral op het gebied van anesthesie apparatuur, beademingsmachines voor de IC en onze couveuses en warmte- en lichttherapie-apparatuur voor de neonatale zorg. In combinatie met onze respiratoire- en patiëntbewakingsmonitoren zijn wij ervan overtuigd, dat wij u een grote verscheidenheid aan therapeutische tools kunnen bieden die uw zorgmedewerkers ondersteunen om de klinische effectiviteit te vergroten. We volgen het principe "zo patiëntvriendelijk mogelijk" bij het ontwikkelen van protectieve therapie-oplossingen die de risico's voor uw patiënten tijdens hun ziekenhuisopname aanzienlijk verminderen.

Protectieve therapieën voor de OK

Longprotectie tijdens algehele anesthesie.

Longprotectie tijdens algehele anesthesie

In de afgelopen twintig jaar is het een vaststaand feit geworden dat algehele anesthesie, hoewel veilig geacht, het functioneren van het ademhalingsstelsel kan belemmeren. Spierverlamming, ademhalingsondersteuning, mechanische beademing, positionering van de patiënt en chirurgie zijn factoren die – individueel of in combinatie met elkaar – invloed hebben en tot complicaties kunnen leiden.

Meer informatie

Anesthesisten streven naar het voorkomen van medische fouten in de operatiekamer

Menselijke fouten tijdens anesthesie

Medische fouten zijn de op twee na belangrijkste doodsoorzaak, en kosten in de VS jaarlijks alleen al 251.000 mensenlevens. We bieden u een overzicht van de huidige stand van zaken, inclusief gegevens over de frequentie en gevolgen van dergelijke fouten. Daarnaast bekijken we ook oorzaken en oplossingen voor dit probleem, zoals bv. het optimaliseren van de perioperatieve omgeving. Ons doel is om het stilzwijgen rond dit onderwerp te doorbreken, zonder zorgzame zorgprofessionals te beschuldigen, wiens oprechte vergissingen slechts het eindpunt van het proces vormen.

Meer informatie

Vrouwelijke artis controleert rontgenfoto.

Longrecruitment tijdens algehele anesthesie

De meeste patiënten die onder algehele anesthesie een chirurgische ingreep ondergaan, krijgen atelectase. Dit kan leiden tot postoperatieve longcomplicaties. Recruitment manoeuvres kunnen de atelectase opheffen en zo het risico op complicaties beperken. Hoewel recruitment dus een belangrijke klinische procedure is, moeten patiënten nauwlettend worden bewaakt om nadelige effecten te signaleren en passende maatregelen te treffen.

Meer informatie

Intraoperatieve spontane ademhaling

Intraoperatieve spontane ademhaling

In de afgelopen twintig jaar is ruimschoots bewezen dat algehele anesthesie, hoewel veilig geacht, het functioneren van het ademhalingsstelsel kan beschadigen. Neuromusculaire blokkade en daaropvolgende gecontroleerde beademing is vermoedelijk een belangrijke oorzaak van ademhalingsstoornissen. Naast de parameters voor gecontroleerde beademing zou ook intraoperatieve spontane ademhaling één van de mogelijkheden voor verdere verbetering kunnen zijn.

Meer informatie

Longprotectie met low-flow anesthesie

Longprotectie met low-flow anesthesie

Perioperatieve longprotectieve beademing tijdens algehele anesthesie kan de incidentie van postoperatieve pulmonale complicaties (PPC's) verlagen. PPC's komen veel voor na algehele anesthesie.

Meer informatie

Uitdagingen bij de inleiding van obese patiënten

Uitdagingen bij de inleiding van obese patiënten

Obese patiënten vormen in meerdere opzichten een uitdaging en in vergelijking met patiënten met een gezond gewicht hebben zij specifieke zorg nodig rond een operatie. Ze hebben een hoger risico op complicaties. Bovendien neemt de respiratoire compliantie nog verder af wanneer obese patiënten in rugligging worden gebracht. Daarom dienen bij beademing en positionering andere methoden te worden toegepast om zowel de preoxygenatie en de inleiding als de recovery te verbeteren.

Meer informatie

Longprotectie tijdens bariatrische chirurgie

Longprotectie tijdens bariatrische chirurgie

Obesitas is wereldwijd een grote gezondheidsuitdaging geworden en zal naar verwachting nog wijder verbreid raken. Patiënten met obesitas nemen bepaalde uitdagingen mee en hebben specifieke perioperatieve zorg nodig, omdat ze een hoger risico op complicaties hebben. Bovendien vermindert het positioneren van obese patiënten in rugligging de respiratoire compliance nog verder. Daarom moeten verschillende mogelijkheden voor beademing en positionering worden gebruikt om de pre-oxygenatie, inleiding en het herstel te verbeteren.

Meer informatie

Pediatrische anesthesie

Longprotectieve beademing van pediatrische patiënten

Pediatrische patiënten vormen een bijzondere uitdaging voor anesthesisten. Mortaliteit bij kinderen is momenteel hoger dan bij volwassenen. Anesthesie gerelateerde mortaliteit bij kinderen wordt op dit moment geschat op 1:30.000, vergeleken met 1:250.000 bij volwassenen. Er is ruimte voor verbetering als het gaat om de standaarden rondom het beademen van een kind onder algehele anesthesie.

Meer informatie

Protectieve therapieën voor de IC

Longprotectieve beademing op de IC

Longprotectieve beademing op de IC

Mechanisch beademde patiënten behoren tot de meest kwetsbare patiënten in het ziekenhuis. Onze uitgebreide behandelingstools ondersteunen uw longprotectieve beademingsstrategie.

Meer informatie

Non-invasieve beademing

Non-invasieve beademing

Non-invasieve beademing (NIV) is elke vorm van beademingsondersteuning voor patiënten waarbij geen endotracheale tube wordt gebruikt. Mogelijke complicaties van invasieve mechanische beademing kunnen daarmee worden vermeden. NIV draagt ook bij aan een kosteneffectieve therapie door een minder lang verblijf op de IC en een verbeterde kans op overleving. Het wordt o.a. toegepast bij patiënten met acuut en chronisch respiratoire falen en ook bij de ondersteuning van ontwenning van mechanische beademing. 

Meer informatie

Beeldgeleide longprotectie

Beeldgeleide longprotectie

Eén van de grootste uitdagingen bij beademde patiënten op de intensive care afdeling is het vinden van de juiste individuele beademingsinstellingen om longprotectieve beademing te verzekeren. Door onze aanpak van beeldgeleide longprotectie kunt u datgene zien wat eerder onzichtbaar was en kunt u voor een echt patiëntspecifieke beademing zorgen. Dit maakt het mogelijk om de negatieve effecten te vermijden die bekendstaan als beademingsgeassocieerde longschade (VALI) en vaak bijdragen aan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS).

Zorgverlener plaatst HI flow starbij een patiënt.

High-flow zuurstof therapie

High-flow therapie is een non-invasieve beademingsondersteuning waarbij, verwarmde, bevochtigde, zuurstofrijke lucht wordt toegediend, doorgaans aan spontaan ademende patiënten die zuurstof met een hogere flow nodig hebben. De therapie kan beademingsondersteuning bieden aan patiënten met acuut hypoxemisch respiratoir falen en bij correct gebruik intubatie voorkomen. Het leidt tot verbeteringen in oxygenatie, ademfrequentie, dyspneu en patiëntcomfort en draagt bij aan een sneller herstel na extubatie. Dit vertaalt zich in betere resultaten en een korter verblijf op de IC.

Meer informatie

Protectieve therapieën voor de neonatale zorg

Een prematuur baby wordt voorzien zuurstof.

Brein- en longprotectieve beademing

Neonatale beademing is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening op de neonatologie afdeling of de neonatale intensive care unit. Maar beademing van premature baby's en pasgeborenen vormt zelfs voor de meest ervaren zorgverlener een aanzienlijke uitdaging. Lees meer over neonatale beademingsstrategieën en krijg meer inzicht in hoe u schade aan onvolgroeide longen en hersenen van premature baby's kunt voorkomen.

Meer informatie

Ontwikkelingsgerichte zorg voor premature baby's.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Een neonatologie afdeling of NICU kunnen een stressvolle omgeving zijn - voor baby's, ouders en verzorgers. Ontwikkelingsgerichte en familiegerichte zorgconcepten helpen de factoren die stress veroorzaken weg te nemen. Lees meer over hoe dit de neurale en fysiologische ontwikkeling van premature baby's bevordert - en ook bij medisch personeel stress vermindert, waaronder de focus kan blijven liggen op het leveren van de best mogelijke zorg aan de pasgeborenen.

Meer informatie

Dräger Neonatale zorg op de NICU.

Thermoregulatie

Zorgvuldig warmtemanagement van pasgeborenen is een belangrijk onderwerp voor elke neonatologie afdeling of NICU. Hoewel het inmiddels bekend is dat thermoregulatie invloed heeft op de uitkomst voor de allerkleinste patiënten, is het nog steeds een gebied voor verdere educatie. Graag ondersteunen wij u met extra informatie over waarom het belangrijk is om baby's op de neonatologie of NICU binnen het optimale 'thermo-neutrale' bereik te houden en zo de beste voorwaarden voor hun groei en ontwikkeling te creëren.

Meer informatie

Cybersecurity en Connected technology in het ziekenhuis.

Interoperabiliteit van medische technologie

De toekomst: medische technologieën die in staat zijn om op een veilige en gestandaardiseerde manier met elkaar te communiceren - medical-grade data bidirectioneel te delen en synchroon te werken om een grotere efficiëntie, verbeterde veiligheid, lagere kosten en – het belangrijkste - om tot de best mogelijke resultaten voor de patiënt te komen.

Zorggerichte werkplekken in een ziekenhuis.

Zorggerichte werkplekken

Acute care werkplekken en hun werkprocessen, zowel op de werkplek zelf als tussen werkplekken, hebben impact op de ergonomie en daardoor op de veiligheid van patiënten en personeel. Een goed ingerichte zorgwerkplek en -omgeving kunnen zorgen voor aanzienlijke verbeteringen van patiëntbeleving, personeelstevredenheid, klinische resultaten, economische prestaties en productiviteit.

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Medical Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 41