Non-invasieve beademing (NIV) voor het verbeteren van therapie, resultaat en patiëntcomfort - Non-invasieve beademing: verpleegkundige past Drägers NIV maskerbeademing aan voor niv-beademingstherapie

Non-invasieve beademing (NIV) voor het verbeteren van therapie, resultaat en patiëntcomfort

Download fact sheet

Non-invasieve beademing

Non-invasieve beademing (NIV) is elke vorm van beademingsondersteuning voor patiënten waarbij geen endotracheale tube wordt gebruikt. Mogelijke complicaties van invasieve mechanische beademing kunnen daarmee worden vermeden. NIV draagt ook bij aan een kosteneffectieve therapie door een minder lang verblijf op de IC en een verbeterde kans op overleving2,5. Het wordt o.a. toegepast bij patiënten met acuut en chronisch respiratoire falen en ook bij de ondersteuning van ontwenning van mechanische beademing. Wij kunnen u ondersteunen met meerdere mogelijkheden voor non-invasieve beademing.

NIV heeft meerdere voordelen voor patiënten

  • Minder complicaties: NIV verlaagt het aantal mogelijk complicaties met 62% en het aantal behandelingsfouten met 50%1.
  • Korter verblijf op IC: NIV verkort het verblijf op de intensive care afdeling en vermindert de opnameduur in het ziekenhuis met gemiddeld 3 dagen2.
  • Verbeterde kwaliteit van leven: NIV verbetert de kwaliteit van leven voor patiënten.1,3,4
  • Betere overlevingskans: Een meta-analyse suggereerde dat NIV de overlevingkans in de acute care heeft verbeterd - en dat het gunstiger is als het eerder wordt toegepast in plaats van als een alternatieve therapie5.
    • Verminderde kans op infecties: Het gebruik van NIV in plaats van mechanische beademing gaat gepaard met een lager risico op nosocomiale infecties. Een studie heeft aangetoond dat er significant meer besmettelijke complicaties in verband kunnen worden gebracht met de aanwezigheid van de endotracheale tube6,7.

Verbeter resultaten met non-invasieve beademing en de juiste keuze van de interface.

De voordelen zijn duidelijk en de ontwikkeling gaat door. Leer meer over hoe non-invasieve beademing het resultaat en het comfort van de patiënt verbetert.

Verbeter de tolerantie van NIV dankzij rotatiestrategieën

Non-invasieve beademingsondersteuning omvat CPAP. Er wordt beademingsondersteuning met positieve druk geleverd door het gebruik van een externe interface zoals een neusmasker, mond-neusmasker of volgelaatsmasker. Twee belangrijke factoren die een rol spelen bij een geslaagde NIV-behandeling zijn het afwisselen van het maskertype en de keuze van de interface. Uit onderzoek blijkt dat het afwisselen van verschillende maskertypes, van neus- tot mond-neus- of volgelaatsmasker, de effectiviteit van de behandeling bij acute respiratoire insufficiëntie verbetert. Wanneer het juiste type interface wordt gekozen, treedt bovendien aanzienlijk minder pijnlijke huidbeschadiging en ulcusvorming op. Een strategie voor het afwisselen van de interface vermindert dus niet alleen de plaatsen met hoge druk, maar verbetert ook de verdraagbaarheid en werkzaamheid van de non-invasieve beademing.

Samen met u zoeken we naar de beste rotatiestrategieën, zowel voor maskertypes als voor interfacetypes, om het comfort van uw patiënt te verbeteren7, 8.

Het voordeel van NIV bij de behandeling van ARDS

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is een klinische toestand die wordt gekenmerkt door een acuut respiratoir falen, diffuse longinfiltraten en ernstigehypoxemie. Invasieve mechanische beademing is vaak de zorgstandaard voor het beheersen van ARDS. Invasieve beademing wordt echter geassocieerd met diverse complicaties, waaronder een hogere incidentie van beademingsgerelateerde pneumonie, barotrauma en andere aandoeningen. Het gebruik van NIV kan deze complicaties mogelijk vermijden.

Case study: het voordeel van NIV bij de behandeling van ARDS

Case study

Een ziekenhuis in de Duitse stad Kiel presenteert in de volgende case study hun ervaringen met het gebruik van de Carina bij ernstig zieke patiënten met ARDS om intubatie te voorkomen. Wat Dr. Anke Jansen, het hoofd van de IC-afdeling, vooral opviel, was de hoge mate van patiëntcomfort en de uitstekende triggergevoeligheid van het beademingstoestel Carina, wat door de patiënten zeer goed werd geaccepteerd en uiterst comfortabel werd gevonden.

Download case study

Reference cases

Verbeterde resultaten op de IC met non-invasieve beademing

Tuomas Oksanen en Maarit Taskinen van het Academisch Ziekenhuis Helsinki vertellen over hun ervaringen met de non-invasieve beademingsoplossingen van Dräger. NIV is toegepast op veel verschillende patiënten in het ziekenhuis met acuut en chronisch respiratoir falen en wordt ook gebruikt ter ondersteuning van ontwenningstherapie en vroegtijdige mobilisatie.

Klinisch bewijs van NIV

Dr Nicholas Hart, klinisch en academisch directeur op de Lane Fox Respiratory Unit van het St Thomas' Hospital in Londen, geeft uitleg over het klinisch gebruik van NIV. Het symposium richt zich op diverse onderwerpen die in het bijzonder van belang zijn in de context van NIV, zoals COPD.

NIV op de pediatrische intensive care unit (PICU)

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is het gebruik van NIV op PICU's in de afgelopen 10 jaar steeds verder toegenomen. Dit blijkt uit landelijke auditgegevens van het NCBI. De gegevens weerspiegelen een internationale trend dat NIV vaker wordt toegepast. Bekijk de links hieronder:

Factsheet: non-invasieve beademing
Fact sheet over non-invasieve beademing

Het bewijs is er: non-invasieve beademing heeft tot aanzienlijke voordelen in beademingstherapie geleid en deze ontwikkeling zet zich voort. Diverse voordelen worden duidelijk.

Non-invasieve beademing – een eeuw aan ervaring
Non-invasieve beademing – een boek over een eeuw aan ervaring

Krijg enig inzicht in hoe het begrip en het klinisch gebruik van NIV in de loop van de tijd is ontwikkeld.

Gerelateerde producten

Dräger Evita® V800

Dräger Evita® V800

Non-invasieve beademingsmaskers

Non-invasieve beademingsmaskers

Oxylog® 3000 plus

Oxylog® 3000 plus

Gerelateerde thema's

The PulmoVista 500 allows you to visualise the distribution of ventilation in the lungs

Elektrische Impedantie Tomografie

Caregiver places HI-Flow Star cannula to deliver high-flow oxygen therapy

High-flow zuurstoftherapie

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Medical Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 41

Bronnen

1 Ferrer M, et al. Non-invasive Ventilation during Persistent Weaning Failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003; Vol. 168, No. 1:70–76. (PubMed)

2 Warren DK, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003; 31(5):1312-7. (PubMed)

3 Nava S, et al. Time of non-invasive ventilation. Intensive Care Med. 2006 Mar; 32(3):361-70. (PubMed)

4 Bülow HH, et al. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51:165-170. (PubMed)

5 Cabrini L, et al. Non-invasive ventilation and survival in acute care settings: a comprehensive systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care Med. 2015; 43(4):880-8.

6 _ Antonelli M, et al. * A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure.  _N Engl J Med 1998, 339: * 429-435.

7 Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961. 

8 Ozyilmaz E et al*.* Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19