Flesdrukregelstations

Of het nu gassen in flessen of de toevoer van vloeibare gassen betreft, onze gasregelstations staan garant voor een veilige en gemakkelijke gastoevoer.

Toepassingsgebied

Gasregelstations regelen en besturen de centrale toevoer van medische gassen van cilinderverdelers of vloeistoftanks (vacuüm geïsoleerde verdampers) in ziekenhuizen, laboratoria en industriële installaties. Het systeem biedt oplossingen voor verschillende medische gassen, verbruik, regel- en alarmfuncties en aanpassingen.

Verbruik meten en bereik berekenen

De GCS control is voorzien van een elektrische regeleenheid die alle systeemparameters controleert. Bron, gemiddelde en bedrijfsdruk, plaats van het schakelventiel, verbruik van het geselecteerd gas (optioneel) en temperatuur. De regeleenheid maakt uitgebreid alarmbeheer mogelijk, dat alarmsignalen aan externe alarmsystemen doorgeeft, verbruik meet met een weekoverzicht, en alle alarmsignalen registreert met vermelding van tijd en datum voor elke gebeurtenis. De GCS controleert elke actieve en passieve gasbrondruk die vereist is voor veilig, ononderbroken gebruik van het systeem. Als een drukparameter significant afwijkt van de nominale druk wordt onmiddellijk een alarm afgegeven om het defect te melden. Voor het centraal regelen van gasverbruik kan de GCS optioneel worden uitgerust met de VoluCount gas sensor unit van Dräger. Deze module kan tijdens de eerste installatie of op een later tijdstip worden toegevoegd. Via de GCS regeleenheid geeft de module het huidige verbruik, een overzicht van het weekverbruik en een gemiddeld weekverbruik weer, elk met de mogelijkheid om de waarden voor afzonderlijke dagen in de week weer te geven.

Uit te breiden platformconcept

Dankzij het platformconcept van het gasdrukregelstation (GCS) en de modulaire opzet van de aansluitonderdelen voor gasbronnen kan het systeem bij de installatie of op een later tijdstip worden aangepast voor wijzigingen in het gewenste verbruik en controlefunctionaliteit. Alle modellen van het gasdrukregelstation van Dräger voldoen aan alle relevante normen, zoals NEN-EN-ISO 7396-1 en zijn voorzien van een CE-markering in overeenstemming met de Europese richtlijn 93/42/EEC voor medische producten. Er zijn drie formaten beschikbaar met een verschillend verbruik van 50, 80 of 120 m³/uur. De GCS 800 met een capaciteit van 80 m³/uur kan worden geüpgraded tot, bijvoorbeeld, de GCS 1200 met 120 m³/uur om aan een grotere vraag naar gas van extra afdelingen te voldoen.

Geïntegreerd alarmbeheer

De GCS kan in het alarmbeheersysteem van Dräger worden geïntegreerd. De optionele interface van het alarmsysteem kan alle alarmen aan een of meer alarmschermen op afstand doorgeven, zoals de Dräger Monitor LLT.

Weergaveopties

De basismodellen van GCS controleren systeemdruk met behulp van drukmeters en gebruiken geen elektrische stroom. De GCS regelmodellen geven berichten en alarmen weer op een verlicht scherm in een van vier talen. De duidelijk zichtbare regeleenheid bevindt zich in het onderste gedeelte van de behuizing en kan van buitenaf worden bediend. Na bevestiging worden alarmrapporten met een tijdreferentie doorgegeven aan de huidige alarmlijst voor efficiëntere probleemoplossing wanneer er een defect optreedt. De GMS gateway kan data van de GCS, inclusief de huidge drukwaarden, via een LONWorks interface aan het gebouwbeheersysteem van het ziekenhuis doorgeven.

Downloads

Product information: Cylinder Manifolds (PDF)
Product information: Cylinder Manifolds (PDF)

Downloaden

GMS System Brochure, en
GMS System Brochure, en

Because every breath is vital - Dräger Gas Management Systems for hospitals.

Downloaden

IFU Gas Control Station 9039861 nl
IFU Gas Control Station 9039861 nl

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

Contact opnemen met Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical Belgium NV

​Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

​+32 2 609 52 41