Dräger Accuro

Voor korteduurmetingen en monstername, snelle en veilige meting met één hand. De Dräger buisjespomp accuro maakt het mogelijk om onder extreme omstandigheden metingen te verrichten met de beproefde Drägerbuisjes. De eenvoudig te gebruiken Drägerbuisjes zijn vanaf fabriek gekalibreerd en vormen samen met de Dräger buisjespomp een complete eenheid.

Handmatige buisjespomp

  • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
  • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
  • eenvoudig met één hand te bedienen
  • kan toegepast worden in explosiegevaarlijke omgevingen

Mobiele korteduurmetingen

De handmatig bediende pomp wordt gebruikt voor korteduurmetingen van de actuele concentraties, bijv. piekconcentraties, vrijgavemetingen, worst-case scenario's etc.

Functionele balgpomp

De balgpomp zuigt per pompslag 100 mL door de pomp. Voor de meting wordt de balg volledig samengedrukt, tot aan de aanslag. Na vrijgave van de pomp - de balg van de pomp is geheel ontspannen, wordt het luchtmonster automatisch door het geplaatste Drägerbuisje gezogen. Het meetproces is voltooid wanneer de pomp volledig is geopend. De eindpompslag wordt via een druk gestuurde indicator in de pomp van de Dräger buisjespomp accuro afgelezen.

Monstername

Bij de monstername worden de zich in het luchtmonster bevindende adsorbeerbare stoffen eerst in een geschikt dragermateriaal verzameld, bijv. actieve koolstof, silicagel etc. Het luchtmonster wordt daarbij met een bepaalde doorstroomhoeveelheid en duur over het betreffende dragermateriaal gezogen. Door middel van adsorptie of chemisorptie worden vervolgens de in het dragermateriaal opgeslagen substanties in het laboratorium kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd, met behulp van instrumentanalyse, zoals gaschromatografie (GC).

Met één hand te bedienen

Vaak moeten metingen onder extreme omstandigheden worden uitgevoerd, zoals op ladders, in schachten en leidingen of in situaties waar zware adembescherming worden toegepast. De Dräger buisjespomp accuro kan eenvoudig met één hand veilig worden bediend en geeft betrouwbare metingen, óók op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Downloads

Portable Gas Detection - Family Brochure, en
Portable Gas Detection - Family Brochure, en

Downloaden

Infoflip: Introductie in de draagbare gasmeettechnologie
Infoflip: Introductie in de draagbare gasmeettechnologie

Gassen - wat is gasvormig materie?

Downloaden

IFU accuro 9022003 ar-me
IFU accuro 9022003 ar-me

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

Meetbuisjes en gevaarlijke stoffen

Dräger-buisjes kunnen worden gebruikt voor het meten van een groot aantal verschillende stoffen. Kijk welke verschillende buisjes en meetbereiken er zijn door te zoeken op een stof en neem voor meer informatie contact op met onze experts.

Een stof zoeken

Voer een stof in

Productconfiguraties

Gebruik voor 398 stoffen

189 die overeenkomen Buis (en)

Contact opnemen met Dräger

Contact Us Image Safety Products

Dräger Safety Belgium NV

​Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

​+32 2 609 52 60