Dräger X-pid® 9500

Het selectieve PID-gasmeetinstrument is ideaal voor gebruikers die vaak op gevaarlijke toxische stoffen testen. Benzeen, butadieen en andere vluchtige organische verbindingen (VOC's) zijn zelfs in de kleinste concentraties kankerverwekkend. Selectieve metingen zijn noodzakelijk omdat er vaak ook andere gassen en dampen aanwezig zijn. Het gasmeetinstrument maakt korte testtijden mogelijk en levert resultaten van laboratoriumkwaliteit.

Twee modi voor een efficiënte meetstrategie

De modus "Zoeker" is een breedbandmeting voor de controle vooraf en het lokaliseren van meetpunten. Hiermee is een continue meting en directe uitlezing mogelijk van alle aanwezige vluchtige organische verbindingen (VOC's). De modus "Zoeker" is vergelijkbaar met individuele PID-meetinstrumenten.

De modus "Analyse" is een selectieve meting voor het bewaken van specifieke toxische stoffen. Vooraf geselecteerde individuele stoffen, zogenaamde doelstoffen, kunnen binnen enkele seconden nauwkeurig worden gemeten. De modus "Analyse" is vergelijkbaar met gaschromatografische laboratoriumanalyses.

Tot 90% tijdsbesparing

De Dräger X-pid 9500 behoeft geen voorbereiding en is na een korte inloop- en opwarmfase klaar voor gebruik. Elke selectieve meting in de modus "Analyse" duurt slechts enkele seconden. Een benzeenmeting wordt gestart met een druk op de knop en is in slechts 30 seconden voltooid. Na nog eens 60 seconden kan de meting worden herhaald. Vergeleken met andere detectiesystemen bespaart de Dräger X-pid 9500 aanzienlijk tijd en maakt de bewaking van een hoger aantal meetpunten mogelijk. De gelijktijdige meting van verschillende doelstoffen, zoals benzeen en butadieen, verkort bovendien de meettijd.

Lage operationele kosten

Omdat er geen verbruiksmaterialen worden toegepast tijdens het meten, worden de operationele kosten aanzienlijk verlaagd. Voor gebruikers met een groot meetvolume verdient zich de investering in de Dräger X-pid 9500 in korte tijd terug. Er zijn bijvoorbeeld geen voorbuisjes vereist, waardoor het gebruik vergemakkelijkt wordt en onjuiste bediening wordt voorkomen. Op basis van 200 metingen per jaar levert de Dräger X-pid 9500 over het algemeen meer economische voordelen dan vergelijkbare meetsystemen.

Hoge selectiviteit voor meer veiligheid

De selectieve meetmodus "Analyse" is gebaseerd op de technologie die individuele stoffen in gasmengsels van elkaar scheidt. Hierdoor is een stofspecifieke meting voor benzeen mogelijk, zelfs als er andere VOC's zoals tolueen en xyleen in hoge concentraties aanwezig zijn. Kruisgevoeligheden voor benzeen worden tot een minimum beperkt. Het aantal fout-positieve meetresultaten en valse alarmen kan zo worden verminderd.

Betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden

De invloed op de meetresultaten door omgevingscondities zoals verschillende omgevingstemperaturen of een hoge luchtvochtigheid wordt tot een minimum beperkt. De sensoreenheid wordt verwarmd tot een constante temperatuur boven de omgevingstemperatuur en scheidt in de modus "Analyse" waterdamp van de doelstoffen. Dit zorgt voor betrouwbare metingen onder zware omgevingsomstandigheden.

Lage detectiegrenzen

Concentraties voor schadelijke stoffen in de omgevingslucht op de werkplek mogen de gespecificeerde grenswaarden niet overschrijden. Voor kankerverwekkende dampen, zoals benzeen, is inachtneming van verplichte tijdgewogen gemiddelden in het lage ppb- tot ppm-bereik een vereiste. De Dräger X-pid 9500 is geoptimaliseerd voor metingen in dit concentratiebereik en detecteert benzeen vanaf 50 ppb.

Intuïtieve bediening met de Mobile App

De besturing van de sensoreenheid en de evaluatie van de meetgegevens worden uitgevoerd via een explosieveilige smartphone waarop de Mobile App is geïnstalleerd (beide bij de levering inbegrepen). Het grote touchscreen en de vertrouwde grafische elementen van de gebruikersinterface maken een intuïtieve bediening mogelijk. De geavanceerde technologie is daardoor toegankelijk voor een brede groep gebruikers. Enige voorkennis of een uitgebreide opleiding zijn niet nodig.

Meetresultaten in laboratoriumkwaliteit

Het gasmeetinstrument is gebaseerd op gaschromatografie (GC)- en foto-ionisatiedetectie (PID)-technologieën. Deze technologieën worden veelal gebruikt in laboratoria en beschikken over een hoge mate van acceptatie vanwege hun uitstekende analytische prestaties. De Dräger X-pid 9500 brengt deze technologieën direct naar de potentieel explosiegevaarlijke omgeving van een productievestiging.

Eenvoudige functietest en kalibratie

De functietest met het testgas isobutyleen en tolueen duurt slechts twee minuten, daarna is de Dräger X-pid 9500 klaar voor gebruik. Tijdens de test wordt de gebruiker stap-voor-stap door de gebruikersinterface geleid. De kalibratie is binnen ca. vier minuten voltooid.

Software Interfaces

​De GasVision7 software is een op Windows gebaseerde software waarmee u de datalogger van uw Dräger X-pid op professionele wijze kunt visualiseren en evalueren. Voor verdere analyses kan een op Excel gebaseerd exportbestand worden aangemaakt.

Downloads

IFU X-pid - Notes on Approval - 9033879 en
IFU X-pid - Notes on Approval - 9033879 en

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

IFU X-pid 9000/9500 9033849 ME
IFU X-pid 9000/9500 9033849 ME

Deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. Lees altijd de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en leef deze na.

Downloaden

X-pid 9000-9500 presentation video, nl
X-pid 9000-9500 presentation video, nl

Downloaden

Gasdetectoren, sensoren en gevaarlijke stoffen

Dräger-gasdetectors kunnen worden gebruikt met verschillende sensoren voor het detecteren en meten van een groot aantal gevaarlijke stoffen. Kijk welke sensor in dit meetinstrument past door te zoeken naar een stof. Neem contact op met onze experts voor meer informatie.

Een stof zoeken

Voer een stof in

Productconfiguraties

voor het gasmeetinstrument Dräger X-pid® 9000 / 9500

Gebruik voor 46 stoffen

1 die overeenkomen Sensor (en)

Contact opnemen met Dräger

Smiling woman with blonde hair

Dräger Safety Belgium NV

​Heide​ ​10
1780​ ​Wemmel​ ​Belgium

+32 2 462 62 11

​+32​ ​2​ ​609​ ​52​ ​41