Flesdrukregelstations

Medische gas drukregelstations zijn een belangrijk onderdeel van het gasmanagement in ziekenhuizen, omdat deze de toevoer van zuurstof, stikstof en kooldioxide uit medische gascilinders regelen vanuit gas drukregelstations of cryogeen opslagvat. Ook reguleren ze de gasdruk uit deze medische gascilinders. De kern van het medische gasdrukregelstations is het Gas Control Station (GCS). Ons GCS aanbod is een compleet systeem met oplossingen voor verschillende medische gassen, medisch gasverdeelstukken, flowsnelheden, bedienings- en alarmfuncties en apparatuur.