Meervoudige gasmeetinstrumenten

Onze gasdetectoren voor meerdere gassen bieden u de mogelijkheid om tot 7 gevaarlijke stoffen tegelijk te meten: giftige en ontvlambare gassen, maar ook dampen en zuurstof. Ons draagbare meervoudige gasmeetinstrument is voornamelijk bedoeld voor persoonlijke omgevingsluchtbewaking, maar kan ook worden ingezet voor vrijgavemeting (met speciale accessoires) en zelfs voor gebiedsbewaking. Bovendien bieden we voor het veelvuldig meten van zeer lage concentraties giftige en kankerverwekkende stoffen de X-pid multigas-detector aan. Deze levert resultaten van laboratoriumkwaliteit.