Hernieuwbare energie | Zero Carbon - ccus-carbon-capture-16-6.jpg

Hernieuwbare energie | Zero Carbon

Vraag een expert

CCUS - Bereiken van wereldwijde doelstellingen voor decarbonisatie en CO2-reductie

CCS (Carbon Capture Storage) is een optie in de portefeuille van mitigatiemaatregelen voor het stabiliseren van de atmosferische broeikasgasconcentraties en het bereiken van de mondiale CO2-reductiedoelstellingen.

Het afvangen en opslaan van kooldioxide, samengevat onder de afkorting CCS voor Carbon Capture and Storage of Carbon Dioxide, Capture, Utilization & Storage (CCUS), wordt beschouwd als een cruciale overgangstechnologie om de netto CO2-uitstoot snel te verminderen. Gewoonlijk wordt de CO2 afgevangen uit industriële en energiegerelateerde bronnen zoals een kolengestookte elektriciteitscentrale, een chemische fabriek of een biomassacentrale.

Koolstofafvang omvat het afvangen van antropogeen afval-CO2, het transporteren ervan naar een opslagplaats en het storten ervan in putten zoals een geologisch reservoir, waar het niet in de atmosfeer terecht kan komen. CCS kan worden toegepast op grote puntbronnen zoals energiefaciliteiten voor fossiele brandstoffen, zoals aardgascentrales of staalfabrieken. Nadat de CO2 is afgevangen, wordt het gecomprimeerd en getransporteerd voor geologische opslag. Voor het vervoer van grote hoeveelheden CO2 over afstanden van ongeveer 1.000 km wordt de voorkeur gegeven aan pijpleidingen. Als de hoeveelheid CO2 kleiner is dan een paar miljoen ton per jaar, wordt economisch de voorkeur gegeven aan schepen/vrachtwagens. Nadat het CO2 in de ondergrond is geïnjecteerd, stijgt het op totdat het wordt ingesloten door een ondoordringbare laag of kapgesteente, waar het voor onbepaalde tijd wordt opgeslagen.

Het afvangen van CO2 speelt een belangrijke rol bij grote op koolstof gebaseerde energie-installaties, industrieën met grote CO2-emissies (bijv. cementproductie, staalproductie), aardgasverwerking, fabrieken voor synthetische brandstoffen en fabrieken voor de productie van waterstof op basis van fossiele brandstoffen - en ondersteunt ook de grote doelstelling van de vermindering van broeikasgassen.


Veiligheidsoplossingen voor CCUS-toepassingen

Lees verder voor meer informatie.

Bij concentraties boven 5% is CO2 toxisch voor de mens


Er moet rekening worden gehouden met de dichtheid van CO2. Deze molecule is ongeveer 60% zwaarder dan lucht en verplaatst zich bij lage niveaus, verdringt O2 en creëert giftige omstandigheden voor de mens. 

Het kan lange tijd blijven hangen in depressies, kuilen, greppels en kelders, lang nadat het zich van de grond heeft verspreid.


CO2-CCUS-page-Toxic-3-2.jpg

CO2 is giftig

De doodsoorzaak bij het inademen van hoge concentraties CO2  is niet de hypoxie (lage zuurstofniveaus in je lichaamsweefsels) maar de vergiftiging door kooldioxide. CO2 is:

  • Kleurloos
  • Reukloos
  • Onbrandbaar
  • Resultaat van de oxidatie van koolstof
CO2-CCUS-page-Greenhouse-3-2.jpg

CO2 is een broeikasgas

CO2  is het belangrijkste langlevende broeikasgas in de atmosfeer van de aarde.

Sinds de industriële revolutie hebben antropogene emissies - voornamelijk door het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing - de concentratie ervan in de atmosfeer snel doen toenemen, wat heeft geleid tot de opwarming van de aarde.

Gevaren in verschillende toepassingsgebieden voor CCUS

CCS voor oliewinning

Een van de huidige toepassingen van de tijdens het CCS-proces afgevangen CO2 is verbeterde oliewinning.

Mogelijke gevaren: CO2

Langdurige opslag van CO2

De mogelijkheid van CO2-lekkage.

Mogelijke gevaren: CO2

Transport en opslag van CO2

De mogelijkheid van CO2-lekkage.

Mogelijke gevaren: CO2

Publieke perceptie van de opslag van CO2

De opslag van koolstof uit CCS heeft verschillende gepercipieerde risico's die niet populair zijn bij het publiek. Het negatieve NIMBY-effect (Not in My Back Yard) is vaak sterker dan de positieve perceptie van CCS door het publiek. 

Mogelijke gevaren: CO2

Aanbevolen Dräger veiligheidsoplossingen voor productiefaciliteiten en personen

De typische gassen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens koolstofafvangprocessen zijn zuurstof (in termen van tekorten), zwaveldioxide (SO2), aminen (RNH2) R bijvoorbeeld: methyl- (CH3)  of ethylgroepen- (CH2CH3-), stikstofoxiden (NO2, NO) en koolstofdioxide (CO2).Betrouwbare detectie is essentieel om de veiligheid van werknemers te vergroten.

Klik/tik op de onderstaande tabbladen voor meer informatie

Door het gewicht van CO2, dat 60% zwaarder is dan lucht, heeft dit gas de neiging om zich te verzamelen op lage plekken, zoals in verzamelbekkens, kuilen. en kelders. Dit kan in het voordeel van de werkplek op locatie worden gebruikt. De detectoren moeten onder pijpleidingen worden geplaatst en kunnen een opeenhoping van CO2 signaleren. IR-detectie geeft een nauwkeurige meting van het ppm-niveau. Ze zijn geschikt voor lagedruk- en hogedruksystemen, waarbij de bescherming van het personeel voorop staat.

COals %vol of ppm kan worden gedetecteerd met behulp van IR-puntdetectie.


Dräger PIR 7200

Dräger PIR 7200

De Dräger PIR 7200 biedt SIL 2 gecertificeerde betrouwbaarheid en een uitstekende signaalstabiliteit, voor de hoogste meettechnische eisen. Driftvrije optiek voor continue controle op kooldioxide (CO2).

Productgegevens

Dräger Polytron® 8720 IR

Dräger Polytron® 8720 IR

De Dräger Polytron® 8720 IR is een geavanceerde explosieveilige transmitter voor de detectie van koolstofdioxide in volumeprocenten of ppm. Hij maakt gebruik van een hoogwaardige Dräger PIR 7200-infraroodsensor, die zonder problemen in water kan worden ondergedompeld. Naast een 3-draads 4 tot 20 mA analoge output met relais ...

Productgegevens

Dräger REGARD® 3000

Dräger REGARD® 3000

​Bewaak verschillende gassen en dampen met het modulaire Dräger REGARD® 3000 besturingssysteem. Een statuslamp geeft door middel van verschillende kleuren de status van uw gasdetectie weer. Met de controle-unit kunt u drie verschillende modules combineren: Input-, Relais- en Gatewaymodule. U kunt maximaal vier analoge ...

Productgegevens

Bekijk het volledige portfolio stationaire gasdetectie-oplossingen van Dräger

Bij niveaus boven 5% concentratie is CO2 giftig voor mensen. Alleen het meten van de O2 is niet voldoende en de CO2 niveaus kunnen stijgen en de gebruikers overweldigen. Het verloop van letsel bij het inademen van hoge concentraties CO2 is niet de hypoxie (lage zuurstofniveaus in de lichaamsweefsels) maar de bedwelming door kooldioxide.

Mobiele gasdetectie kan worden gedragen door personeel om ervoor te zorgen dat de gebruiker zich bewust is van hoge/giftige CO2-niveaus.


Dräger Pac® 8000

Dräger Pac® 8000

Met de robuuste Dräger Pac® 8000 bent u goed voorbereid, zelfs voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: dit enkelvoudige gasmeetinstrument meet betrouwbaar en nauwkeurig gevaarlijke concentraties van 29 verschillende gassen, waaronder speciale gassen als NO2, O3 of ...

Productgegevens

Dräger X-am® 5600

Dräger X-am® 5600

Ergonomisch ontworpen en uitgerust met innovatieve infrarood sensortechnologie: de Dräger X-am® 5600 is een van de kleinste gasmeetinstrumenten voor de detectie van maximaal zes gassen. Het robuuste, waterdichte instrument is ideaal voor de persoonlijke bewaking en meet explosieve, brandbare en toxische gassen en dampen, alsmede ...

Productgegevens

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Vrijgavemeting was nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk: de Dräger X-am® 8000 meet tot wel zeven toxische- als brandbare gassen, dampen en zuurstof gelijktijdig – zowel in de pomp- als in de diffusiemodus. Innovatief signaleringsontwerp en praktische assistentfunctie zorgen voor complete veiligheid tijdens het hele ...

Productgegevens

Bekijk het volledige porfolio draagbare gasdetectieproducten van Dräger

Geschikte gezondheids- en veiligheidsuitrusting is essentieel om werknemers te beschermen tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden.

Vanwege de hoge niveaus van CO2 of de mogelijkheid van hoge niveaus van CO2 is omgevingslucht onafhankelijke ademluchttoevoer vereist voor het werk en in geval van nood. De vereiste adembeschermingsapparatuur is afhankelijk van de duur die nodig is om een veilig ademgebied te bereiken. Afhankelijke adembescherming (zoals filters) is NIET toegestaan. Onafhankelijke vluchtmiddelen moeten beschikbaar zijn in geval van nood.


Dräger Saver CF

Dräger Saver CF

Het Dräger Saver CF ademluchtvluchttoestel met constante luchtflow maakt het mogelijk om veilig, effectief en gemakkelijk te evacueren uit gevaarlijke omgevingen. Dit ademluchttoestel met overdrukhoofdkap is eenvoudig aan te trekken, werkt automatisch en het gebruik ervan vereist minimale training.

Productgegevens

Dräger PAS Colt

Dräger PAS Colt

Flexibel en gebruiksvriendelijk. Afhankelijk van de vereisten van de operatie is de PAS Colt van Dräger volledig goedgekeurd voor gebruik in toepassingen voor beide vereisten; kortstondige binnengaande eenheden, luchtleiding-noodvluchtapparaten of beide functies.

Productgegevens

Dräger Saver PP

Dräger Saver PP

Het Saver PP ademluchtvluchttoestel met overdruk maakt het mogelijk om veilig, effectief en gemakkelijk te evacueren uit gevaarlijke omgevingen, zelfs als H2S aanwezig is. Dit automatisch werkende ademluchttoestel met overdruk is gemakkelijk op te zetten, heeft een geïntegreerd volgelaatsmasker en kan worden uitgebreid met andere ...

Productgegevens

Dräger PAS Micro

Dräger PAS Micro

Bijzonder duurzaam, zeer eenvoudig te reinigen, flexibel en toch stevig – de PAS Micro van Dräger is gewoon ideaal voor toepassingen onder extreme omstandigheden

Productgegevens

Bekijk het volledige portfolio Dräger Adembescherming en Vluchtmiddelen

Advies bij het omgaan met uitdagingen op het gebied van kooldioxideveiligheid is een zaak van Dräger veiligheidsingenieurs. Experts beoordelen bestaande concepten om het potentieel voor verbetering vast te stellen en duurzame veiligheid tot stand te brengen. Zij bieden conceptuele ondersteuning, beoordelen uw risico's en definiëren samen met u maatregelen.


service-technician-3-2-d-14827-2017.jpg

Breed dienstenpakket

Wij ondersteunen u met een breed portfolio aan diensten: van het maximaliseren van de uptime, het installeren en ondersteunen van onze oplossingen, het beheren van uw portfolio, het trainen van uw personeel en het benutten van de kracht van data om de efficiëntie te verhogen, risico's te verminderen en resultaten te stimuleren.

Dräger VOICE: de Safety-database voor HazMat-situaties

Dräger VOICE is een essentieel hulpmiddel voor de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Eén klik en u ontvangt relevante informatie en specifieke aanbevelingen van veiligheidsuitrusting voor meer dan 1.500 gevaarlijke stoffen in de database.


Carbon-Dioxide-CO2-4-3.jpg

Koolstofdioxide (CO2) verschijnt als een kleurloos reukloos gas bij atmosferische temperatuur en druk.

Voor een volledige lijst van stofeigenschappen, klik op onderstaande link.

Koolstofdioxide - meer weten

Gerelateerde informatie

Hier vindt u nuttige links naar informatie uit een groot aantal Dräger-materialen die gemaakt zijn om u te ondersteunen bij uw zoektocht naar kennis over kooldioxide.

White papers en informatieve teksten om u de feiten en technische achtergrond te geven.

Safety Solutions in Carbon Capture Projects
ccus-brochure-front-cover-DMC-103960.jpg

CO2 is an odourless an colourless gas, heavier than air and  may collect in poorly ventilated areas or confined spaces in low level clouds replacing the oxygen, posing the threat of suffocation in extreme cases.

Besloten ruimten in de chemische industrie
fachartikel-cse-7643-9-11-en.jpg

Geen twee banen zijn hetzelfde. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in besloten ruimten vormen bijzondere uitdagingen voor veiligheidsfunctionarissen in de chemische industrie. Dit document schetst vijf basisregels om veilig en efficiënt te werken.

Hoe kiest u de juiste vluchtmiddelen voor noodgevallen
OilAndGas-Emergency-Escape-Infographic_en-master-9-11.jpg

Levensbedreigende noodsituaties kunnen zich op elk moment voordoen in allerlei bedrijfstakken. Bij een goede risicoanalyse en veiligheidsplanning moet rekening worden gehouden met elk mogelijk noodscenario. Gebruik dit schema om u te helpen plannen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, een video zegt meer dan duizend beelden' - informatieve video's om enkele belangrijke onderwerpen te helpen beschrijven

Dräger vrijgavemetingen

Het gasvrijgeven van een besloten ruimte was nog nooit zo eenvoudig en handig: de Dräger X-am® 8000 meet tot zeven toxische en brandbare gassen, dampen en zuurstof in één keer - in pomp- of diffusiemodus. Het innovatieve signaleringsontwerp en de handige hulpfuncties zorgen voor volledige veiligheid tijdens het gehele proces.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen: ultrasone gaslekdetectie

Ultrasone gaslekdetectie - Dräger Polytron 8900 UGLD: ultrasone sensortechnologie als waarschuwingssysteem voor gaslekkages. Bijvoorbeeld in waterstofinstallaties, waar veiligheid van cruciaal belang is, biedt ultrasone vroegtijdige waarschuwing extra bescherming.

Bekijk de opnamen van Dräger experts die educatieve lezingen en webinars geven, gemaakt ter ondersteuning van de energietransitie die onze toekomst koolstofvrij maakt.

hydrogen-safety-for-the-industry-ecology-energy-solution-3-2-DL-30110-2020_1260580606.jpg

Productie, opslag, transport en gebruik van waterstof brengen speciale veiligheidsrisico's met zich mee. Bekijk onze vijf webinars om deskundige kennis op te doen over het omgaan met de risico's in alle fasen van het proces. Ontvang waardevolle veiligheidsinformatie en praktische inzichten van onze veiligheidsexperts.

  • Risicobeoordeling
  • Veiligheid van installaties
  • Gasdetectietechniek
  • Opties voor persoonlijke omgevingsluchtbewaking 
  • Hoe veilig en efficiënt omgaan met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op

We hebben extern gezocht naar de laatste nuttige onderzoeken en bevindingen over Carbon Capture Utilisation and Storage / Kooldioxide en de plaats ervan in de toekomstige schone technologie omgeving. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Andere Dräger-oplossingen voor schone energie

Volg de onderstaande links voor meer informatie over onze reeks veiligheidsoplossingen op het gebied van schone energie.

Ammonia-Safety-3-2.jpg

Veilig omgaan met ammoniak

Lithium-ion-Battery-Safety-3-2.jpg

Veiligheid rondom lithium-ionbatterijen

Methanol-Safety-3-2.jpg

Veilig omgaan met methanol

Meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op:

Als u vragen heeft over de veiligheidsoplossingen rond schone energie met betrekking tot het afvangen en opslaan van kooldioxide (CCUS), vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op.

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60