Veiligheid rondom lithium-ion-batterijen - Lithium-ion batteries - Man at battery production plant of Li-ion batteries

Veiligheid rondom lithium-ion-batterijen

Contact opnemen

Lithium-ion-batterijen: uw veiligheid - powered by Dräger

In een wereld die steeds meer afstand neemt van conventionele brandstoffen, waar we altijd onderweg en mobiel zijn en toch met alles verbonden, zijn lithium-ion (li-ion) batterijen en -accu's het ultieme energieopslagsysteem bij uitstek. De productie en ontwikkeling van lithium-ion-batterijen moet in een snel tempo verlopen naarmate de vraag toeneemt.

De tijdsdruk en de voortdurend evoluerende celchemie creëren uitdagingen voor de veiligheid van medewerkers en apparatuur. Vooral wanneer er geen duidelijke veiligheidsstrategie is en normen ontbreken. Niet alleen bij de productie van li-ion-batterijen liggen gevaren op de loer - ook voor het gebruik, de toepassing en de verwijdering van dit type batterij gelden speciale voorzorgsmaatregelen.

Your Safety - Powered by Draeger icon (energy storage system)

Als partner in het wereldwijde Vision Zero-initiatief is de bescherming van menselijk leven en gezondheid van fundamenteel belang voor onze activiteiten. Dräger heeft de veiligheidsoplossingen waarmee u zich kunt concentreren op uw belangrijkste uitdaging: het vormgeven van de toekomst van de energietransitie.

Volgens het motto: u levert de batterijen - wij leveren de veiligheid.

Risico's van lithium-ion-batterijen: veiligheidskwesties voor productiefaciliteit en werknemers

Met het wijdverbreide gebruik van lithium-ionbatterijen en de daaruit voortvloeiende noodzaak om de productie op te voeren, is het van cruciaal belang om de risico's van dit energieopslagsysteem te begrijpen. Wat kan er gebeuren?


Uitdagingen voor de veiligheid van li-ion-batterijen

Li-ion battery safety challenges & risks - fire explosion (battery production, recycling)

Brand en explosies

Dampen van oplosmiddelen en vloeibare elektrolyten in lithium-ionbatterijen zijn ontvlambaar en kunnen een verhoogd risico op brand en explosies veroorzaken. Monitoring van brandbare gassen kan dit veiligheidsrisico beperken. Een extra aandachtspunt dat nauw verband houdt met de batterij is een brand die wordt veroorzaakt door een thermische runaway. Daarom kan een waarschuwingssysteem op basis van de detectie van verbrandingsgassen geschikt zijn voor de fabricage, recycling en opslag van batterijen.

Li-ion battery safety challenges & risks - Hazardous Gases (battery production, recycling)

Gevaarlijke gassen

De oplosmiddelen en elektrolyten van lithium-ionbatterijen zijn vaak irriterend of zelfs giftig. Daarom is streng toezicht noodzakelijk om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Bovendien kan in sommige processtappen bij de productie en recycling van batterijen en in het geval van een batterijbrand waterstoffluoride (HF) ontstaan, wat risico's voor de veiligheid en gezondheid kan opleveren.

Li-ion battery safety challenges & risks - Dust Particles (battery production, recycling)

Stofdeeltjes

Actieve materialen in batterijelektroden, zoals grafiet of lithiumkobaltdioxide, worden in poedervorm verwerkt. Daarom moet worden gezorgd voor ademhalingsbescherming tijdens het vullen/overbrengen en mengen bij de fabricage en recycling van batterijen.

Li-ion battery safety challenges & risks - Oxygen Deficiency (battery production, recycling)

Zuurstoftekort

Processtappen worden vaak uitgevoerd in een zuurstofarme omgeving om het brandgevaar van lithium-ionbatterijen bij fabricage en recycling te beperken. Hier speelt zuurstofcontrole een essentiële rol in de veiligheid van de medewerkers en de productiefaciliteit.

Werken met lithium-ion-batterijen

Klik op de onderstaande links om te ontdekken hoe producten en oplossingen van Dräger de bovengenoemde uitdagingen kunnen overwinnen.

Ons veiligheidsconcept voor de productie van li-ion-batterijen

Het opschalen van de batterijproductie is tijdkritisch. Met onze producten, diensten, adviezen en trainingen kunnen wij u helpen uw fabriek duurzaam en veilig op te voeren.

Veiligheid rondom lithium-ion-batterijen - Li-ion battery production process (Consultancy & Risk Assessment)
Risicobeoordeling en advies

Tijdsdruk en krappe budgetten? Dat weten wij als jarenlange betrouwbare klantpartner in de procesindustrie. Laat daarom uw veiligheidsconcept over aan een expert zoals wij, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw productieproces van lithium-ionbatterijen.

Veiligheid rondom lithium-ion-batterijen - Li-ion battery production process (Battery manufacturing)
Bedrijfsveiligheid

Gas- en vlamdetectie kunnen incidenten voorkomen en zo uw productie en strakke planning beschermen. Wij weten echter dat vast opgestelde brand- en gasdetectiesystemen slechts zo effectief zijn als de planning die erin zit. Omdat elke productiefaciliteit voor batterijen anders is, begeleiden wij u in nauwe samenwerking door het hele proces - van overleg tot ontwerp, realisatie en implementatie.

Veiligheid rondom lithium-ion-batterijen - Li-ion battery production process (Workers safety)
Veiligheid van werknemers

Werken in batterijproductieruimtes kan gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers met zich meebrengen. Wij ondersteunen onze klanten bij het veilig houden van hun medewerkers met de juiste persoonlijke bescherming of luchtbewakingsapparatuur. Voor ons omvat duurzaamheid het ontwerpen van veilige en efficiënte werkprocessen en het verzorgen van training voor het hele personeel, ongeacht hun ervarings- en kennisniveau ter zake.

Veiligheid rondom lithium-ion-batterijen - Li-ion battery production process (Fire Services Group Leader with ipad / First Responders)
Voorbereiding op noodsituaties

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen ongevallen nooit worden uitgesloten. Bovendien stellen de gevaren en gevaarlijke stoffen bij de productie, het gebruik en de recycling van lithiumbatterijen bijzondere eisen aan de kennis van eerstehulpverleners. De juiste uitrusting kan echter helpen om kostbare tijd te besparen en levens te beschermen.

Veiligheid rondom lithium-ion-batterijen - Safety Goals Infographic - First Responder | Personal Protection | Personal Monitoring | Plant & Asset Safety
Holistisch veiligheidsconcept

Een holistisch veiligheidsconcept baant de weg voor een duurzame en veilige toekomst.

Veiligheidsoplossingen batterijproductie

Lithium-ion battery safety solutions - Safety and Emergency Management Escape sign

Hoe laadt u uw veiligheidsprogramma op?

Batterijveiligheid begint met risicobeoordeling, het plannen van veiligheidskwesties als integraal onderdeel van de productieketen van li-ion-batterijen en het implementeren van veiligheidsprocedures.

Dräger-experts zijn beschikbaar om te adviseren over veiligheidsaspecten van batterijen en accu's, om de gevaren van lithium-ion-batterijen te identificeren en om duurzame veiligheid vast te stellen.

Vraag een expert

Ons portfolio voor het werken met lithium-ion-batterijen

Maak uw productiefaciliteit veiliger: oplossingen voor gas- en vlamdetectie en -bewaking

De productie van lithium-ion batterijen vereist een robuust en betrouwbaar bewakingssysteem. Bijvoorbeeld om brandbare, explosieve gassen in het LEL-bereik te identificeren of om het vrijkomen van elektrolyten en oplosmiddelen in toxische ppm-concentraties te detecteren.

In bepaalde gebieden is het ook essentieel dat het O2-niveau voortdurend wordt bewaakt om zuurstoftekort op te sporen. CO kan worden waargenomen als indicator van thermische runaway-processen. Vlamdetectoren completeren uw vroegtijdig waarschuwingssysteem voordat er brand of zelfs explosies ontstaan. Snel en efficiënt reageren op risico's, samen met informatie op lange termijn voor procesverbetering en systeemintegratie, kan worden gerealiseerd door oplossingen voor datavisualisatie en -analyse.

Dräger Polytron® 8200 CAT

Dräger Polytron® 8200 CAT

Productgegevens

Dräger Polytron® 8700 IR

Dräger Polytron® 8700 IR

Productgegevens

Dräger Polytron 7000

Dräger Polytron 7000

Dräger Flame 1500 (IR3)

Dräger Flame 1500 (IR3)

Dräger REGARD® 3000

Dräger REGARD® 3000

Lithium-ion battery production - Fixed gas solution engineering planning

Geen twee productiefaciliteiten zijn gelijk. Daarom bieden wij veiligheidssystemen op maat voor brand- en gasdetectie. Of het nu gaat om kleine, eenvoudige of grote, complexe oplossingen. Meer informatie over Dräger's oplossingen voor stationair opgestelde gasdetectie. Meer informatie over stationaire gasdetectieoplossingen van Dräger.

Stationaire gasdetectieoplossingen

Werknemersveiligheid: oplossingen voor bewaken van de persoonlijke omgevingslucht

Werknemers moeten worden beschermd tegen explosieve atmosferen en toxische of kankerverwekkende concentraties. Zo kunnen inerte gassen zoals stikstof in sommige processtappen zuurstof verdringen. Of brandbare gassen uit elektrolytische oplossingen zoals DMC of EC kunnen explosieve concentraties opbouwen. Daarnaast waarschuwen speciale persoonlijke gasdetectors uw personeel voor gevaren voor de gezondheid en veiligheid om ons gezamenlijke doel "Vision Zero" te bereiken.

Dräger Pac® 8500

Dräger Pac® 8500

Dräger X-am® 2800

Dräger X-am® 2800

Productgegevens

Dräger X-am® 5100

Dräger X-am® 5100

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Productgegevens

Lithium-ion battery safety - Personal portable gas detector (X-am-3500 checked by industrial worker)

Medewerkers in industriële omgevingen moeten hun omgeving te allen tijde kunnen controleren op gevaarlijke gassen en zuurstoftekort. Lees meer over de oplossing van Dräger voor draagbare gasdetectie.

Draagbare gasdetectie

Werknemersveiligheid: oplossingen voor sampling en spotmeting

De VOC-concentratie moet zorgvuldig worden gemonitord om schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen. Regelmatige spotmetingen met innovatieve analyseoplossingen geven u nauwkeurige resultaten ter plaatse. Zoals het selectieve PID (Photo Ionisation Detector) gasmeetinstrument dat resultaten van laboratoriumkwaliteit laat zien van VOC-concentraties (ppm/ppb) en voorziet in selectieve detectie van elektrolyten (DEC, DMC, EC). Een andere snelle en eenvoudige oplossing zijn de Drägerbuisjes die oplosmiddelen zoals NMP specifiek en nauwkeurig meten.

Dräger X-pid® 9500

Dräger X-pid® 9500

Het selectieve PID-gasmeetinstrument is ideaal voor gebruikers die vaak op gevaarlijke toxische stoffen testen. Benzeen, butadieen en andere vluchtige organische verbindingen (VOC's) zijn zelfs in de kleinste concentraties kankerverwekkend. Selectieve metingen zijn noodzakelijk omdat er vaak ook andere gassen en dampen aanwezig zijn. Het ...

Productgegevens

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

Al miljoenen keren beproefd en getest: Drägerbuisjes voor korteduurmetingen worden wereldwijd gezien als een zeer efficiënte en betrouwbare methode om snel en voordelig verontreinigingen in lucht, water en bodem te bepalen.

Productgegevens

Ons PID-meetinstrument van dichtbij

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik en de werking van het Dräger X-pid® 9500 selectieve PID-gasmeetinstrument.

Werknemersveiligheid: bescherming tegen gevaarlijke gassen en deeltjes

Soms is het onvermijdelijk dat werknemers worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld toxische VOC's uit oplosmiddelen, zoals DMC, NMP of nanodeeltjes. Dit is het moment voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Afhankelijk van de concentratie en het noodzakelijke beschermingsniveau beschermen FFP's, maskers met speciale filters of aanblaasfiltersystemen (PAPR), uw werknemers zelfs in gevaarlijke zones.

Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 3300 en 3500

Dräger X-plore® 3300 en 3500

Productgegevens

Dräger X-plore® 5500

Dräger X-plore® 5500

Productgegevens

Lithium-ion battery safety - Industrial worker wears personal safety equipment

Al generaties lang leveren wij persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsapparatuur aan medewerkers in industriële omgevingen en zorgen wij voor veiligheid van top tot teen. Lees meer over de persoonlijke veiligheidsuitrusting van Dräger.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oplossingen voor noodhulpverlening, evacuatie en redding

Bij een brand kunnen zeer giftige stoffen zoals HF en HCN vrijkomen, en werknemers moeten mogelijk vluchten voor vuur en rook. Daarom moeten hulpverleners voorbereid zijn op een dergelijke noodsituatie en toegang hebben tot speciale gasdetectieapparatuur, doeltreffende beschermingsmiddelen en warmtebeeldcamera's om hittebronnen te lokaliseren.

Dräger X-am® 5100

Dräger X-am® 5100

Productgegevens

Dräger UCF® FireVista

Dräger UCF® FireVista

Productgegevens

Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS® AirBoss

Productgegevens

Dräger HPS® SafeGuard

Dräger HPS® SafeGuard

Productgegevens

Lithium-ion battery safety - Mobile escape plans and rescue solutions

Om uw werknemers veilig te houden is meer nodig dan adequate veiligheidsapparatuur. Als werkgever moet u een nauwkeurig uitgewerkt plan hebben en ervoor zorgen dat uw personeel goed is opgeleid. Lees meer over de reddings- en vluchtmiddelen van Dräger.

Vluchtmiddelen en evacuatie-oplossingen

Service

Als het gaat om de veiligheid van uw medewerkers en batterijproductiesystemen, is de aanschaf van goede producten slechts één onderdeel. Ons volledige serviceaanbod omvat productonderhoud en -reparatie, verhuur, software en digitale oplossingen en nog veel meer - en laat u zich concentreren op uw kernactiviteiten terwijl wij voor de rest zorgen.

Lithium-ion battery safety - Product service workshop manager

Hier om te helpen en te adviseren

Onze experts helpen u om duurzame veiligheid tot stand te brengen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Voor vragen over de veiligheid van lithium-ion batterijen en de bijbehorende oplossingen, vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60