Hernieuwbare energie - Veiligheid van methanol voor de industrie - Biogas-Plant-16-6-DL-36339-2021.jpg

Hernieuwbare energie - Veiligheid van methanol voor de industrie

Vraag een expert

Methanol is industrieel gezien de belangrijkste alcohol

Methanol (chemische formule CH4O of CH3OH) is de eenvoudigste alcohol, heeft het laagste koolstofgehalte en het hoogste waterstofgehalte van alle vloeibare brandstoffen, en is een vloeistof tussen -93°C en +65°C bij atmosferische druk.  Het is een basisbouwsteen voor honderden essentiële chemische grondstoffen die bijdragen aan ons dagelijks leven, zoals bouwmaterialen, plastic verpakkingen, verf en coatings.

Er zijn diverse productiemethoden beschikbaar op basis van verschillende grondstoffen, waaronder methanol uit aardgas, methanol uit steenkool en ook methanol uit biomassa. Daarnaast uit hernieuwbare bronnen zoals black liquor, een vloeibare houtbrandstof uit pulp- en papierfabrieken, bosdunning of landbouwafval, en zelfs rechtstreeks uit CO2 die wordt afgevangen uit elektriciteitscentrales. Het gebruik van hernieuwbare brandstoffen leidt tot een algemene indeling in bruine, grijze, blauwe of groene methanol, die in afnemende volgorde de koolstofvoetafdruk van de methanolproductie aangeeft.

Power-to-X produceert synthetische brandstoffen voor onmiddellijke toepassing: e-Methaan, e-Methanol, e-Diesel, e-Gasoline of e-Jet brandstof - klaar voor direct gebruik. Ze kunnen geleidelijk worden gemengd met fossiele brandstoffen totdat ze fossiele brandstoffen volledig vervangen als primaire energiebron. Bestaande infrastructuur zoals gaspijpleidingen, gasstations of opslagfaciliteiten kunnen worden gebruikt, evenals bestaande en goedkope consumententoepassingen, aangedreven door e-brandstoffen.


Veiligheidsoplossingen voor methanoltoepassingen

Lees verder voor meer informatie.

Methanol is giftig en brandbaar


Vloeibare methanol en methanoldampen zijn uiterst brandbaar. 

Methanol is potentieel explosief als de damp vrijkomt en in contact komt met een ontstekingsbron. Methanol is ook oplosbaar in water. 

De blootstellingsgevaar voor methanol omvatten contact met de ogen of de huid, inademing en inslikken. 

Methanoldamp is zwaarder dan lucht en kan zich ophopen in laaggelegen gebieden en in besloten ruimten. Het is zeer toxisch voor de menselijke gezondheid.

CleanTech-Methanol-Toxic-icons-3-2.jpg

Methanol is giftig

Methanol is giftig bij inademing. Bij inademing treft het bepaalde organen en veroorzaakt het langdurige schade. Symptomen zijn hoest, hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, misselijkheid en gezichtsstoornissen. 

Stationaire gasdetectie en -waarschuwingsapparatuur plus persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niettemin noodzakelijk om de veiligheid van alle werknemers te waarborgen.

CleanTech-Methanol-Flammable-icons-3-2.jpg

Methanol is brandbaar

Methanol kan ontbranden bij omgevingstemperatuur in afgesloten ruimtes, zoals brandstoftanks. Dit staat in schril contrast met benzine, die zo'n grote hoeveelheid damp produceert dat de concentratie gemakkelijk de bovenste ontvlambaarheidsgrens kan overschrijden. 

Tanks met methanol zijn geïsoleerd van alle te verwachten ontstekingsbronnen. Methanol wordt daarom beschouwd als explosiegevaarlijk in besloten ruimten.

Gevaren in verschillende toepassingsgebieden voor methanol

Opslag van grondstoffen

Behandeling van de grondstoffen die bij de productie van methanol worden gebruikt.

Mogelijke gevaren: H2, CO2.

Productie van methanol

Verwerking en productie van methanol;

De productie gebeurt in twee stappen. De eerste stap is de omzetting van de grondstof in een synthesegas dat bestaat uit CO, CO2 , H2O en H2 Dit gebeurt gewoonlijk door katalytische reforming van de grondstof.

Mogelijke gevaren: NH3, CH3OH, H2, CO, CO2.

Behandeling, vervoer en opslag van methanol

Voorzichtigheid en oplettendheid zijn geboden bij het hanteren van Methanol vanwege de giftige en explosieve aard ervan.

Mogelijke gevaren: CH3OH, brand

Toepassingen van methanol

Grondstof voor de chemische industrie, waterstofdrager, brandstof voor energieopwekking, mobiliteit.

Mogelijke gevaren: NH3, CH3OH, H2, CO, CO2, NO, NO2, H2S, SO2, HCHO, brand, etc.

Aanbevolen veiligheidsoplossingen voor productiefaciliteiten en personen

Vanwege de zeer explosieve en giftige aard van methanol, moet men voorzichtig zijn bij het werken in gebieden waar het aanwezig kan zijn. Het is belangrijk waar de metingen plaatsvinden, aangezien methanol lichter of (in sommige situaties) zwaarder kan zijn dan lucht. 

Dräger heeft voordelen met zijn IR-detectoren en de unieke Dräger OV-sensor voor TOX-meting biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van de duurdere PID-sensoren.

Klik/tik op de onderstaande tabbladen voor meer informatie.


Elke industriële installatie is anders. Vanuit onze uitgebreide ervaring in de methanol-economie weten wij dat vast opgestelde brand- en gasdetectiesystemen slechts zo effectief zijn als de planning die eraan ten grondslag ligt. Daarom werken wij nauw samen met onze klanten om het hele proces te begeleiden - van advies tot ontwerp, realisatie en implementatie. Zo bereikt u de best mogelijke oplossing voor uw specifieke behoeften.


Dräger Polytron® 8100 EC

Dräger Polytron® 8100 EC

​De Polytron® 8100 EC is Drägers topklasse explosieveilige transmitter voor de detectie van giftige gassen of zuurstof. Deze wordt hiervoor uitgerust met een gebruiksklare hoogwaardige elektrochemische DrägerSensor voor de detectie van een bepaald gas. Naast een 3-draads 4 tot 20 mA analoge output en drie relais, worden ...

Productgegevens

Dräger Flame 5000

Dräger Flame 5000

De Dräger Flame 5000 vlamdetector werkt op basis van een live beeldsignaal. De kenmerkende eigenschappen van een brand worden met behulp van software algoritmen ontdekt. De Dräger Flame 5000 is goedgekeurd in overeenstemming met ATEX, IECEx en FM/CFM voor gebruik op locaties met explosiegevaar.

Productgegevens

Dräger Polytron SE Ex

Dräger Polytron SE Ex

De Polytron SE Ex sensoren van Dräger zijn katalytische sensoren die continu de omgevingslucht op brandbare gassen en dampen controleren.

Productgegevens

Dräger Polytron® 8200 CAT

Dräger Polytron® 8200 CAT

De Dräger Polytron® 8200 CAT is een geavanceerde explosieveilige transmitter voor de detectie van ontvlambare gassen in de onderste explosiegrens (LEL). Hij maakt gebruik van een katalytische DrägerSensor® Ex die de meeste ontvlambare gassen en dampen detecteert. Naast een 3-draads analoge uitgang van 4 ...

Productgegevens

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000

Uitstekende prestaties en enorme flexibiliteit - de gassenbibliotheek van de infrarood detector Dräger PIR 7000 kan vrij worden geconfigureerd en biedt uitstekende lineariteit voor elke stof in de bibliotheek in het hele meetbereik.

Productgegevens

Bekijk het volledige assortiment Dräger stationaire gasdetectieproducten

Lekdetectie en persoonlijke luchtbewaking tijdens het werken in methanolproductie-, opslag- en transportomgevingen zijn de belangrijkste toepassingen voor draagbare gasdetectoren. Daarnaast moeten vrijgavemetingen worden uitgevoerd voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden met behulp van mobiele detectie- en bewakingsapparatuur.

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000

De Dräger X-am® 5000 behoort tot een generatie gasdetectoren, speciaal ontworpen voor de persoonlijke bewaking. Het gasmeetinstrument voor één tot vijf gassen detecteert betrouwbaar brandbare gassen en dampen, alsmede zuurstof en schadelijke concentraties van toxische gassen, organische dampen, Odorant en Amine.

Productgegevens

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Vrijgavemeting was nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk: de Dräger X-am® 8000 meet tot wel zeven toxische- als brandbare gassen, dampen en zuurstof gelijktijdig – zowel in de pomp- als in de diffusiemodus. Innovatief signaleringsontwerp en praktische assistentfunctie zorgen voor complete veiligheid tijdens het hele ...

Productgegevens

Dräger Pac® 8000

Dräger Pac® 8000

Met de robuuste Dräger Pac® 8000 bent u goed voorbereid, zelfs voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: dit enkelvoudige gasmeetinstrument meet betrouwbaar en nauwkeurig gevaarlijke concentraties van 29 verschillende gassen, waaronder speciale gassen als NO2, O3 of ...

Productgegevens

Dräger X-pid® 9500

Dräger X-pid® 9500

Het selectieve PID-gasmeetinstrument is ideaal voor gebruikers die vaak op gevaarlijke toxische stoffen testen. Benzeen, butadieen en andere vluchtige organische verbindingen (VOC's) zijn zelfs in de kleinste concentraties kankerverwekkend. Selectieve metingen zijn noodzakelijk omdat er vaak ook andere gassen en dampen aanwezig zijn. Het ...

Productgegevens

Bekijk het volledige assortiment Dräger draagbare gasdetectieproducten

Geschikte gezondheids- en veiligheidsuitrusting is essentieel om werknemers te beschermen tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden. Intrinsiek veilig, er moet op worden gelet dat ademluchtapparatuur inherent antistatisch is vanwege de explosieve aard van methanol.

Passende adembeschermingsapparatuur moet beschikbaar zijn in geval van incidenten en noodsituaties.


Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000

Veeleisende omstandigheden op de werkplek vragen om betrouwbare oplossingen. De Dräger X-plore® 8000 biedt dankzij een compleet nieuwe combinatie van intuïtieve bediening en intelligente elektronica exact die hoge veiligheid, die uw personeel nodig heeft om zich volledig op de uit te voeren werkzaamheden te kunnen concentreren.

Productgegevens

Dräger X-plore® 9500, 9300 en PAS X-plore®

Dräger X-plore® 9500, 9300 en PAS X-plore®

De Dräger X-plore® 9000-serie is ontworpen voor industriële 'light-duty' toepassingen en biedt comfortabele en veilige adembescherming. Dankzij o.a. het unieke safe-flow reduceerventiel en de auto-test-functie is de gebruiker verzekerd van aanmerkelijk meer gebruiksgemak, veiligheid en flexibiliteit.

Productgegevens

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF

Het Dräger Saver CF ademluchtvluchttoestel met constante luchtflow maakt het mogelijk om veilig, effectief en gemakkelijk te evacueren uit gevaarlijke omgevingen. Dit ademluchttoestel met overdrukhoofdkap is eenvoudig aan te trekken, werkt automatisch en het gebruik ervan vereist minimale training.

Productgegevens

Dräger PAS Colt

Dräger PAS Colt

Flexibel en gebruiksvriendelijk. Afhankelijk van de vereisten van de operatie is de PAS Colt van Dräger volledig goedgekeurd voor gebruik in toepassingen voor beide vereisten; kortstondige binnengaande eenheden, luchtleiding-noodvluchtapparaten of beide functies.

Productgegevens

Bekijk het volledige portfolio Dräger Adembescherming en Vluchtmiddelen

Geschikte gezondheids- en veiligheidsuitrusting is essentieel om werknemers te beschermen tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden. Vanwege de explosieve aard van methanol moet beschermende kleding inherent antistatisch zijn.


Dräger CPS 5800 Gaspak

Dräger CPS 5800 Gaspak

De Dräger CPS 5800 is een Limited Use beschermingspak tegen chemische stoffen voor industrieel gebruik en voor toepassingen aan boord van schepen met gasvormige, vloeibare en vaste gevaarlijke stoffen.

Productgegevens

Dräger CPS 5900

Dräger CPS 5900

De Dräger CPS 5900 is het ideale gasdichte chemicaliënpak voor eenmalig gebruik dat ingezet kan worden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Als volledige bescherming tegen gevaarlijke gassen, vloeistoffen en deeltjes de hoogste prioriteit heeft, is dit lichtgewicht pak de juiste keuze.

Productgegevens

Dräger CPS 7800

Dräger CPS 7800

De herbruikbare gasdichte Dräger CPS 7800 biedt uitstekende bescherming tegen gasvormige, vloeibare, aerosole en vaste gevaarlijke stoffen, zelfs in explosieve omgevingen. Door het innovatieve materiaal en het nieuwe pakontwerp biedt het meer flexibiliteit en comfort bij het betreden van besloten ruimten en het werken met cryogene ...

Productgegevens

Dräger CPS 7900

Dräger CPS 7900

Op maat gemaakt voor gebruik onder extreme omstandigheden: de gasdichte Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming tegen industriële chemicaliën, biologische agentia en andere giftige stoffen. Het innovatieve materiaal maakt de CPS 7900 zowel geschikt voor werk in explosiegevaarlijke omgevingen als voor de omgang met cryogene stoffen.

Productgegevens

Bekijk het volledige portfolio gas- en chemicaliënpakken van Dräger

Dräger veiligheidsingenieurs geven advies over de veiligheidsuitdagingen van methanol. Experts beoordelen bestaande concepten om het potentieel voor verbetering vast te stellen en duurzame veiligheid tot stand te brengen. Zij bieden conceptuele ondersteuning, beoordelen uw risico's en definiëren samen met u maatregelen.


service-technician-3-2-d-14827-2017.jpg

Breed dienstenpakket

Wij ondersteunen u met een breed portfolio van diensten: van het maximaliseren van de uptime, het installeren en ondersteunen van onze oplossingen, het beheren van uw portfolio, het trainen van uw personeel en het benutten van de kracht van data om de efficiëntie te verhogen, risico's te verminderen en resultaten te stimuleren.

Dräger VOICE: de Safety-database voor HazMat-situaties

Dräger VOICE is een essentieel hulpmiddel voor de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Eén klik en u ontvangt relevante informatie en specifieke aanbevelingen van veiligheidsuitrusting voor meer dan 1500 gevaarlijke stoffen in de database.


Methanol CH4O - VOICE symbol

Methanol is de eenvoudigste alcohol, heeft het laagste koolstofgehalte en het hoogste waterstofgehalte van alle vloeibare brandstoffen. Het is een basisbouwsteen voor honderden essentiële chemische grondstoffen die bijdragen aan ons dagelijks leven, zoals bouwmaterialen, plastic verpakkingen, verf en coatings.

Het is ook een transportbrandstof en meer recentelijk een waterstofdrager voor brandstofcellen.

Voor een volledige lijst van stofeigenschappen, klik op onderstaande link.

Methanol - meer weten

Gerelateerde informatie

Hier vindt u nuttige links naar informatie uit een groot aantal Dräger-materialen die gemaakt zijn om u te ondersteunen bij uw zoektocht naar kennis over methanol.

White papers en informatieve teksten om u de feiten en technische achtergrond te geven.

Bescherming tegen explosies
explosion-protection-gas-detection-systems-9-11-br-9046262-en-gb-1802-2.jpg

Explosiegevaar ligt overal op de loer. Het opsporen van brandbare gassen en dampen voordat ze een gevaar worden, heeft prioriteit boven mechanische en elektrische maatregelen ter bescherming tegen explosies.

Besloten ruimten in de chemische industrie
fachartikel-cse-7643-9-11-en.jpg

Geen twee banen zijn hetzelfde. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in besloten ruimten vormen bijzondere uitdagingen voor veiligheidsfunctionarissen in de chemische industrie. Dit document schetst vijf basisregels om veilig en efficiënt te werken.

Hoe kiest u de juiste vluchtmiddelen voor noodgevallen
OilAndGas-Emergency-Escape-Infographic_en-master-9-11.jpg

Levensbedreigende noodsituaties kunnen zich op elk moment voordoen in allerlei bedrijfstakken. Bij een goede risicoanalyse en veiligheidsplanning moet rekening worden gehouden met elk mogelijk noodscenario. Gebruik dit schema om u te helpen plannen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, een video zegt meer dan duizend beelden' - informatieve video's om enkele belangrijke onderwerpen te helpen beschrijven

Dräger vrijgavemetingen

Het gasvrijgeven van een besloten ruimte was nog nooit zo eenvoudig en handig: de Dräger X-am® 8000 meet tot zeven toxische en brandbare gassen, dampen en zuurstof in één keer - in pomp- of diffusiemodus. Het innovatieve signaleringsontwerp en de handige hulpfuncties zorgen voor volledige veiligheid tijdens het gehele proces.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen: gasdetectie

Dräger Polytron 8200: gasdetectie bij zeer lage concentraties als waarschuwingssysteem voor gaslekkages. Een buitengewoon goed 'reukvermogen' is essentieel om alles soepel te laten verlopen in productiefaciliteiten. De Dräger Polytron 8200 kan gassen 'ruiken', zelfs in zeer lage concentraties, en een vroegtijdige waarschuwing geven zodra een gevaarlijke concentratie, zelfs een kleine, wordt gedetecteerd.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen: ultrasone gaslekdetectie

Ultrasone gaslekdetectie - Dräger Polytron 8900 UGLD: ultrasone sensortechnologie als waarschuwingssysteem voor gaslekkages. Bijvoorbeeld in waterstofinstallaties, waar veiligheid van cruciaal belang is, biedt ultrasone vroegtijdige waarschuwing extra bescherming.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen: UV-stralingsdetectie

Ultraviolette stralingsdetectie - Dräger vlamdetectie: UV-stralingssensortechnologie als vroegtijdig waarschuwingssysteem voor gaslekkages. De mogelijkheid om UV-straling te detecteren maakt vroegtijdige waarschuwingssystemen in productiefaciliteiten mogelijk. 

Bijvoorbeeld waterstof: waterstofvlammen zijn nauwelijks zichtbaar. De Dräger vlamdetectors gebruiken UV-sensoren of meerkanaals infraroodsensoren om waterstofvlammen te 'zien' die anders niet zouden worden gedetecteerd.

Bekijk de opnamen van Dräger experts die educatieve lezingen en webinars geven, gemaakt ter ondersteuning van de energietransitie die onze toekomst koolstofvrij maakt.

hydrogen-safety-for-the-industry-ecology-energy-solution-3-2-DL-30110-2020_1260580606.jpg

Productie, opslag, transport en gebruik van waterstof brengen speciale veiligheidsrisico's met zich mee. Bekijk onze vijf webinars om deskundige kennis op te doen over het omgaan met de risico's in alle fasen van het proces. Ontvang waardevolle veiligheidsinformatie en praktische inzichten van onze veiligheidsexperts.

  • Risicobeoordeling
  • Veiligheid van installaties
  • Gasdetectietechniek
  • Opties voor persoonlijke omgevingsluchtbewaking 
  • Hoe veilig en efficiënt omgaan met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op

We hebben extern gezocht naar de laatste nuttige onderzoeken en bevindingen over Methanol en zijn plaats in de toekomstige omgeving van schone technologie. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op

Als u vragen heeft over schone energie, methanol en de bijbehorende veiligheidsoplossingen, vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op.

Andere Dräger-oplossingen voor schone energie

Volg de onderstaande links voor meer informatie over onze reeks veiligheidsoplossingen op het gebied van schone energie.

Ammonia-Safety-3-2.jpg

Veilig omgaan met ammoniak

Lithium-ion-Battery-Safety-3-2.jpg

Veiligheid rondom lithium-ionbatterijen

Methanol-Safety-3-2.jpg

Afvang, gebruik en opslag van koolstof (CCUS)

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60