Ammoniak - Hernieuwbare energie | Koolstofvrije brandstof - ammonia-gas-detection-industrial-machinery-16-6-dl-2327-2016.jpg

Ammoniak - Hernieuwbare energie | Koolstofvrije brandstof

Vragen over ammoniak? Neem contact met ons op

Ammoniak is een essentieel wereldproduct

Ongeveer 85% van alle ammoniak wordt gebruikt voor de productie van synthetische stikstofmeststoffen. Er bestaat een breed scala aan andere toepassingen, zoals koeling, geneesmiddelen, waterbehandeling, mijnbouw, kunststoffen en vezels, bestrijding van stikstofoxiden (NOx), enz.

De productie van ammoniak is goed voor ongeveer 45% van het mondiale waterstofverbruik, of ongeveer 33 miljoen ton (Mt) waterstof in 2020. Alleen raffinaderijen gebruiken momenteel meer waterstof. De vervanging van conventionele ammoniak door hernieuwbare ammoniak op basis van hernieuwbare waterstof biedt een vroege kans om de chemische sector koolstofvrij te maken en schone technologie en de energietransitie te ondersteunen.

Nieuwe toepassingen die worden onderzocht zijn hernieuwbare ammoniak als koolstofvrije brandstof in de maritieme sector en voor stationaire elektriciteitsopwekking, en als waterstofdrager voor vervoer over lange afstanden. Prognoses van IRENA (International Renewable Energy Agency) schatten dat deze overgang tegen 2050 - in een scenario dat is afgestemd op de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging binnen 1,5 graden Celsius (°C) te houden - zou leiden tot een ammoniakmarkt van 688 miljoen ton, bijna vier keer zo groot als de huidige markt. Deze ammoniak zou worden gedecarboniseerd, met 566 Mt nieuwe hernieuwbare groene ammoniakproductie (uit hernieuwbare waterstof en hernieuwbare energie), aangevuld met fossiele ammoniakproductie in combinatie met koolstofafvang en -opslag (CCS).

Gevaren van ammoniak


Ammoniak is een brandbaar gas en kan in gasvormige toestand in droge lucht brandbare of potentieel explosieve verbindingen vormen. 


Bovendien is ammoniak een ademhalingsgif met een sterk irriterende en corrosieve werking - in gasvormige toestand, maar vooral in vloeibare toestand.


NH3-Ammonia-page-Toxic-3-2.jpg

Ammoniak is giftig

 • Ammoniak kan uw ademhalingsstelsel aantasten bij langdurige blootstelling.
 • Ammoniak is corrosief voor huid en ogen. Het kan blindheid veroorzaken.
 • Ammoniak kan longletsel veroorzaken
 • In vloeibare vorm kan ammoniak bevriezing veroorzaken
 • Herhaalde of langdurige blootstelling op de huid veroorzaakt dermatitis.
NH3-Ammonia-page-Flammable-3-2.jpg

Ammoniak is brandbaar

 • Bij hoge temperaturen kan ammoniak ontleden in een brandbaar gas, waterstof, en giftig stikstofdioxide.
 • Bij een hoge concentratie (meer dan 15%) in de lucht kan het gemakkelijk ontbranden en vormt het een explosiegevaar.
 • De zelfontbranding van ammoniak treedt op bij 650°C.

Persoonlijke bescherming

Terwijl de kenmerkende geur van ammoniak het in eerste instantie relatief gemakkelijk maakt om te identificeren, is een nauwkeurige meting nodig om veiligheid en gezondheid te waarborgen. 

 • Bij lage concentraties tot 250-300 ppm kan adembescherming met de juiste ammoniakfilters voldoende zijn.
 • Bij concentraties boven 300 ppm of in onbekende concentraties is omgevingslucht onafhankelijk adembescherming met overdruk nodig. 
 • Voor nog hogere concentraties is volledige beschermende kleding (niveau A), zoals een gaspak, nodig vanwege het zeer reactieve alkalische karakter van het ammoniakgas.
 • Bij concentraties van meer dan 15% (150.000 ppm) ontstaat explosiegevaar, moet alle activiteit worden stopgezet en moet iedereen het gebied verlaten. 

Risico's in verschillende ammoniak-toepassingsgebieden

Opslag van grondstoffen

Behandeling van de grondstoffen voor de productie van ammoniak.

Potentiële gevaren: NH3, CO, H2

Productie van ammoniak

Verwerking en productie van ammoniak;

Het Haber-Bosch-proces is een kunstmatig stikstofbindingsproces. Het proces zet atmosferische stikstof om in ammoniak door een reactie met waterstof met behulp van een metalen katalysator onder hoge temperaturen en druk.

Potentiële gevaren: NH3, H2, O2-tekort, brand, explosie.

Opslag en gebruik van ammoniak

Toepassingen van ammoniak: mogelijke grondstof voor de chemische en farmaceutische industrie, waterstofdrager, brandstof voor energieopwekking, industriële reiniging, mobiliteit.

Potentiële gevaren: NH3, H2, NO, CO, CO2, NO2, brand enz.

Aanbevolen Dräger veiligheidsoplossingen voor productiefaciliteiten en personen

Vanwege de zeer giftige aard van ammoniak moet men voorzichtig zijn bij het werken in gebieden waar ammoniak aanwezig kan zijn. Dit is vooral belangrijk bij het uitvoeren van metingen - aangezien ammoniak lichter is dan lucht, moeten metingen in zakken of hoog worden uitgevoerd!

Klik/tik op de onderstaande tabbladen voor meer informatie

Elke industriële installatie is anders. Vanuit onze uitgebreide ervaring weten wij dat vast opgestelde brand- en gasdetectiesystemen slechts zo effectief zijn als de planning die eraan ten grondslag ligt. Daarom werken wij nauw samen met onze klanten om hen te begeleiden tijdens het volledige proces - van overleg tot ontwerp, realisatie en implementatie. Zo bereikt u de best mogelijke oplossing voor uw specifieke behoeften.

Dräger Polytron® 8900 UGLD

Dräger Polytron® 8900 UGLD

​De Dräger Polytron® 8900 UGLD-transmitter bewaakt een gebied en geeft een vroegtijdige waarschuwing wanneer hogedruk-gaslekken worden gedetecteerd in industriële procesomgevingen buiten. Dankzij een ultrasone akoestische sensor reageert het apparaat eerder dan conventionele gasdetectiesystemen omdat deze het geluid van een ...

Productgegevens

Dräger Polytron® 8200 CAT

Dräger Polytron® 8200 CAT

De Dräger Polytron® 8200 CAT is een geavanceerde explosieveilige transmitter voor de detectie van ontvlambare gassen in de onderste explosiegrens (LEL). Hij maakt gebruik van een katalytische DrägerSensor® Ex die de meeste ontvlambare gassen en dampen detecteert. Naast een 3-draads analoge uitgang van 4 ...

Productgegevens

Dräger Polytron SE Ex

Dräger Polytron SE Ex

De Polytron SE Ex sensoren van Dräger zijn katalytische sensoren die continu de omgevingslucht op brandbare gassen en dampen controleren.

Productgegevens

Dräger Polytron 7000

Dräger Polytron 7000

Modulair ontwerp - uitermate flexibel: De universele transmitter Dräger Polytron 7000 meet giftige gassen en zuurstof en kan optimaal worden ingesteld voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Productgegevens

Bekijk het volledige portfolio stationaire gasdetectie-oplossingen van Dräger

Lekdetectie en persoonlijke luchtbewaking tijdens het werken in ammoniakproductie-, opslag- en transportomgevingen zijn de belangrijkste toepassingen voor draagbare gasdetectoren. Daarnaast moeten voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden ontruimingsmetingen worden uitgevoerd met behulp van mobiele detectie- en bewakingsapparatuur.

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000

De Dräger X-am® 5000 behoort tot een generatie gasdetectoren, speciaal ontworpen voor de persoonlijke bewaking. Het gasmeetinstrument voor één tot vijf gassen detecteert betrouwbaar brandbare gassen en dampen, alsmede zuurstof en schadelijke concentraties van toxische gassen, organische dampen, Odorant en Amine.

Productgegevens

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Vrijgavemeting was nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk: de Dräger X-am® 8000 meet tot wel zeven toxische- als brandbare gassen, dampen en zuurstof gelijktijdig – zowel in de pomp- als in de diffusiemodus. Innovatief signaleringsontwerp en praktische assistentfunctie zorgen voor complete veiligheid tijdens het hele ...

Productgegevens

PAC 8000 NH3.png

Dräger Pac® 8000 - NH3

De robuuste Dräger Pac® 8000 enkelvoudige gasmeetinstrument meet betrouwbaar en nauwkeurig gevaarlijke concentraties en waarschuwt bij overschrijding van de ingestelde grenswaarde met een akoestisch-, visueel- en vibratiealarm. De piekconcentratie op het display is gemakkelijk af te lezen. 

Functietesten, bumptesten en kalibraties met de X-dock zijn gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt, dankzij de korte testtijden en het extreem lage kalibratiegasverbruik. 

Naar product

Bekijk het volledige porfolio draagbare gasdetectieproducten van Dräger

Geschikte gezondheids- en veiligheidsuitrusting is essentieel om werknemers te beschermen tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden. Ademhalingsapparatuur moet beschikbaar zijn in geval van nood.

Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000

Veeleisende omstandigheden op de werkplek vragen om betrouwbare oplossingen. De Dräger X-plore® 8000 biedt dankzij een compleet nieuwe combinatie van intuïtieve bediening en intelligente elektronica exact die hoge veiligheid, die uw personeel nodig heeft om zich volledig op de uit te voeren werkzaamheden te kunnen concentreren.

Productgegevens

Dräger X-plore® 9500, 9300 en PAS X-plore®

Dräger X-plore® 9500, 9300 en PAS X-plore®

De Dräger X-plore® 9000-serie is ontworpen voor industriële 'light-duty' toepassingen en biedt comfortabele en veilige adembescherming. Dankzij o.a. het unieke safe-flow reduceerventiel en de auto-test-functie is de gebruiker verzekerd van aanmerkelijk meer gebruiksgemak, veiligheid en flexibiliteit.

Productgegevens

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF

Het Dräger Saver CF ademluchtvluchttoestel met constante luchtflow maakt het mogelijk om veilig, effectief en gemakkelijk te evacueren uit gevaarlijke omgevingen. Dit ademluchttoestel met overdrukhoofdkap is eenvoudig aan te trekken, werkt automatisch en het gebruik ervan vereist minimale training.

Productgegevens

Dräger PAS® Lite

Dräger PAS® Lite

Voor gebruik in industriële omgevingen waar een simpel, robuust en gemakkelijk te gebruiken ademluchttoestel wordt vereist, combineert het PAS® Lite omgevingslucht onafhankelijke ademluchttoestel betrouwbaarheid met comfort en prestaties. Daarnaast heeft het toestel een lange levensduur en is het onderhoudsarm.

Productgegevens

Bekijk het volledige portfolio adembeschermingsproducten en vluchtmiddelen van Dräger

Geschikte gezondheids- en veiligheidsuitrusting is essentieel om werknemers te beschermen tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden. Vluchtademhalingsapparatuur moet beschikbaar zijn in geval van nood.

Dräger CPS 5800 Gaspak

Dräger CPS 5800 Gaspak

De Dräger CPS 5800 is een Limited Use beschermingspak tegen chemische stoffen voor industrieel gebruik en voor toepassingen aan boord van schepen met gasvormige, vloeibare en vaste gevaarlijke stoffen.

Productgegevens

Dräger CPS 6900

Dräger CPS 6900

Wanneer u op zoek bent naar bescherming tegen cryogene gevaarlijke stoffen en zuren en alkalische stoffen in lage concentraties, dan is het Dräger gaspak CPS 6900 de juiste keuze. Het nieuwe en innovatieve pak is zowel flexibel als comfortabel.

Productgegevens

Dräger CPS 7800

Dräger CPS 7800

De herbruikbare gasdichte Dräger CPS 7800 biedt uitstekende bescherming tegen gasvormige, vloeibare, aerosole en vaste gevaarlijke stoffen, zelfs in explosieve omgevingen. Door het innovatieve materiaal en het nieuwe pakontwerp biedt het meer flexibiliteit en comfort bij het betreden van besloten ruimten en het werken met cryogene ...

Productgegevens

Dräger CPS 7900

Dräger CPS 7900

Op maat gemaakt voor gebruik onder extreme omstandigheden: de gasdichte Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming tegen industriële chemicaliën, biologische agentia en andere giftige stoffen. Het innovatieve materiaal maakt de CPS 7900 zowel geschikt voor werk in explosiegevaarlijke omgevingen als voor de omgang met cryogene stoffen.

Productgegevens

Bekijk het volledige portfolio gas- en chemicaliënpakken van Dräger

Advies bij het omgaan met veiligheidsuitdagingen op het gebied van ammoniak is een zaak voor de veiligheidsingenieurs van Dräger. Deskundigen beoordelen bestaande concepten om het potentieel voor verbetering vast te stellen en duurzame veiligheid tot stand te brengen. Zij bieden conceptuele ondersteuning, beoordelen uw risico's en definiëren samen met u maatregelen.

service-technician-3-2-d-14827-2017.jpg

Portfolio service en overige diensten

Wij ondersteunen u met een breed portfolio van diensten: van het maximaliseren van de uptime, het installeren en ondersteunen van onze oplossingen, het beheren van uw apparatuur, het opleiden van onderhoudstechnici en het benutten van de kracht van data om de efficiëntie te verhogen en risico's te verminderen.

Dräger VOICE: de Safety-database voor HazMat-situaties

Dräger VOICE is een essentieel hulpmiddel voor de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Eén klik en u ontvangt relevante informatie en specifieke aanbevelingen van veiligheidsuitrusting voor meer dan 1500 gevaarlijke stoffen in de database.

Ammonia-nh3-4-3.jpg

Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof. Een stabiele binaire hydride, en de eenvoudigste pnictogen hydride, ammoniak is een kleurloos gas met een duidelijke prikkelende geur. 

Voor een volledige lijst van stofeigenschappen, klik op onderstaande link.

Ammoniak - meer weten

Gerelateerde informatie

Hier vindt u nuttige links naar informatie uit een groot aantal naslagwerken die gemaakt zijn om u te ondersteunen bij uw zoektocht naar kennis over ammoniak.

White papers en informatieve teksten om u de feiten en technische achtergrond te geven.

Koelen met ammoniak
cooling-with-ammonia-9-11-pdf-8110.jpg

Het gebruik van ammoniak voor koeling is effectief, bespaart hulpbronnen en is over het algemeen veilig. Onvoorziene gaslekken kunnen echter niet volledig worden voorkomen. Download om te weten te komen waar u rekening mee moet houden ...

Bescherming tegen explosies
explosion-protection-gas-detection-systems-9-11-br-9046262-en-gb-1802-2.jpg

Explosiegevaar ligt overal op de loer. Het opsporen van brandbare gassen en dampen voordat ze een gevaar worden, heeft prioriteit boven mechanische en elektrische maatregelen ter bescherming tegen explosies.

Besloten ruimten in de chemische industrie
fachartikel-cse-7643-9-11-en.jpg

Geen twee banen zijn hetzelfde. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in besloten ruimten vormen bijzondere uitdagingen voor veiligheidsfunctionarissen in de chemische industrie. Dit document schetst vijf basisregels om veilig en efficiënt te werken.

Hoe kiest u de juiste vluchtmiddelen voor noodgevallen
OilAndGas-Emergency-Escape-Infographic_en-master-9-11.jpg

Levensbedreigende noodsituaties kunnen zich op elk moment voordoen in allerlei bedrijfstakken. Bij een goede risicoanalyse en veiligheidsplanning moet rekening worden gehouden met elk mogelijk noodscenario. Gebruik dit schema om u te helpen plannen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, een video zegt meer dan duizend beelden' - informatieve video's om enkele belangrijke onderwerpen te helpen beschrijven

Dräger vrijgavemetingen

Het gasvrijgeven van een besloten ruimte was nog nooit zo eenvoudig en handig: de Dräger X-am® 8000 meet tot zeven toxische en brandbare gassen, dampen en zuurstof in één keer - in pomp- of diffusiemodus. Het innovatieve signaleringsontwerp en de handige hulpfuncties zorgen voor volledige veiligheid tijdens het gehele proces.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen: gasdetectie

Dräger Polytron 8200: gasdetectie bij zeer lage concentraties als waarschuwingssysteem voor gaslekkages. Een buitengewoon goed 'reukvermogen' is essentieel om alles soepel te laten verlopen in productiefaciliteiten. De Dräger Polytron 8200 kan gassen 'ruiken', zelfs in zeer lage concentraties, en een vroegtijdige waarschuwing geven zodra een gevaarlijke concentratie, zelfs een kleine, wordt gedetecteerd.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen: ultrasone gaslekdetectie

Ultrasone gaslekdetectie - Dräger Polytron 8900 UGLD: ultrasone sensortechnologie als waarschuwingssysteem voor gaslekkages. Bijvoorbeeld in waterstofinstallaties, waar veiligheid van cruciaal belang is, biedt ultrasone vroegtijdige waarschuwing extra bescherming.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen: UV-stralingsdetectie

Ultraviolette stralingsdetectie - Dräger vlamdetectie: UV-stralingssensortechnologie als vroegtijdig waarschuwingssysteem voor gaslekkages. De mogelijkheid om UV-straling te detecteren maakt vroegtijdige waarschuwingssystemen in productiefaciliteiten mogelijk. 

Bijvoorbeeld waterstof: waterstofvlammen zijn nauwelijks zichtbaar. De Dräger vlamdetectors gebruiken UV-sensoren of meerkanaals infraroodsensoren om waterstofvlammen te 'zien' die anders niet zouden worden gedetecteerd.

Bekijk de opnamen van Dräger experts die educatieve lezingen en webinars geven, gemaakt ter ondersteuning van de energietransitie die onze toekomst koolstofvrij maakt.

hydrogen-safety-for-the-industry-ecology-energy-solution-3-2-DL-30110-2020_1260580606.jpg

Productie, opslag, transport en gebruik van waterstof brengen speciale veiligheidsrisico's met zich mee. Bekijk onze vijf webinars om deskundige kennis op te doen over het omgaan met de risico's in alle fasen van het proces. Ontvang waardevolle veiligheidsinformatie en praktische inzichten van onze veiligheidsexperts.

 • Risicobeoordeling
 • Veiligheid van installaties
 • Gasdetectietechniek
 • Opties voor persoonlijke omgevingsluchtbewaking 
 • Hoe veilig en efficiënt omgaan met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op

We hebben extern gezocht naar de laatste nuttige onderzoeken en bevindingen over ammoniak en zijn plek in de toekomstige schone technologie. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Andere toepassingen

Ongeveer 85% van alle ammoniak wordt gebruikt voor de productie van synthetische stikstofmeststoffen. Er bestaat een breed scala aan andere toepassingen, zoals koeling, geneesmiddelen, waterbehandeling, mijnbouw, kunststoffen en vezels, bestrijding van stikstofoxiden (NOx), enz.

NH3-Ammonia-page-Farming-3-2.jpg

<b>Landbouw en veeteelt</b>

De directe invloed van hoge ammoniakconcentraties op de functionele of morfologische verstoringen van de luchtwegen is in experimenteel onderzoek bevestigd.

NH3-Ammonia-page-Refrigeration-3-2.jpg

<b>Koeling</b>

Al meer dan honderd jaar domineert de alkalische verbinding van stikstof en waterstof die ammoniak is, de koelsystemen in de meest uiteenlopende omgevingen en toepassingen, zoals o.a. in de voedingsmiddelenindustrie.

NH3-Ammonia-page-Fertiliser-3-2.jpg

<b>Productie van meststoffen</b>

De belangrijkste grondstof voor de productie van meststoffen is ammoniak. Het wordt gesynthetiseerd uit stikstof en waterstof en is een van de meest gebruikte producten van de chemische industrie.

Wilt u meer weten over de toepassingsoplossingen van Dräger?

Als u vragen heeft over schone energie, ammoniak en de bijbehorende veiligheidsoplossingen - vul dan het contactformulier in en wij nemen direct contact met u op.

Neem vandaag nog contact met ons op

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60