Alcohol- en drugstesten op de werkvloer - Werknemer met een risicovol beroep doet een blaastest op locatie met Dräger Alcotest 5000

Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

Neem contact met ons op

Effectief screeningsbeleid voor elke sector

Volgens onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (2014) dragen alcohol en drugs bij aan 26% van de ongevallen op de werkplek - wat het Verenigd Koninkrijk meer dan 4 miljard pond per jaar kost. Dräger heeft al decennia uitgebreide ervaring in de controle op en detectie van ademalcohol en drugsgebruik met als doel dit percentage te helpen verminderen. Wij zijn wereldleider op het gebied van alcoholtesters die door vele politiekorpsen over de hele wereld worden gebruikt. 

In België wordt onze handzame drugs- en alcoholtesters door de politie ingezet bij controles waarbij een snelle uitslag onontbeerlijk is. Steeds vaker doen beleidsmakers, werkgevers, arbocoördinatoren en gezondheids- en veiligheidsprofessionals op werkplekken een beroep op Dräger om de veiligheid van hun werknemers en bedrijfsmiddelen te helpen verbeteren.


Worker is tested onsite using the Dräger Alcotest 5820

Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid voor bedrijven

Het is belangrijk om de juridische implicaties en de hoge kosten te begrijpen die uw bedrijf kan oplopen als gevolg van alcohol- en drugsproblemen op de werkplek. Als werkgever moet u op de hoogte blijven van de veranderende wetgeving op het gebied van alcohol- en drugsmisbruik. Op grond van de Safety, Health and Welfare at Work Act uit 2005, zijn bedrijven verplicht om een veilige werkplek te bieden voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is - en de implementatie van een testbeleid kan in dit opzicht een grote bijdrage leveren aan de onderneming. Er zijn zes testcategorieën waarin testen op de werkplek van toepassing kunnen zijn: op oorzaak, post-incident, willekeurig, pre-employment, post-rehabilitatie/terugkeer naar het werk en functiespecifiek (risicovolle beroepen). Werkgevers die alcohol- en drugstesten op werknemers willen uitvoeren, moeten een beschikken over een planmatig ingevoerd ADM-beleid.

Workers in discussion in an industrial facility

Hoe kan zo'n "ADM-beleid" eruit zien?

Elk beleid met betrekking tot alcohol en drugs moet worden beschreven in een formeel bedrijfsdocument dat het standpunt van uw bedrijf ten aanzien van alcohol-, drugs- en medicijngebruik op het werk definieert. Deze documenten moeten duidelijke instructies bevatten voor werknemers en werkgevers, formele informatie over niet-naleving, details over de manier waarop misbruik wordt aangepakt en een procedure waarmee werknemers met een probleem hulp kunnen inroepen. Over het algemeen dient de ondernemingsraad te worden geraadpleegd en wordt er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd.

Industrial worker takes oral fluid test using Dräger DrugTest 5000

De voordelen van een screeningsbeleid

Een effectief ADM-beleid kan helpen om de veiligheid van uw personeel en hun omgeving te waarborgen. Ze kunnen een afschrikkend effect hebben en ervoor zorgen dat alle werknemers zich bewust zijn van de risico's, de gevolgen en de juridische kosten van hun acties. Ze helpen ook de reputatie van uw bedrijf en zijn producten te behouden, bedrijfsmiddelen te beschermen tegen schade en diefstal, het absenteïsme te verminderen en het moreel van het team te verhogen, alsook de bedrijfsnormen aan te tonen - dit alles kan een direct positief effect hebben op de efficiëntie van uw bedrijf.

Whitepaper over drugs- en alcoholtestbeleid

Drugs- en alcoholtestbeleid - kunt u het zich veroorloven om er geen te hebben?

Een alcohol- en drugstestbeleid kan een positief effect hebben op het terugdringen van de stijgende kosten en potentiële problemen op de werkplek - en het zorgen voor mensen die fit en veilig kunnen werken zou voor elk bedrijf een prioriteit moeten zijn. Lees hoe investeren in een effectief screeningsbeleid gunstig kan zijn voor uw bedrijf.

Lees whitepaper

Case study: Alcohol en drugs, niet op de werkvloer

Alcohol en drugs - niet op de werkvloer

Antidepressiva om privéproblemen het hoofd te kunnen blijven bieden, een borrel om het tekenen van een contract te vieren, een pilsje op de vrijdagmiddag of een lijntje coke voordat de nachtdienst aanvangt. Alcohol en drugs hebben directe gevolgen voor de waakzaamheid van de werknemer en voor zijn of haar arbeidsproductiviteit, maar ze staan niet in het standaardlijstje arbeidsrisico’s waar de werkgever iets aan moet – of kan – doen. Of toch wel?

Lees meer

Afwegingen speekseltesten versus urineonderzoek

Hygiëne, tijdsefficiëntie, nauwkeurigheid en de situatie ter plaatse waar de test moet worden afgenomen zijn enkele doorslaggevende beweegredenen die in het voordeel spreken van het testen van speekselmonsters boven het testen van een urinemonster.

saliva pro 4 3.jpg

Voordelen van het testen van speeksel

saliva pro 3 2.jpg

Orale vloeistof, oftewel speeksel, is een vaste matrix voor drugsscreening op de werkplek die drugs opspoort. Een belangrijk voordeel is dat het relatief eenvoudig te verkrijgen is voor het verzamelen. Het kan ook worden uitgevoerd met minimale training en is gemakkelijk te observeren, waardoor het minder vatbaar is voor vervalsing. De acceptatie van speeksel als een non-invasieve, eenvoudige manier van drugsdetectie heeft geleid tot het uitgebreide gebruik in een grote verscheidenheid aan instellingen. Praktisch voor het opsporen van recent drugsgebruik en de resultaten kunnen gebruikt worden om een dossier op te bouwen.

Het aantonen van drugs kan in een speekselmonster binnen een korter tijdsverloop dan in urine (5 - 48 uur in vergelijking met respectievelijk 1,5 - 4 dagen). De resultaten van speekseltesten zijn indicatief voor zeer recent gebruik van psychoactieve drugs en geven daarom kwalitatieve informatie over recent drugsgebruik. De speekselmonstertestkits zijn compact en kunnen overal worden ingezet. Tevens kunnen de gegevens worden vastgelegd voor auditdoeleinden, waardoor deze drugstesters ideaal zijn voor testen op de werkplek.

Drugs testen op basis van speeksel

Nadelen van het testen van speeksel

Drugs testen op de werkvloer

Voordat een monster wordt genomen, moet er een periode van 10 minuten zijn waarin niets door de mond of de neus gaat, dus niet eten, drinken of roken. Er moet een kijkje in de mond worden genomen om er zeker van te zijn dat er niets in zit.

De niet-heterogene matrix, bijvoorbeeld de veranderende viscositeit van speeksel, betekent dat er een bufferoplossing moet worden gebruikt om de consistentie van de detectie te waarborgen. 

Voordelen van het testen van drugsgebruik met urine

Voordelen van het testen van urine

Urine testen voor drugsgebruik

Urineonderzoek kan in grote hoeveelheden worden ingezameld. Voor het merendeel van de metabolieten is het de bekendste techniek vanwege de uitgebreide wetenschappelijke kennis. Het testen van urine is een volwassen technologie, goed gereguleerd en heeft het voordeel dat het aangeeft dat er sprake is van drugsgebruik in de afgelopen dagen.

Nadelen van het testen op drugs met urine

Nadelen van het testen van urine

Urinemonster gebruiken om te testen op drugsgebruik

Het aangeven van drugsgebruik over de detectieduur van 2-3 dagen voor de meeste drugs kan ook als negatief worden gezien als we beginnen te kijken naar privégebruik en testen op de werkplek. Langere detectievensters betekenen dat de aanwezigheid van de metaboliet in de urine niet de aanwezigheid van de moederdrug in het bloed kan impliceren.

Het onvermogen om de monsterafname te observeren betekent dat vervalsing mogelijk is. De geteste personen treuzelen vaak en consumeren extra vloeistoffen in de hoop de concentratie van de metaboliet in het monster te verminderen. De behandeling van dit soort testen kan moeilijk zijn en is vrij invasief, wat speciale ruimtes, toiletten, observaties van hetzelfde geslacht en mogelijk veel tijd voor het verzamelen van de monsters vereist, wat leidt tot verlies van werkuren en dus grote kosten voor de werkgevers.

Contact

Wij kunnen u helpen met het opzetten van een effectief ADM-beleid

Neem contact met ons op

16-6-web-content-image-section-webshop-v2-FR.jpg

Dräger Webshop

Via onze webshop kunt u met één muisklik duizenden van onze safety producten kopen.

Alcohol- en drugstestapparatuur

Industrial worker takes breathalyser test onsite with Dräger Alcotest 5000

Alcoholtesters en analyseapparatuur

The Dräger DrugTest 5000 is used to carry out drug tests in the workplace

Drugsdetectiesystemen

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60