Vluchtmiddelen en evacuatie-oplossingen - escape-plans-and-rescue-solutions-parat-1200-1260-16-6-d-2643-2021.jpg

Vluchtmiddelen en evacuatie-oplossingen

Vraag een expert

Vluchten en redden: Hoe u de veiligheid van werknemers kunt vergroten

Stel je voor: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er tussen 2009 en 2018 naar schatting 65.000 mensen overleden als gevolg van technologische gebeurtenissen. In de meeste gevallen verwijst zo'n gebeurtenis naar een chemisch incident zoals het ongecontroleerd vrijkomen van een giftige stof die zowel het milieu als mensen schade kan berokkenen.

Met betrekking tot de veiligheid van de werknemers kan worden gesteld dat sommige werkplekken gevaarlijker zijn dan andere. Als verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid moet u er echter voor zorgen dat elke werknemer aan het eind van de dag gezond en veilig thuiskomt, zelfs in noodsituaties. Bescherming van mensenlevens is fundamenteel voor onze activiteiten bij Dräger: Of het nu gaat om het ontwikkelen van een bedrijfsnoodplan, het trainen van uw medewerkers of het leveren van de benodigde uitrusting. Daarom maken wij deel uit van het wereldwijde Vision Zero initiatief.

U kunt het onvoorspelbare niet voorkomen, maar u kunt het wel beheersen. Dit is hoe:

Heeft u een goed plan om uw mensen veilig thuis te krijgen?

Onderzoek uw bestaande noodplan om te zorgen dat het overeenkomt met de huidige omstandigheden en gevaren. Zorg ervoor dat er een geschikt vluchtplan is. Controleer of beide volledig en actueel zijn.

draeger-escape-rescue-plan-illustration-3-2.jpg

Dräger veiligheids- en calamiteitenmanagement - een investering als geen ander

In de industrie of de dienstensector, in een middelgroot bedrijf of een grote multinational, professioneel veiligheids- & calamiteitenbeheer is van vitaal belang voor de veiligheid van de werknemers. Met de juiste partner als Dräger aan uw zijde loont de investering in veiligheid en kunt u zich volledig richten op al uw andere taken.

Dräger Diensten: Veiligheid en calamiteitenbeheer
safety-emergency-9-11-9102475.jpg

Ons professioneel veiligheids- en calamiteitenbeheer helpt u goed voorbereid te zijn - zelfs in geval van nood. Deze brochure geeft een overzicht van onze holistische diensten op het gebied van veiligheidsadvies en training, afgestemd op uw behoeften.

Hoe om te gaan met risico's
form-for-hazard-assessment-9-11.jpg

Het identificeren van gevaren en het beoordelen van risico's is de sleutel tot het ontwikkelen van een degelijk reddings- en vluchtplan. Wees voorbereid om de gevolgen van mogelijke incidenten te evalueren door middel van regelmatige risicobeoordelingen van de werkplek. Deze matrix helpt u risico's te beoordelen door het letselpotentieel te classificeren in relatie tot de waarschijnlijkheid van optreden.

Ons Vision Zero initiatief

Het Vision Zero initiatief is gebaseerd op de overtuiging dat alle arbeidsongevallen, verwondingen en werkgerelateerde ziekten te voorkomen zijn als bedrijven zich inzetten voor de drie kernwaarden van Vision Zero: veiligheid, gezondheid en welzijn. 

De bescherming van menselijk leven en gezondheid is fundamenteel voor de activiteiten van Dräger. Als klanten hun veiligheidsstrategieën willen verbeteren, kan Dräger hen helpen bij elke stap van de implementatie van hun eigen Vision Zero preventiestrategie.

Meer informatie (Engelstalig): The Vision Zero Initiative

Zijn uw mensen optimaal uitgerust?

Beoordeel de situatie van uw vlucht- en reddingsapparatuur. Controleer of ademluchtvluchttoestellen, vluchtmaskers, vluchtkappen en dergelijke, state-of-the-art zijn en houd uzelf op de hoogte van de nieuwste vluchtmiddelen en evacuatieprocedures.  

draeger-emergency-and-escape-equipment-illustration-3-2.jpg

Dräger vluchtmaskers voor noodgevallen - redding in de palm van uw hand

Uw levensverzekering in één hand: vluchtmaskers voor noodgevallen zijn perfect afgestemd op uw behoeften, eenvoudig te hanteren en fraudebestendig om uw personeel in stresssituaties te ontlasten.

Evacuatieplannen verschillen echter per sector. Net als het soort en aantal mogelijke vluchtmiddelen. Hier leest u hoe u het meest geschikte vluchtmiddel kunt selecteren.

Bekijk hoe uw evacuatieplan de keuze bepaalt
Evacuatieplan - selecteer uw vluchtmiddel

Verwante producten

Onze vluchtoplossingen - van vluchtkappen met filter tot ademluchtvluchttoestellen

filtering-escape-devices-3-2-d-120-2022.jpg

Vluchtmaskers met filter

compressed-air-escape-devices-3-2-d-9215-2016.jpg

Vluchttoestellen met ademlucht

oxygen-self-rescuers-3-2-d-114102-2013.jpg

Zelfredders met zuurstof

Waar zijn uw werknemers in geval van nood?

In een noodsituatie vluchten mensen. Als HSE-manager moet u weten waar uw werknemers zich bevinden, dat iedereen naar de aangewezen verzamelpunten gaat en dat niemand in de gevarenzone achterblijft.

draeger-escape-hse-manager-illustration-3-2.jpg
scribble-monitoring-system-4-3-2.jpg

Het Dräger live monitoringsysteem helpt bij het behouden van het overzicht.

Incidenten zijn niet noodzakelijkerwijs ongevallen. Live gegevens helpen u uw medewerkers te volgen en kalm te blijven in geval van nood. Het bewaken van dergelijke kritieke situaties is waar onze Smart Safety-oplossing "Gas Detection Connect" helpt door genetwerkte gasdetectoren en cloud-gebaseerde software in één systeem te combineren.  

Wanneer u in teamverband werkt, verhoogt het toezicht op elkaars locatie en toestand de veiligheid van de werknemers aanzienlijk. In geval van gevaar wordt de locatie van een individuele medewerker of het hele team weergegeven op de monitor en wordt uw personeel onmiddellijk geïnformeerd om de risicozone te verlaten. Bovendien kunt u de opkomst sturen door betroffenen in de getroffen gebieden te alarmeren en de operatie controleren via e-mailmeldingen aan uw first responder team en verantwoordelijke supervisors.

Gerelateerde producten

Ontdek meer over de digitale toekomst van veiligheid en de voordelen van live monitoring met Smart Safety-oplossingen.

gdc-keyvisual-3-2-d-3278-2021.jpg

Gasdetectie Connect

Onze nieuwe softwareoplossing maakt van individuele producten één slim systeem. Maak kennis met Dräger Gas Detection Connect.

x-am-2800-3-2-dmc-101839.jpg

Dräger X-am® 2800

Deze multi-gasdetector meet tot vier gassen. Met de Dräger Gas Detection Connect software biedt het live gegevensoverdracht en krachtig wagenparkbeheer.

Weten al uw werknemers wat ze moeten doen als elke seconde telt?

Zelfs als iedereen het vlucht-/bedrijfsnoodplan kent en voldoende getraind is, neemt het bewustzijn van gevaarlijke situaties met de tijd af. Daarom wordt het voor de veiligheid van uw werknemers van vitaal belang dat zij zich voortdurend bewust zijn van de optredende risico's en het juiste gebruik van het vluchtmiddel.

Bovendien willen werknemers bij een incident intuïtief helpen, waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen. Onderzoek ten slotte of er duidelijke verantwoordelijkheden zijn voor de noodsituatie en of iedereen zijn respectievelijke taken kent.

draeger-escape-academy-3-2.jpg

De Dräger Academy - omdat training en kennis de sleutel zijn

Hulpverleners mogen geen slachtoffers worden. En het is van cruciaal belang dat werknemers worden onderwezen in veiligheidsbewustzijn, het gebruik van veiligheidsvoorzieningen, het volgen van procedures en het handelen in noodsituaties. Nogmaals, opleiding is de beste manier om ongelukken en zelfs dodelijke ongevallen te voorkomen. 

Reddingssimulaties, gecertificeerde cursussen, producttrainingen, workshops - het wereldwijde team van deskundigen van de Dräger Academy brengt iedereen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voor werknemers met één doel: het bereiken van Vision Zero.

parat-escape-hood-soft-pack-4-3.jpg

Instructievideo's en gebruikersopleidingen

Ons instructievideo's helpen u uw personeel te trainen in het gebruik van vluchtmiddelen. Voor onderhoud aan vluchtmiddelen dient u echter een passende opleiding te volgen.

bekijk onze afspeellijst

Gerelateerde oplossingen

Wij hebben een heel scala aan oplossingen voor veiligheids-, vlucht- en reddingstrainingen en gebruikersopleidingen voor apparatuur. Lees meer over de opleidingen van de Dräger Academy.

confined-space-training-3-2.jpg

Onderhoudsopleidingen voor vluchtmiddelen

Wij leiden uw medewerkers op om zelf onderhoud aan vluchttoestellen te kunnen uitvoeren.

compressed-air-escape-device-user-3-2-d-46440-2012.jpg

Gebruikerstrainingen vluchtmiddelen

Trainingen over correct gebruik van vluchtapparatuur met ademluchtcilinders

Niet alle producten, functies of diensten zijn in alle landen beschikbaar.

human-behaviour-emergencies-wp-4-3-103288.png

De menselijke factor - gedrag tijdens noodsituaties

Wat gebeurt er als het gaswaarschuwingssysteem in uw fabriek in werking treedt, een branddetector alarm slaat en sirenes afgaan? Zullen de werknemers reageren zoals u verwacht? Lees meer over drie misvattingen over menselijk gedrag tijdens noodsituaties in onze white paper.

Nu downloaden

a-focus-on-underground-and-mine-safety-during-tunnelling-operations-16-6-d-653-2017

Vluchten en redden onder de grond

Ondergronds werken in tunnels of mijnen brengt veel uitdagingen en risico's met zich mee. In geval van nood is het essentieel om mensen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen, ook als een langere afstand of tijd overbrugd moet worden. Dräger biedt uitgebreide vlucht- en reddingsoplossingen, aangepast aan uw specifieke werkomgeving, omstandigheden en evacuatiescenario's.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over ons assortiment veiligheids- en reddingsmiddelen voor tunnelbouw.

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60