Sensortechnologie - D-13501-2010-16X6-STAGE

Sensortechnologie

Dräger's vooruitstrevende sensortechnologie

Onze sensortechnologie is aanzienlijk geëvolueerd naarmate de technologie zich ontwikkelt en de eisen van de klant toenemen. In de toekomst worden sensoren steeds compacter, krachtiger en gevoeliger. Deze vooruitgang gaat gepaard met een vermindering van het aantal storingen, dankzij onze voortdurend verbeterende capaciteiten en productieprocessen.

Gezien de cruciale rol van gasdetectiesystemen bij het beschermen van productiefaciliteiten en personeel, in combinatie met de kostendruk bij klanten, is sensorontwikkeling van het grootste belang voor onze gasdetectieoplossingen. We begrijpen dat betrouwbare en efficiënte sensoren essentieel zijn om de effectiviteit van het totale systeem te waarborgen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de financiële overwegingen van onze klanten.

D-7177-2022_GlenDimplex_3x2.png

Infrarooddetectie

Ontvlambare gassen en dampen, voornamelijk koolwaterstoffen, worden meestal gedetecteerd met NDIR-sensoren (niet-dispersief infrarood). Deze sensoren werken volgens het principe van het meten van de absorptie van infrarood licht bij specifieke golflengten binnen het bereik van 3,3 tot 3,4 micrometer. Een temperatuurcompenserend linearisatiealgoritme wordt gebruikt om een nauwkeurige en betrouwbare detectie te waarborgen, waardoor een nauwkeurige stofspecifieke signaaloutput mogelijk is.

NDIR-sensoren vertonen een uitzonderlijke gevoeligheid en effectiviteit bij het detecteren van een breed scala aan koolwaterstoffen. Hun mogelijkheden strekken zich uit tot vrijwel alle soorten koolwaterstoffen, waardoor een betrouwbare en gevoelige detectie in diverse toepassingen wordt gewaarborgd.Infrarood gasdetectie is een betrouwbare gasdetectietechnologie die gebruik maakt van infraroodstraling om de aanwezigheid van gassen in een bepaald gebied te detecteren. Het systeem zendt een infraroodstraal uit die door de gasmoleculen wordt geabsorbeerd, waardoor de intensiteit van de straal verandert. Door de intensiteit van de straal te meten nadat deze door het gas is gegaan, kan het systeem nauwkeurig het type en de concentratie van het aanwezige gas identificeren.

Draeger-PIR-7000-01-ST-11659-2007

Puntgasdetectie

Vergeleken met andere gasdetectietechnologieën biedt puntgasdetectie verschillende voordelen, waaronder een hoge gevoeligheid, specificiteit en nauwkeurigheid. Het kan een breed scala aan gassen detecteren bij lage concentraties, waaronder koolwaterstoffen en kooldioxide, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die gasbewaking vereisen. Punt IR gasdetectoren zijn ook zeer goed bestand tegen interferentie van andere gassen of omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid, waardoor ze betrouwbaarder zijn dan andere gasdetectiemethoden. Bovendien zijn punt IR gasdetectiesystemen eenvoudig te installeren en te onderhouden, ze vereisen minimale kalibratie en onderhoud, waardoor de totale kosten lager zijn.

D-20266-2020-Website-3-2-780-x-520px

Open-Path gasdetectie

Open-Path IR-gasdetectie biedt verschillende voordelen ten opzichte van punt IR-gasdetectie, waaronder een groter bereik en snellere responstijden. Omdat systemen met een open pad een groter gebied bestrijken, zijn ze ideaal voor het monitoren van gaslekken in buitenomgevingen, waar gaspluimen grotere afstanden kunnen afleggen. Bovendien kunnen open-pad systemen real-time gasdetectie bieden, waardoor personeel onmiddellijk wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van gevaarlijke gassen.

kalibrierservice-fuer-h2o2-sensoren-3-2-st-13857-2007_600dpi.jpg

Elektrochemische sensoren

Elektrochemische sensoren produceren een elektrisch signaal door een chemische reactie met het doelgas op een sensorelektrode. In de meeste elektrochemische cellen vertoont de opgewekte elektrische stroom een lineair verband met de gasconcentratie die wordt gedetecteerd. Om nauwkeurige metingen te waarborgen, wordt de kwantitatieve correlatie tussen de stroom en de gasconcentratie constant gehouden door een referentie-elektrode, die de omloopsnelheid van het elektrolytische proces aan de werkelektrode (sensorelektrode) stabiliseert.

Onze gasdetectoren maken gebruik van zeer gevoelige elektrochemische sensoren die een breed scala aan toxische gassen effectief kunnen detecteren. Deze gassen omvatten chloor, ammoniak, koolmonoxide, waterstofperoxide, stikstofoxide, ozon, stikstofdioxide, zwaveloxide en zuurstof. Onze sensoren zijn ontworpen om betrouwbare en nauwkeurige metingen te leveren, zodat gevaarlijke gasniveaus snel kunnen worden gedetecteerd.

d-10088-2018-3X2

Katalytische sensor

Onder specifieke omstandigheden kunnen ontvlambare gassen en dampen oxideren door een warmteafgevende reactie met zuurstof uit de atmosfeer. Om dit proces te vergemakkelijken, wordt een katalysatormateriaal gebruikt. Het katalysatormateriaal wordt tijdens de reactie meetbaar verwarmd, waardoor de temperatuur stijgt.

Deze temperatuurstijging beïnvloedt de weerstand van een element dat in een Wheatstone-brugconfiguratie is geïnstalleerd. Door de veranderingen in de weerstand te meten, kan de gasconcentratie worden bepaald. De weerstandsveranderingen in de brug van Wheatstone leveren waardevolle gegevens op die kunnen worden gebruikt om de doelgasconcentratie nauwkeurig te bepalen.

DSC02277

Visualisatie van methaan

Onze MetCam is speciaal ontworpen om methaan- of aardgaswolken in grote industriële Ex-gebieden te monitoren. Het is een volledig geïntegreerde camera-unit die autonoom methaan- en aardgaswolken kan detecteren die de veiligheidsniveaus overschrijden en die tijdig waarschuwt om ongelukken te voorkomen. MetCam kan ook kleine emissies detecteren voor routinematig preventief onderhoud en dient als een omgevingsbewakingscamera. 

De MetCam is gebouwd met zeer betrouwbare componenten en heeft geen bewegende delen, waardoor de werking wordt verbeterd en er geen speciaal onderhoud of kalibraties nodig zijn, behalve een periodieke externe reiniging.

MetCam gascamera

De MetCam is een explosieveilige gascamera die continu grote gebieden controleert op gevaarlijke methaanlekken en vluchtige emissies. Bekijk hoe hij werkt.

UGLD-sensor-polytron-3x2

Ultrasone gaslekdetectie

Ultrasone gaslekdetectie werkt met gespecialiseerde sensoren die hoogfrequente geluidsgolven detecteren die door gaslekken worden uitgezonden. Deze sensoren zijn ontworpen om de verschillende ultrasone frequenties te detecteren die worden geproduceerd door de turbulentie en trillingen die worden veroorzaakt door het ontsnappende gas. Wanneer er een gaslek optreedt, pikt de sensor deze ultrasone signalen op en zet ze om in elektrische signalen. De elektrische signalen worden vervolgens door het systeem geanalyseerd om het gaslek te identificeren en lokaliseren.

Ultrasone detectie van gaslekken staat bekend om zijn doeltreffendheid bij het opsporen van lekken in verschillende gassystemen, waaronder perslucht, stoom, aardgas en andere industriële gassen. Het biedt een niet-intrusieve en betrouwbare methode voor vroegtijdige detectie van gaslekken, waardoor de veiligheid wordt verhoogd en het risico op ongelukken wordt geminimaliseerd.

PID-Sensor-D-13502-2010-3-2.jpg

PID

De Photo-Ionization Detector (PID) is een sensor die geïntegreerd is in onze draagbare of stationaire detectiesystemen en die gebruikt wordt voor de detectie van vluchtige organische stoffen (VOC's) zoals benzeen, butadieen, tolueen en sommige anorganische stoffen. Het kan deze verbindingen detecteren binnen een bereik van parts-per-billion (ppb) tot duizenden parts-per-million (ppm). 

Het belangrijkste onderdeel van een PID is de UV-lamp die fotonen uitzendt om de gassen te ioniseren. Wanneer ioniseerbare stoffen de meetkamer van de sensor binnenkomen, neemt hun elektrische geleidbaarheid toe, wat resulteert in een ladingsuitwisseling en stroom tussen de geïnstalleerde elektroden. Het stroomniveau is recht evenredig met de gasconcentratie en wordt weergegeven in deeltjes per miljoen (ppm) op het scherm van de detector.

Dräger vlamdetectiesystemen

Vlamdetectoren zijn gespecialiseerde apparaten die stralingsenergie detecteren in verschillende delen van het elektromagnetische spectrum, waaronder UV, IR en het visuele spectrum. Ze kunnen specifieke spectrale bereiken identificeren die door verschillende soorten vlammen worden uitgezonden. Deze detectoren kunnen vlammen detecteren die ontstaan door brandstoffen, gassen en specifieke brandtypes zoals H₂- en metaalbranden. Ze zijn robuust ontworpen en geschikt voor gebruik in explosiegevoelige omgevingen, zodat vlammen betrouwbaar worden gedetecteerd en er snel kan worden gereageerd op brandincidenten.

flame-5000.jpg

Vlamdetectie - optische beeldvorming

De Dräger Flame 5000 is speciaal ontworpen voor de detectie van koolwaterstofvlammen. Hij detecteert vlammen visueel met behulp van live video en een ingebouwd vlamherkenningsalgoritme. Veelvoorkomende bronnen van vals alarm, zoals hete CO2 , laswerkzaamheden of black body-straling die vaak op FPSO's wordt waargenomen, vormen niet langer een probleem voor u.

flame-cone-blue-3x2

De zichtkegel van de visuele vlamdetectoren wordt gevormd als een stuk pizza in plaats van een waterdruppel.) Daarom kunnen de visuele vlamdetectoren branden aan de rand van hun zichtveld detecteren, terwijl de UV/IR-vlammenmelders deze hoeken niet zullen bestrijken.


flame-1500-D-1606-2021-3-2.jpg

Vlamdetectie - IR3

De Dräger Flame 1500 vlamdetector gebruikt zijn drievoudige IR-sensor om koolwaterstofbranden te detecteren. Hij biedt een uitstekende immuniteit voor valse alarmen, zoals goedgekeurd door FM, terwijl de responstijd minder dan 4 seconden bedraagt.

De gepoedercoate behuizing van roestvrij staal of aluminium is zeer robuust en weerbestendig. Het kijkvenster is verwarmd om het te beschermen tegen ijsvorming en beslaan en wordt daarom gebruikt in ruwe omgevingen. Met de driekleurige LED aan de voorkant kun je snel de status van het apparaat zien.

flame-cone-IR3-3x2
Algemeen zichtveld van een IR3 en een UV-IR vlammenmelder. De UV-IR-apparatuur heeft meestal een grotere zichthoek, maar een kortere afstand (zie figuur links).

flame-1750-D-9493-2022-3-2.jpg

Gericht op H₂-vlamdetectie

De Dräger Flame 1750 H2 is speciaal ontworpen voor de detectie van waterstofbranden. De drie IR-sensoren meten in het bereik van 2 tot 4 μm dat relevant is voor waterstofvlammen, waardoor hoge prestaties en een laag percentage valse alarmen worden gewaarborgd. Veel voorkomende bronnen van valse alarmen, zoals hete CO2 of laswerkzaamheden.

Contact

Als u een vraag heeft over een stationaire gasdetector - vul dan het onderstaande korte formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Meer gerelateerde onderwerpen

Klik op onderstaande links om onze andere FGDS-onderwerpen te bekijken

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60