Persoonlijke adembeschermingsmiddelen - Mensen die adembeschermingsmaskers dragen

Persoonlijke adembeschermingsmiddelen

Vraag een expert

Adembeschermingsmiddelen die u veilig houden

In veel industriële installaties moeten werknemers werken in gebieden waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, of waar het niveau van de zuurstof en de hoeveelheid giftige stoffen op elk moment kan veranderen. Deze gezondheidsrisico's kunnen de longen aantasten of ziekten veroorzaken - en in extreme gevallen zelfs tot de dood leiden. Waar giftige stoffen niet volledig onder controle kunnen worden gehouden, moeten adembeschermingsmiddelen worden gebruikt. Dräger ontwerpt adembeschermingsmiddelen in overeenstemming met onze Techniek voor het Leven-filosofie. Ongeacht het scenario helpt Dräger u om de veiligheid voorop te stellen.

Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van de juiste adembescherming, raden wij u aan de Wereld van de Adembescherming te onderzoeken. Weet u al wat voor soort adembescherming u nodig heeft? Kies dan direct uit de verschillende categorieën.

Maskers en filters

Adembeschermende maskers

Wij bieden lichte adembeschermingsmiddelen, waaronder stofmaskers (FFP's) en half- en volgelaatsmaskers. Onze adembeschermers passen comfortabel en bieden betrouwbare bescherming tegen bijna alle soorten gassen, dampen, stof en deeltjes.

Bekijk de producten

Adembeschermingsmiddelen met filters

Stoffilters, gasfilters en combinatiefilters

Half- en volgelaatsmaskers kunnen uw luchtwegen alleen beschermen tegen schadelijke stoffen in combinatie met ademfilters. Wij bieden verschillende deeltjes-, gas- en combinatiefilters aan ter bescherming tegen meerdere gevaarlijke stoffen. Meer informatie over de verschillende filterklassen, filtertypes en typische toepassingen vindt u op de volgende pagina.

Bekijk de producten

X-plore8000MX.jpg

Motoraangedreven filtertoestellen

Aangedreven luchtzuiveringstoestellen zijn op batterijen werkende apparaten die de omgevingslucht aanzuigen en deze door een filter in de hoofdbescherming laten stromen waardoor er vrijwel geen ademweerstand is. Deze filtertoestellen kunnen voor langere tijd worden gedragen en stellen de gebruiker in staat om vrij te ademen tijdens veeleisende werkomstandigheden. Het adembeschermingssysteem is modulair op te bouwen uit verschillende filters en typen hoofdbescherming.

Bekijk de producten

Onafhankelijke ademluchtapparatuur

Omgevingslucht onafhankelijke ademluchtapparatuur

Onafhankelijke ademluchttoestellen bieden betrouwbare adembescherming op werkplekken waar gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen, of met een laag zuurstofgehalte. Onze lichtgewicht ademluchttoestellen zijn geschikt voor inzetten van korte duur en zelfs als vluchttoestel in noodgevallen. Voor langdurig gebruik kunnen bijvoorbeeld brandbestrijders kiezen voor een professioneel ademluchttoestel met een breed scala aan opties voor optimaal draagcomfort.

Bekijk de producten

Adembescherming basiskennis over persluchtsystemen

Luchtleidingsystemen en externe ademluchtbronnen

Luchtleidingsystemen zijn niet-vrij draagbare ademluchtvoorzieningen die de drager via een door een slang aangesloten persluchtsysteem van ademlucht voorzien, zoals bijvoorbeeld een compressor. Airline-systemen en luchtleidingapparatuur creëren vrijwel geen ademweerstand en zijn daarom ook geschikt voor langdurig gebruik.

Bekijk de producten

Vluchtmiddelen

Reddings- en vluchtuitrusting

In noodsituaties, zoals een brand of gaslek, moet u snel toegang hebben tot veilige ademlucht. Evacuatiemiddelen, zoals vluchtkappen, zorgen voor een betrouwbare adembescherming tegen gevaren gedurende een bepaalde tijd, zodat u zich een weg naar de uitgang kunt banen. Wij bieden ook zelfstandige vluchtapparatuur die onafhankelijk van de omgevingslucht veilige ademlucht levert voor uw ontsnapping.

Bekijk de producten

16-6-web-content-image-section-webshop-v2-FR.jpg

Dräger Webshop

Via onze webshop kunt u met één muisklik duizenden van onze safety producten kopen.

Wereld van de adembescherming

Heeft u meer informatie nodig om de juiste adembescherming te kiezen?

Wij begeleiden u door de verschillende soorten adembescherming en helpen u bij de keuze van het juiste type. U leert ook hoe u veilig gebruik kunt maken van ademluchttoestellen. Lees meer over luchtvervuiling op de werkplek en waarom het belangrijk is om uzelf te beschermen.

Achter de schermen in onze werkplaats

Oplossingen voor extreme situaties

Elke dag leggen talloze reddingswerkers hun leven in onze handen. Ze werken met onze adembeschermingsmiddelen in de meest extreme situaties. Bij Dräger nemen we onze verantwoordelijkheid serieus, in elke fase van ons productieproces.

Hoe de veiligheid tot leven komt: een kijkje achter de schermen

Als het moeilijk wordt, hebben brandweerlieden een veilige toevoer van ademende lucht nodig. In de Dräger productielocatie in Noord-Engeland worden zware adembeschermingstechnologieën ontwikkeld en geproduceerd voor de hele wereld, van afzonderlijke componenten tot complete producten.

Kennis om te delen

Een inleiding in de adembescherming
Brochure Inleiding in de adembescherming

Wanneer wordt lucht gevaarlijk? Wat zijn schadelijke stoffen en hoe komen die in het lichaam? Deze brochure leert u de basisprincipes van de adembescherming.

Omgevingslucht afhankelijke adembescherming
Brochure Inleiding tot afhankelijke adembescherming

Lees meer over afhankelijke / lichte adembescherming, wanneer filters moeten worden gebruikt en hoe deze de meest effectieve bescherming kunnen bieden.

Omgevingslucht onafhankelijke adembescherming
Brochure Inleiding tot onafhankelijke adembescherming

Lees meer over wanneer u onafhankelijke / zware adembescherming moet toepassen en welke ademluchttoestellen het meest geschikt zijn voor een bepaalde taak.

Waarom kiezen voor adembescherming van Dräger?

Meer dan 100 jaar expertise op het gebied van adembescherming

Meer dan 100 jaar expertise op het gebied van adembescherming

"Model 1903" was de naam van het eerste "Dräger-ademluchttoestel", dat aan het begin van de 20e eeuw werd uitgevonden om mijnwerkers van zuurstof te voorzien in geval van ongelukken. Het opvolgingsmodel, het "1904/09", dat slechts drie jaar later werd uitgevonden, redde 600 levens tijdens een mijnongeluk in Courrieres, Frankrijk. Sindsdien zijn we een drijvende kracht achter de innovatie binnen de industrie geweest en hebben we onze producten voor de bescherming van de luchtwegen voortdurend verder ontwikkeld.

Milieu en de omgevingslucht

Het milieu is belangrijk voor ons

Om het milieu te beschermen, houden we ons aan duurzame productieprocessen die de hulpbronnen sparen. Dit heeft ons in staat gesteld om het waterverbruik in onze productie de afgelopen jaren aanzienlijk te verminderen. Onze adembeschermingsfilters zijn voorzien van absorptiemedia gemaakt van houtskool die voor 95% afkomstig is van kokosnootschalen.

incident-section-16-6-d-76355-2013.jpg

Brandweeruitrusting

Als brandweerman is het uw taak om levens te redden. Het is onze taak om uw leven te beschermen met ademluchtuitrusting waarop u volledig kunt vertrouwen. Bekijk ons portfolio voor de brandweer.

ffp-in-everyday-life-situation-bus-train-station-16-6-D-30252-2020.jpg

FFP-maskers online kopen in de Dräger FFP-Shop

In de nieuwe Dräger FFP-Shop kunt u eenvoudig en snel maskers in kleinere hoeveelheden online bestellen.

Contact met Dräger

contact-us-safety-us-16-9.jpg

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60