Keuzehulp reddings- en vluchtmiddelen - Stofbescherming

Keuzehulp reddings- en vluchtmiddelen

Vraag een expert

Het juiste vluchtmiddel voor elke bedreiging

Van gevaarlijke gaslekken tot brand, levensbedreigende situaties kunnen binnen enkele seconden ontstaan door gevaarlijke stoffen. In noodsituaties moeten reddingswerkers, evacués en slachtoffers snel toegang hebben tot apparatuur die hen in staat stelt veilig te ademen. Elke seconde waarin het lichaam zuurstofarm is of wordt blootgesteld aan hoge concentraties van toxische stoffen kan leiden tot acute of blijvende schade aan de gezondheid.

Op deze pagina worden onze vluchtkappen, vluchttoestellen en zuurstofzelf-redders geïntroduceerd, waarbij wordt uitgelegd voor welke noodscenario's ze zijn ontworpen. U leert ook belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van een risico-evaluatie van uw werkplek, zodat u de producten kunt kiezen die het beste bij uw situatie passen.

Welk vluchtmiddel past bij uw behoefte?

Als u een filterend vluchttoestel gebruikt dat afhankelijk is van de omgevingslucht, moet er een bepaald zuurstofgehalte in de omgevingslucht aanwezig zijn (in Nederland bijvoorbeeld is het minimum 19%), moet de gevaarlijke stof bekend zijn en moet de concentratie binnen de grenzen liggen voor het gebruik van een filterend vluchttoestel. Deze systemen zijn bijzonder geschikt voor korte vluchtwegen.

Dräger PARAT 4700/7500 vluchtkap

Vluchtkappen

Deze beschermen uw ademhaling en ogen tegen schadelijke gassen die vrijkomen bij een industriële calamiteit of tegen rookgassen bij een brand. Vluchtkappen zijn eenvoudig te gebruiken, zelfs zonder training, en bieden minimaal 15 minuten bescherming voor de drager om te evacueren naar een veilige locatie. Ook geschikt voor bril- en baarddragers.

Bekijk de producten

Dräger PARAT 3100 en 3200 in stof

Vluchtmaskers

Speciale extra kleine vluchtmaskers beschermen tegen meerdere gassen die vaak voorkomen tijdens noodsituaties in industriële omgevingen. Ze bieden minimaal 15 minuten bescherming en zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: mondstukversie en halfgelaatsmasker.

Bekijk de producten

Wanneer gevaarlijke stoffen in hoge concentraties voorkomen en/of er sprake is van een zuurstoftekort, kunnen autonome vluchttoestellen worden gebruikt om te zorgen voor een schone ademluchttoevoer die onafhankelijk is van de omgevingslucht.

Saver PP in stof

Ademlucht vluchtapparatuur

Deze systemen zorgen voor een constante luchttoevoer via een ademluchtcilinder en bieden tot 15 minuten bescherming tegen schadelijke gassen. Ademluchtvluchttoestellen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, met een hoofdkap of een volgelaatsmasker.

Bekijk de producten

Zuurstoftoestellen

Zuurstofvluchttoestellen

Zuurstofvluchttoestellen zijn eenvoudig en snel te gebruiken zelfredders onder extreme omstandigheden. Ze bieden minimaal 30 of 60 minuten adembescherming voor lange vluchtroutes of complexe evacuaties.

Bekijk de producten

4 belangrijke punten voor het selecteren van een vluchtmiddel

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, kunnen snelle, intuïtieve vluchtmiddelen het evacuatieproces versnellen en levens redden. Hoe comfortabeler een vluchtmiddel is, hoe lager het risico op fouten van de gebruiker. Volg onze deskundige adviezen voor meer informatie over dit onderwerp.

Smoke 1

Risicobeoordeling

Een risico-evaluatie identificeert duidelijk alle risico's die aanwezig zijn op een werklocatie, samen met eventuele gevolgen die moeten worden verantwoord in het geval dat de veiligheidsmaatregelen falen. De meest voorkomende risico's in industriële omgevingen zijn brand (bijvoorbeeld bij de omgang met brandbare materialen), lekkage (bijvoorbeeld uit een tank) of zuurstofgebrek (bijvoorbeeld in besloten ruimten).

Smoke 2

Bedreigingsniveau

Houd bij de keuze van de apparatuur rekening met de hoeveelheid lucht die u gedurende de gehele gebruiksperiode nodig heeft. Bijvoorbeeld hoe snel het vluchtmiddel op te zetten is en hoe lang de vluchtroute naar een veilige omgeving is. Maar ook of er op het verzamelpunt een noodvoorziening voor extra ademlucht nog is. Ook draagtijdbeperkingen en het gemiddelde luchtverbruik van individuele gebruikers zijn belangrijke factoren.

Smoke 3

Evacuatietijd

Elk bedrijf heeft zijn eigen noodplan. Dit definieert de tijdsspanne voor een evacuatie in geval van specifieke noodscenario's. Vlucht- en reddingsmiddelen moeten (tenminste) gedurende dit tijdsvenster veilig kunnen werken. Controleer ook regelmatig of de vluchtroute vrij is van obstakels.

Smoke 4

Kosteneffectiviteit

Naast de veiligheidsgerelateerde aspecten is de kostprijs een belangrijk onderwerp om te overwegen. In veel gevallen kan één apparaat voor meer dan één doel worden gebruikt. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het qua kosten de beste optie is. Door alle relevante factoren te evalueren, kunt u een betere beslissing nemen over welke oplossing het veiligst en het meest kosteneffectief is.

5 tips voor een veilige evacuatie met adembescherming

Dust and gas
  1. Regelmatige training is onontbeerlijk. Ontruimingsoefeningen moeten onder stress worden uitgevoerd en op zijn minst met de door de wet voorgeschreven regelmatige tussenpozen.
  2. Voortdurende controle/werknemer zelfcontrole. Is de werknemer fysiek fit genoeg om ademluchtapparatuur te dragen, zowel in het dagelijkse werk als in noodsituaties?
  3. Inspectie van de apparatuur. Adembeschermingsmiddelen die voor noodgevallen worden gebruikt, moeten altijd klaar zijn voor onmiddellijk gebruik. Dat betekent dat ze niet alleen regelmatig moeten worden onderhouden, maar ook tussentijds moeten worden gecontroleerd.
  4. Regelmatige veiligheidsbijeenkomsten om ervoor te zorgen dat correct met de apparatuur wordt omgegaan. Welke factoren kunnen verhinderen dat maskers niet goed afsluiten? Hoe kunnen de werknemers de apparatuur zelf testen om er zeker van te zijn dat deze goed functioneren?
  5. Het vormen van ploegen of het aanstellen van veiligheidsfunctionarissen (die getraind zijn in het gebruik van adembescherming) om werknemers te beschermen die werken in gebieden waar het risico op gevaarlijke stoffen bestaat.

Als elke seconde telt

Laten we eerlijk zijn: als er een noodsituatie zou ontstaan, hoe lang zou het dan duren om het vluchtapparaat dat op de werkplek wordt gebruikt, op te zetten? We hopen dat het niet veel langer duurt dan de proefpersoon in onze video...

Het feit is, dat elke seconde levens kan redden. Daarom hebben we de Dräger PARAT 5500 vluchtkap nog verder verbeterd, waardoor hij nog intuïtiever te gebruiken is.

Kennis om te delen

Download het artikel

De beste uitrusting voor uw noodplan

Elk gevarenscenario stelt specifieke eisen. Lees meer in onze infographic en bekijk de juiste adembescherming voor verschillende noodscenario's.

Infographic downloaden

Meer over adembescherming

respiratory-protection-equipment-3-2-d-25885-d-26623-d-13474.jpg

Adembescherming

Zelfs omgevingslucht afhankelijke adembescherming kan helpen voorkomen dat vele soorten gevaarlijke stoffen worden ingeademd. Wij laten u zien welk type filtermaskers u kunnen beschermen tegen deeltjes, gassen en dampen en welke toebehoren uw werk comfortabeler maken.

respiratory-protection-equipment-3-2-D-9036-2018.jpg

Onafhankelijke adembescherming: eigen ademluchtvoorziening

Omgevingslucht onafhankelijke ademluchttoestellen worden gebruikt in gebieden met hoge concentraties van gevaarlijke stoffen of een gebrek aan zuurstof. Ze zorgen voor een veilige luchttoevoer onder druk. Ervaar meer over autonome ademluchtsystemen en welke voor uw taak geschikt zijn.

safe-use-man-with-full-face-mask-3-2.jpg

Veilig gebruik van adembescherming

Adembescherming kan alleen betrouwbaar werken bij correct gebruik. Wij hebben voor u een verzameling praktische tips en nuttige achtergrondinformatie samengesteld voor de maximale veiligheid bij het gebruik van ademluchtapparatuur.

Contact met Dräger

contact-us_safety-16-9.jpg

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60