Keuzehulp onafhankelijke adembescherming - Selectie van ademluchttoestellen - Zware adembescherming tijdens de rookontwikkeling

Keuzehulp onafhankelijke adembescherming

Vraag een expert

Omgevingslucht onafhankelijke adembescherming, ook wel bekend als zware adembescherming

Bij de keuze van een adembeschermingssysteem met een eigen omgevingslucht onafhankelijke luchttoevoer is het een goede vuistregel om zo veel mogelijk bescherming te kiezen met zo weinig mogelijk belasting.

Download de documenten en lees dit gedeelte om te weten te komen hoe u deze regel in de praktijk kunt brengen. Zo leert u bijvoorbeeld hoe u het juiste ademluchttoestel kunt vinden voor uw behoeften en vindt u veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Hoe flexibel moet de luchttoevoer zijn?

Zware adembescherming pas airpack

Ademluchtleidingsystemen

De nieuwste technologie en innovatieve materialen ontmoeten elkaar: Onze ademluchtleidingen en airlinesystemen zijn bijzonder geschikt voor uitdagende activiteiten die vragen om een betrouwbare schone ademluchttoevoer voor een lange periode.

Bekijk de producten

Zware adembescherming voor korte duur

Ademluchttoestellen voor korteduur inzetten

Veelzijdig, gebruiksvriendelijk en voorzien van de nieuwste technologie: Onze zelfstandige ademluchtoestellen voor kortdurend gebruik zijn ideaal voor gebruik tijdens korte activiteiten en reddingsoperaties in noodsituaties, voornamelijk in de industrie.

Bekijk de producten

Zware adembescherming snel aan te sluiten

Ademluchttoestellen voor langere inzetten

Gemakkelijk te gebruiken, comfortabel om te dragen, licht van gewicht en gebouwd om lang mee te gaan, onze lange termijn autonome ademluchttoestellen bieden vele voordelen voor een breed scala aan toepassingen, van brandbestrijding tot reddingsoperaties. Ze zijn geschikt voor gebruik gedurende 30 tot 45 minuten per keer.

Bekijk de producten

Het kiezen van het juiste onafhankelijke ademluchtsysteem in vier stappen

Voordat u een omgevingslucht onafhankelijk ademluchttoestel kiest, stelt u zich deze vier fundamentele vragen. Dit maakt het besluitvormingsproces gemakkelijker en helpt u om sneller het juiste systeem te vinden voor uw behoeften.

Selectie van onafhankelijke ademluchtsystemen Stap 1 - Analyseer de taak

Analyseer de taak

Neem eerst de tijd om de taak in detail te analyseren. Waar en onder welke voorwaarden moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd? De belangrijkste overwegingen hierbij zijn het concentratieniveau van de gevaarlijke stoffen, de grenswaarden voor de arbeidsveiligheid, het zuurstofgehalte en andere bijzondere omstandigheden, zoals een eventuele verplichting om in besloten ruimten te werken. Doorslaggevend is het nemen van passende beschermende maatregelen op basis van de concentratieniveaus van gevaarlijke stoffen en de van toepassing zijnde arbeidsveiligheidsgrenzen.

Selectie van onafhankelijke ademluchtsystemen Stap 2 - Bepaal de duur van het gebruik

Bepaal de gebruiksduur

Houd bij de keuze van de apparatuur rekening met de hoeveelheid ademlucht die u gedurende de gehele gebruiksperiode nodig heeft. Autonome ademluchttoestellen met ademluchtcilinders kunnen tot 45 minuten lang voor ademlucht zorgen. Als u voor een langere periode behoefte heeft aan ademlucht, kunt u een ademluchtleidingsysteem (airline-systeem) gebruiken. Dit maakt een vrijwel onbeperkte toevoer van schone ademlucht mogelijk. U moet er ook rekening mee houden dat er grenzen zijn aan hoe lang een gebruiker adembeschermingsapparatuur kan dragen en dat het gemiddelde luchtverbruik van de ene gebruiker tot de andere kan variëren.

Selectie van onafhankelijke ademluchtsystemen Stap 3 - Hoeveel bewegingsbereik

Bepaal hoeveel bewegingsvrijheid er nodig is

Vindt de inzet plaats op één locatie binnen een beperkte straal, of moet de ademluchtgebruiker tijdens de inzet wisselen tussen meerdere locaties? Het is belangrijk om dit te weten, want dat zal u helpen om te bepalen welk type luchttoevoersysteem u nodig heeft. Als het bewegingsbereik beperkt is, is een airline-systeem de beste optie. Als de drager meer bewegingsvrijheid nodig heeft, dan is een draagbaar ademluchtsysteem ideaal. Vergeet niet dat deze systemen altijd een beperkte luchttoevoer hebben.

Selectie van onafhankelijke ademluchtsystemen Stap 4 - Welke accessoires

Bepaal welke toebehoren u nodig heeft

Voor sommige soorten activiteiten zullen werknemers ook huidbescherming nodig hebben om te voorkomen dat hun lichaam wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit is heel vaak het geval in de chemische industrie. In dergelijke gevallen dragen de werknemers naast de bescherming van de luchtwegen ook beschermende kleding. Het gas- of chemicaliënpak moet compatibel zijn met de adembeschermingsmiddelen om lekkage te voorkomen en ervoor te zorgen dat werknemers zich comfortabel en veilig kunnen bewegen.

Antwoorden op de meest voorkomende vragen over luchttoevoer en adembescherming

Ademluchtcilinder of ademluchtleidingsysteem?

Welke voordelen biedt elk van deze systemen? Het hangt allemaal af van de situatie waarin u het systeem gaat gebruiken. Onafhankelijke ademluchttoestellen laten een totale bewegingsvrijheid toe, maar kunnen slechts een beperkte hoeveelheid ademlucht leveren, waardoor ze slechts gedurende een beperkte tijd kunnen worden gebruikt. Een hogedruk luchtleidingsysteem levert een onbeperkte hoeveelheid ademlucht aan werknemers, maar beperkt hun bewegingsbereik. Dat maakt ze geschikt voor uitgebreide onderhouds- of reinigingswerkzaamheden binnen een vaste ruimte, vooral als er chemicaliënpakken worden gebruikt, die ook kunnen worden geventileerd met behulp van het luchttoevoersysteem.

Wat zijn de wettelijke vereisten?

De wettelijke eisen voor het gebruik van hogedruk ademluchttoestellen als veiligheidsuitrusting op het werk zijn vastgelegd in de NEN-EN 137-norm.

  • Er is een drukmeter (manometer) nodig die gemakkelijk door de drager kan worden afgelezen.
  • Er moet een alarmsysteem zijn dat in werking treedt als de restdruk 55 +/- 5 bar bereikt.

De NEN-EN 137-1 bevat ook voorschriften voor industriële toepassingen, terwijl de NEN-EN 137-2 aanvullende eisen stelt aan de brandbestrijdingsapparatuur.

Welke soorten ademluchtcilinders zijn er beschikbaar?

Ademluchtcilinders zijn verkrijgbaar met een vuldruk van 200 of 300 bar. De hogedruk cilinder moet gemaakt zijn van staal, aluminium of koolstofvezelversterkte polymeren (CFRP). Koolstofcomposietcilinders wegen het minst, waardoor ze het meest comfortabel zijn om te dragen. De ademluchtcilinder is ook voorzien van een afsluiter. Deze is aangesloten op de drukregelaar van het ademluchttoestel.

Voor een goede werking is het belangrijk dat de druk nooit onder 2 bar komt, zodat vocht en vreemde voorwerpen niet in de cilinder kunnen binnendringen. Alle ademluchtapparatuur moet regelmatig worden gereinigd.

Wat betekenen de codes en labels?

Volgens de NEN-EN 1089-3 norm moeten hogedrukcilinders een duidelijk zichtbare code bevatten die informatie geeft over de inhoud van de cilinder en eventuele gevaren. Een zwart-witte kleur op de schouder van de ademluchtcilinder geeft bijvoorbeeld aan dat het om een hogedrukcilinder gaat. De kleurcodering geldt alleen voor de schouder van de tank. Er zijn geen beperkingen voor de kleur van de buitenmantel.

Op het etiket moet informatie staan over:

  • de samenstelling van het gasmengsel,
  • risico- en veiligheidsprofiel,
  • het UN-codenummer en de naam van het gas,
  • de naam van de gasfabrikant, alsmede hun adres en telefoonnummer.

Hoe lang kan een ademluchtsysteem zonder onderbreking worden gebruikt?

Afhankelijk van het type ademluchttoestel kan het gebruikt worden voor een periode van ongeveer 10 minuten (kortstondig gebruik) tot 45 minuten (langdurig gebruik). Kies de juiste cilinderinhoud, de druk en het volume van de ademlucht op basis van de omstandigheden waarin het systeem zal worden gebruikt. Een andere belangrijke factor die de gebruiksduur beïnvloedt, is het luchtverbruik van de individuele gebruiker.

Zo bevat een ademluchtcilinder met een inhoud van 3 liter (kortstondig gebruik), een druk van 200 bar en een luchtvolume van ongeveer 600 liter voldoende ademlucht gedurende ongeveer 15 minuten voor een gebruiker die 40 liter lucht per minuut verbruikt.

Hoe gebruik ik een hogedruk luchtleidingsysteem?

Ademluchtleidingsystemen zijn niet bedoeld voor draagbaar gebruik. Ze moeten van buitenaf worden voorzien van schone ademlucht via een goedgekeurde toevoerslang, met behulp van een stationair geïnstalleerd luchtleidingssysteem, ademluchtcilinderbufferpakketten of ademluchtcompressoren.

Er zijn drie verschillende soorten luchtleidingsystemen:

  • Inclusief een regelventiel: deze systemen zorgen voor een continue luchtstroom, wat resulteert in een hoog luchtverbruik. Toepassing: voor stationaire luchttoevoer.
  • Inclusief een normaaldruk-ademautomaat: de schone lucht wordt alleen tijdens de inhalatiecyclus verbruikt. Het luchtverbruik is laag.
  • Inclusief een overdruk-ademautomaat: deze systemen produceren een overdruk tot 5 mbar in de ademaansluiting (bijvoorbeeld in een volgelaatsmasker), zodat er geen gevaarlijke stoffen uit de omgevingslucht in het masker kunnen komen. Toepassing: bijvoorbeeld in atmosferen met acuut giftige stoffen.

Een overzicht van de componenten

Component overview compressed-air hose unit

Een ademluchtleidingsysteem bestaat uit een ademaansluiting (afbeelding = volgelaatsmasker), een doseersysteem (= ademautomaat), een ademluchtslang en een draagsysteem (afbeelding = Dräger ABIL-serie). Tot slot is er een ademluchttoevoer via een externe ademluchtbron, zoals het ademluchtcilinderpakket met drukreduceerventielen op de afbeelding.

Kennis om te delen

brochure zware adembescherming onafhankelijke adembescherming

Inleiding tot onafhankelijke adembescherming

Deze brochure geeft advies over welke omgevingslucht onafhankelijke adembescherming (soms ook wel zware adembescherming genoemd) het beste past bij de duur van uw werkzaamheden en hoe u ademluchttoestellen veilig kunt toepassen.

Brochure downloaden

Meer over adembescherming

respiratory-protection-basic-knowledge-air-pollution-deseases-3-2.jpg

Basiskennis luchtverontreiniging

Vooral op de werkplek kan het inademen van verontreinigde lucht leiden tot langdurige schade aan de luchtwegen en het hele lichaam. Lees meer over gevaarlijke stoffen zoals microdeeltjes, gassen en dampen die kunnen leiden tot werkgerelateerde ziekten zoals asbestose, astma of kanker.

Safe use smoke

Adembescherming veilig gebruiken

Adembescherming kan alleen betrouwbaar werken bij correct gebruik. Wij hebben voor u een verzameling praktische tips en achtergrondinformatie samengesteld, met kennis om te delen.

Escape equipment dust protection

Reddings- en vluchtmiddelen

Vluchttoestellen worden gebruikt in noodgevallen (bijvoorbeeld bij een plotseling gaslek of een brand). Ze bieden onmiddellijke adembescherming voor een beperkte periode.

Contact met Dräger

Contact Dräger

Dräger Safety Belgium NV

Heide 10
1780 Wemmel Belgium

+32 2 462 62 11

+32 2 609 52 60