natriumbisulfietNaHSO3

CAS-nr.:
7631-90-5
EG-nr.:
231-548-0
Gevarenpictogram (CLP)
GHS07
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 5
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • Kookpunt:
  100 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,31...1,35 g/cm3
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  ca. 24 hPa
 •  
Also known as:
 • E222
 • natriumhydrogeensulfiet
 • natriumwaterstofsulfiet

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor natriumbisulfiet NaHSO3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat