dichloordifluormethaanCCl2F2

CAS-nr.:
75-71-8
UN-nr.:
1028
EG-nr.:
200-893-9
GEVI-nummer:
20
Kemler bord:
 • 20
 • 1028
Gevarenpictogram (CLP)
GHS04
GHS07
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 5000
 • TGG 8 uur (ppm) 1000
 • TGG 15 min (mg/m3) 10000
 • TGG 15 min (ppm) 2000
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H: 420
  Harms public health and the environment by destroying ozone in the upper atmosphere
 • Smeltpunt:
  -157.8 °C
 • Kookpunt:
  -29.8 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0055488 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  12.0 ± 0.2 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  5700 hPa
 •  
diamond 0 1 1
Details
Diamond-Red0Brandgevaar: Niet ontvlambaar/onbrandbaar 
Diamond-Yellow1Instabiliteit: Instabiel bij hoge temperatuur en drukken 
Diamond-Blue1Risico voor de gezondheid: Licht gevaarlijk Filter aanbevolen 
DG-EA:2RE
Also known as:
 • Arcton 12
 • Arcton 6
 • CF2Cl2
 • CFC-12
 • E940
 • Freon 12
 • Halon 122
 • Koudemiddel 12
 • P-12
 • propelland 12
 • R-12
 • R12

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor dichloordifluormethaan CCl2F2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat