diethyleenglycolmonoethyletherC6H14O3

CAS-nr.:
111-90-0
EG-nr.:
203-919-7
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 35
 • TGG 8 uur (ppm) 6
 • TGG 15 min (mg/m3) 35
 • TGG 15 min (ppm) 6

Momenteel geen GHS-classificatie beschikbaar.

 • Smeltpunt:
  -76 °C
 • Kookpunt:
  202 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,99 g/cm3
 • Vlampunt:
  90 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  190 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,16 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.3 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • 2-(2-ethoxyethoxy)-ethanol
 • carbitol
 • DEGEE
 • ethoxydiglycol
 • ethyldiglycol
 • ethyleneglycolethers

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor diethyleenglycolmonoethylether C6H14O3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat