etherC4H10O

CAS-nr.:
60-29-7
UN-nr.:
1155
EG-nr.:
200-467-2
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 308
 • TGG 15 min (mg/m3) 616
 • H: 224
  Extremely flammable liquid and vapour.
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Decompositietemperatuur:
  550 °C
 • Smeltpunt:
  -116 °C
 • Kookpunt:
  35 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,71 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.51 ± 0.03 eV
 • Vlampunt:
  -40 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  175 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  586 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  39.2 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • aether
 • di-ethylether
 • diethylether
 • ethoxyethaan
 • ethyloxide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ether C4H10O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat