1,2-Dimethylpropylamine

C5H13N

CAS-nr.:
598-74-3
UN-nr.:
3286
EG-nr.:
209-949-7
GEVI-nummer:
368
Kemler bord:
 • 368
 • 3286
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS07
GHS06
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 311
  Giftig bij contact met de huid.
 • H: 312
  Schadelijk bij contact met de huid.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing
 • Smeltpunt:
  -50 °C
 • Kookpunt:
  84 °C - 87 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,757 g/cm3
 • Vlampunt:
  -28 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  92,26 (25°C) hPa
 •  

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1,2-Dimethylpropylamine

C5H13N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat