1,2-Dimethylpropylamine

C5H13N

CAS-nr.:
598-74-3
UN-nr.:
3286
EG-nr.:
209-949-7
GEVI-nummer:
368
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS07
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 302
  Schadelijk bij inslikken.
 • H: 311
  Giftig bij contact met de huid.
 • H: 312
  Schadelijk bij contact met de huid.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 332
  Schadelijk bij inademing

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -50 °C
 • Kookpunt:
  84 °C - 87 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,757 (25°C) g/cm3
 • Vlampunt:
  -28 °C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor 1,2-Dimethylpropylamine

C5H13N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat