dipropyletherC6H14O

CAS-nr.:
111-43-3
UN-nr.:
2384
EG-nr.:
203-869-6
GEVI-nummer:
33
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -122 °C
 • Kookpunt:
  90 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,75 g/cm3
 • Ionisatie:
  9.30 ± 0.03 eV
 • Vlampunt:
  -18 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  175 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  73 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.8 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1,1-oxybispropaan
 • di-n-propylether
 • dipropyloxide
 • propylether

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor dipropylether C6H14O

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Masks and Filters

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat