ijzercarbonylFe(CO)5

CAS-nr.:
13463-40-6
UN-nr.:
1994
EG-nr.:
236-670-8
GEVI-nummer:
663
Kemler bord:
 • 663
 • 1994
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS06
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,81
 • TGG 8 uur (ppm) 0,1
 • TGG 15 min (mg/m3) 1,62
 • TGG 15 min (ppm) 0,2
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 300 + 310 + 330
  Dodelijk bij inslikken.
  Dodelijk bij contact met de huid.
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 372
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
 • Smeltpunt:
  -21 °C
 • Kookpunt:
  105 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,45 g/cm3
 • Ionisatie:
  7.897 ± 0.025 eV
 • Vlampunt:
  -15 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  55 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  30,6 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  3,7 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  12,5 Vol.-%
 •  
diamond 3 2 4
Details
Diamond-Red3Brandgevaar: Licht ontvlambaar 
Diamond-Yellow2Instabiliteit: Instabiel / heftige chemische reacties 
Diamond-Blue4Risico voor de gezondheid: Uiterst gevaarlijk 
DG-EA:2WE
Also known as:
 • ijzerpentacarbonyl
 • pentacarbonylijzer

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor ijzercarbonyl Fe(CO)5

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat