koolmonoxideCO

CAS-nr.:
630-08-0
UN-nr.:
1016
EG-nr.:
211-128-3
GEVI-nummer:
263
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 15 min (mg/m3) 117
 • TGG 8 uur (mg/m3) 23
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • H: 360 D
  May damage the unborn child.
 • H: 372
  Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij
  langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is
  dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -205.07 °C
 • Kookpunt:
  -191.5 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0012506 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  14.014 ± 0.0003 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  605 °C
 • Onderste explosiegrens:
  11.3 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  75.6 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • carbonyl
 • koolstof(II)oxide
 • koolstofmonoxide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor koolmonoxide CO

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat