methaanCH4

CAS-nr.:
74-82-8
UN-nr.:
1971
EG-nr.:
200-812-7
GEVI-nummer:
23
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 667
 • TGG 8 uur (ppm) 1000
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -182.47 °C
 • Kookpunt:
  -161.5 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0007175 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  12.61 ± 0.01 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  595 °C
 • Onderste explosiegrens:
  4.4 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  17 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methaan CH4

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat