methyleenchlorideCH2Cl2

CAS-nr.:
75-09-2
UN-nr.:
1593
EG-nr.:
200-838-9
GEVI-nummer:
60
Kemler bord:
 • 60
 • 1593
Gevarenpictogram (CLP)
GHS07
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 353
 • TGG 8 uur (ppm) 706
 • TGG 15 min (mg/m3) 100
 • TGG 15 min (ppm) 200
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 336
  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H: 351
  Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • Smeltpunt:
  -97 °C
 • Kookpunt:
  40 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,33 g/cm3
 • Ionisatie:
  11.33 ± 0.04 eV
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  605 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  470 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  13 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  22 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  C,ED
 •  
Also known as:
 • DCM
 • dichloormethaan

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor methyleenchloride CH2Cl2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat