propeenC3H6

CAS-nr.:
115-07-1
UN-nr.:
1077
EG-nr.:
204-062-1
GEVI-nummer:
23
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 877
 • TGG 8 uur (ppm) 500
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -185.26 °C
 • Kookpunt:
  -47.7 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0019138 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.73 ± 0.01 eV
 • Vlampunt:
  -108 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  485 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  10200 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  1.8 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  11.2 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • methylethyleen
 • propyleen

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor propeen C3H6

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Portable gasdetectie en sensoren

Stationaire gasdetectoren en sensoren

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat