PropyleenimineC3H7N

CAS-nr.:
75-55-8
UN-nr.:
1921
EG-nr.:
200-878-7
GEVI-nummer:
336
Kemler bord:
 • 336
 • 1921
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (µg/m3) 0,6
 • H: 225
  Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H: 300
  Dodelijk bij inslikken.
 • H: 310
  Dodelijk bij contact met de huid.
 • H: 318
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 350
  Kan kanker veroorzaken.
 • H: 411
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  -44 °C
 • Kookpunt:
  66 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,81 g/cm3
 • Ionisatie:
  9,0 eV
 • Vlampunt:
  < -18 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  220 hPa
 • Schadelijke effecten:
  C
 •  
diamond 3 1 3
Details
Diamond-Red3Brandgevaar: Licht ontvlambaar 
Diamond-Yellow1Instabiliteit: Instabiel bij hoge temperatuur en drukken 
Diamond-Blue3Risico voor de gezondheid: Zeer gevaarlijk 
DG-EA:2WE
Also known as:
 • 1,2-propyleenimine
 • 2-methylaziridine
 • methylethyleenimine

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor Propyleenimine C3H7N

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Filters

Rd40 ademfilter

Dräger X-plore® Rd40-filters

 • Rd40 ademfilter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • robuuste aluminium behuizing
 • voor gebruik met half- en volgelaatsmaskers met standaard Rd40 schroefdraadaansluiting ...

Maskers

Halfgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 4700

 • Halfgelaatsmasker met enkel filter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van TPE (universele maat) of silicone (twee maten)
 • voor gebruik met alle filters met ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger Panorama® Nova

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • ​andere schroefdraadaansluitingen: RA Rd40 schroefdraadaansluiting, PE M45x3 schroefdraadaansluiting, ESA steekaansluiting, P Dräger ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 6530

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van EPDM, vizier van triplex of PC
 • voor gebruik met alle filters met standaard Rd40 ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 6300

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • ​standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van EPDM, vizier van PMMA
 • voor gebruik met alle filters met standaard Rd40 ...

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat