salpeterzuurHNO3

CAS-nr.:
7697-37-2
UN-nr.:
2032
EG-nr.:
231-714-2
GEVI-nummer:
856
Kemler bord:
 • 856
 • 2032
Gevarenpictogram (CLP)
GHS05
GHS06
GHS03
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 15 min (mg/m3) 1,3
 • H: 272
  Kan brand bevorderen; oxiderend.
 • H: 290
  Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • Smeltpunt:
  -42 °C
 • Kookpunt:
  86 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,51 g/cm3
 • Ionisatie:
  11.95 ± 0.01 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  56 hPa
 •  
Also known as:
 • aquafortis
 • HNO3
 • nitrylhydroxide
 • waterstofnitraat

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor salpeterzuur HNO3

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat