zoutzuurHCl

CAS-nr.:
7647-01-0
UN-nr.:
1050
EG-nr.:
231-595-7
GEVI-nummer:
268
Kemler bord:
 • 268
 • 1050
Gevarenpictogram (CLP)
GHS04
GHS05
GHS06
GHS07
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 8
 • TGG 15 min (mg/m3) 15
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 314
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H: 331
  Giftig bij inademing
 • Smeltpunt:
  -114.8 °C
 • Kookpunt:
  -85 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0016423 g/cm3
 • Ionisatie:
  12.744 ± 0.009 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  42600 hPa
 •  
Also known as:
 • chloorwaterstofzuur
 • E507
 • HCL
 • waterstofchloride

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor zoutzuur HCl

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat