seleenwaterstofH2Se

CAS-nr.:
7783-07-5
UN-nr.:
2202
EG-nr.:
231-978-9
GEVI-nummer:
263
Gevarenpictogram (CLP)
GHS02
GHS04
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Ministerie van SZW / SER (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,1
 • H: 220
  Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H: 280
  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 410
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Smeltpunt:
  -66 °C
 • Kookpunt:
  -41.4 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,0036607 (0°C) g/cm3
 • Ionisatie:
  9.892 ± 0.005 eV
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  9120 hPa
 • Onderste explosiegrens:
  4 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  99.9 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • diwaterstofselenide
 • Seleendihydride
 • Seleenhydride
 • waterstofselenide

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor seleenwaterstof H2Se

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat