tolueendiisocyanaatC9H6N2O2

CAS-nr.:
584-84-9
UN-nr.:
2078
EG-nr.:
209-544-5
GEVI-nummer:
60
Kemler bord:
 • 60
 • 2078
Gevarenpictogram (CLP)
GHS06
GHS08
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,035
 • TGG 8 uur (mg/m3) 0,14 (Ceiling periode van 5 min)
 • TGG 8 uur (ppm) 0,005
 • TGG 8 uur (ppm) 0,02 (Ceiling periode van 5 min)
 • TGG 15 min (mg/m3) 0,035
 • TGG 15 min (ppm) 0,005
 • H: 315
  Veroorzaakt huidirritatie.
 • H: 317
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H: 319
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H: 330
  Dodelijk bij inademing.
 • H: 334
  Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H: 335
  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • H: 351
  Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H: 412
  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Smeltpunt:
  21 °C
 • Kookpunt:
  251 °C
 • Dichtheid (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  1,22 g/cm3
 • Vlampunt:
  127 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur:
  620 °C
 • Dampspanning (bij 20 °C, tenzij anders vermeld):
  0,03 (30°C) hPa
 • Onderste explosiegrens:
  0,9 Vol.-%
 • Bovenste explosiegrens:
  9,5 Vol.-%
 • Schadelijke effecten:
  Ss, Sr, C
 •  
diamond 1 3 3
Details
Diamond-Red1Brandgevaar: Ontvlambaar alleen bij verhitting 
Diamond-Yellow3Instabiliteit: Detoneren / explosief bij ontstekingsbron 
Diamond-Blue3Risico voor de gezondheid: Zeer gevaarlijk 
DG-EA:2XE
Also known as:
 • 2,4-diisocyanato-1-methylbenzeen
 • 2,4-TDI
 • 2,4-tolueendi-isocyanaat
 • 4-methyl-m-fenyleendiisocyanaat
 • 4-methyl-m-fenyleenester
 • tolueen-2,4-diisocyanaat

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Geschikte producten voor tolueendiisocyanaat C9H6N2O2

Draagbare gasdetectieapparatuur, gasdetectiebuisjes of persoonlijke beschermingsmiddelen: Dräger biedt een uitgebreid portfolio om uzelf te beschermen als u werkt met gevaarlijke stoffen.

Buisjes

Korteduurbuisjes

Drägerbuisjes voor korteduurmetingen

 • Korteduurbuisjes
 • ​resultaten worden direct weergegeven aan het einde van het meetproces
 • spotmeting voor meer dan 500 verschillende gassen 
 • korte meettijden: van 5 seconden tot 15 minuten
Monsternamebuisjes

Dräger Monsternamebuisjes en -systemen

 • Monsternamebuisjes
 • analyse van het monster in een laboratorium
 • meting van complexe verbindingen en mengsels van stoffen mogelijk 
 • detectie van lage concentraties mogelijk 
Automatische buisjespomp

Dräger X-act® 5000

 • Automatische buisjespomp
 • ideaal voor een hoog aantal pompslagen 
 • transmissie van de parameters via barcode
 • display voor duidelijke leesbaarheid van resultaten
 • kan toegepast worden in ...
Handmatige buisjespomp

Dräger Accuro

 • Handmatige buisjespomp
 • voor spotmetingen met een beperkt aantal pompslagen
 • geïntegreerde slagenteller voor veilige bediening
 • eenvoudig met één hand te bedienen
 • kan toegepast worden in ...

Filters

Rd40 ademfilter

Dräger X-plore® Rd40-filters

 • Rd40 ademfilter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • robuuste aluminium behuizing
 • voor gebruik met half- en volgelaatsmaskers met standaard Rd40 schroefdraadaansluiting ...
Rd90 ademfilter

Dräger X-plore® Rd90-filter

 • Rd90 ademfilter
 • Dräger specifieke Rd90 aansluiting
 • robuuste aluminium behuizing
 • voor gebruik met X-plore 4700 halfgelaatsmaskers
Bajonet ademfilter

Dräger X-plore® Bajonet

 • Bajonet ademfilter
 • Dräger specifieke bajonet-aansluiting
 • zijdelingse filterplaatsing voor een onbeperkt gezichtsveld en gelijkmatige gewichtsverdeling
 • voor gebruik met X-plore 3300 of X-plore 3500 ...

Maskers

Halfgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 4700

 • Halfgelaatsmasker met enkel filter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van TPE (universele maat) of silicone (twee maten)
 • voor gebruik met alle filters met ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger Panorama® Nova

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • ​andere schroefdraadaansluitingen: RA Rd40 schroefdraadaansluiting, PE M45x3 schroefdraadaansluiting, ESA steekaansluiting, P Dräger ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 6530

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van EPDM, vizier van triplex of PC
 • voor gebruik met alle filters met standaard Rd40 ...
Volgelaatsmasker met enkel filter

Dräger X-plore® 6300

 • Volgelaatsmasker met enkel filter
 • ​standaard Rd40 schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1
 • maskerlichaam van EPDM, vizier van PMMA
 • voor gebruik met alle filters met standaard Rd40 ...
Twinfilter volgelaatsmaskers

Dräger X-plore® 5500

 • Twinfilter volgelaatsmaskers
 • Dräger specifieke bajonet-aansluiting - zijdelingse plaatsing van de filters 
 • maskerlichaam van EPDM, vizier van triplex of PC
 • voor gebruik met X-plore ...
Halfgelaatsmasker met twinfilter

Dräger X-plore® 3300 en 3500

 • Halfgelaatsmasker met twinfilter
 • ​bajonetaansluiting, specifiek voor Dräger (twinfilter-systeem)
 • maskerlichaam van Soft-TPE of DrägerFlex (siliconenvrij)
 • voor gebruik met X-plore ...

Beschermende kleding

Gaspak

Dräger CPS 7900

 • Gaspak
 • ademluchttoestel wordt binnenin het gaspak gedragen
 • vijf maten (S-XXL)
 • ritssluiting aan zijkant
 • materiaal d-mex, herbruikbaar 
Gaspak

Dräger CPS 7800

 • Gaspak
 • ademluchttoestel wordt over het pak gedragen
 • vijf maten (S-XXL)
 • diagonale ritssluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken zonder hulp
 • pakmateriaal D-mex, herbruikbaar

Contact opnemen met Dräger

Heeft u meer advies nodig om een product te selecteren of heeft u nog niet gevonden wat u zoekt? Neem contact met ons op, dan vinden wij een oplossing voor u.

Lees meer: Dräger VOICE - De Safety-database voor HazMat-situaties

U weet wat, wij weten hoe! In onze database vindt u algemene informatie over meer dan 1500 gevaarlijke stoffen. Op basis van de betreffende stof krijgt u ondersteuning bij het vinden van geschikte gasdetectieapparatuur en beschermingsmiddelen. Probeer het zelf!

VOICE Hazmat